WikiSkills 2013/Resebeslut Santiago de Compostela

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Beslutsdatum
 • 2013-05-20
Rese-ID
Resenär(er)
 • Anna
Eventuell medresenär
 • ingen
Resans ändamål
Sista mötet med alla partners, en slutlig konferens där vi bland annat ska öka chanserna för projektets överlevnad efter avslut.
Datum och ungefärlig tidpunkt, avresa från hem eller bostad, restid
 • 2013-09-29, 17.25 4,5+12 timmar (då har jag inte räknat med sovtid mellan 22:00-8:00. Dag 1: 17:30-22:00 Dag 2: 7:30-19:30)
Datum och ungefärlig tidpunkt, från och med, till och med, tjänstgöring vid resemålet
 • 2013-10-01 14.00 - 2013-10-03 12.00
Datum och ungefärlig tidpunkt, återkomst till hem eller bostad
 • 2013-10-04 10.25, 12+2,5 timmar (då har jag inte räknat med sovtid mellan 22:00-8:00. Dag 1: 11:40-23:40 Dag 2: 8:00-10:30)
Resebeslutfattare

Budget

Kostnadsspann för resekostnader
 • 7500 kr flyg.
 • 4500 kr hotell
Uppskattning av traktamenten
 • 2 dagar à 120 kr = 240 kr
 • 437*4=1748 kr (sedan blir det säkert avdrag från denna summa)
Uppskattning av restidersättning
 • 4,5 timmar à Månadslön/190 kr = 1076 kr (2013-09-29)
 • 3 x Månadslön/240 (2013-09-30 jag räknar inte tiden mellan 19:30-22:00 eftersom jag är framme vid förrättningsort)
 • 6,5 x Månadslön/240 (2013-10-03)

Totalt: 1076+1798=2874 kr

Uppskattning av tid under resa som inte ger restidsersättning men som räknas som arbetstid under tidspannet 8
00-17:00
 • 8 (2013-09-30)
 • 8*3 (2013-10-01 till 2013-10-03)
 • 2,5 (2013-10-04)

Totalt: 26,5*272=7208 kr

Eventuellt övrigt
 • x kr konferensavgift
Summa = kostnadsspann totalt
 • 16862+7208=24070 kr
Kostnadsställe/Projekt
 • 4103 WikiSkills

Transportmedel

Transportmedel
 • ...
Motiv för avvikelse från kollektivtrafik som tranportmedel
 • taxiresa/bilresa pga att jag behövde resa tidigare från mötet för att inte få en helt orimlig restid hem till Skellefteå. Eftersom jag ville missa så lite som möjligt av mötestiden tog jag en taxi till flygplatsen och kunde därmed stanna en halvtimme längre på mötet. Den resan kostade 21 EUR.

Kombination med privat syfte, fr.o.m.-t.o.m.

 • avses inte

Reserapport

Kommentarer:

 • Reserapport lämnas inom fem dagar efter avslutad resa
 • Reserapport ska vara kortfattad. Den har tre syften:
  • Ge utomstående kortfattad information
  • Ge input till eventuell fortsättning av inledd verksamhet
  • Vara underlag för sakrevision av föreningen
 • Eventuell skriftlig information utöver reserapport lämnas i särskild ordning på föreningswiki alternativt styrelsewiki, om möjligt med länk i reserapporten


Rapporterad av, datum
avvikelser från beslutet ovan, anledning

(Resenär/medresenär, ändamål, tid, transportmedel, kostnader, syfte)

 • ....
Utfall kostnader
 • totalt x kr

Rapport

Detta möte var ett koordineringsmöte enligt projektets beskrivning. Varje partner ska ha minst en deltagare som representant på mötet. Jag representerade WM SE. Mötet handlade om att

 • se till att arbetet löper enligt projektplanen och dryfta eventuella problem
 • göra en del kvalitetsutvärdering
 • försöka skapa ett expertnätverk som ska fortleva efter projektets slut.

Anteckningar från mötet: http://lite3.framapad.org/p/Vo2zE9CCuc

Eventuella kommentarer av uppföljningskaraktär

 • ....
 • ....