Wiki Loves Monuments/Jury/Inbjudan

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Inbjudan till jurymedlemskap

Vill du vara med som jury i Wikimedia Sveriges fototävling?

Sedan 2011 anordnas fototävlingen Wiki Loves Monuments i Sverige, för att uppmuntra fotografer och frivilliga att dokumentera och tillgängliggöra naturarvet.

En viktig del av den svenska deltävlingen är att bedöma vilka av fotografierna som är bäst. För det behövs en kompetent jury, och vi tror att du skulle vara ett utomordentligt tillskott i den. Med dina och de andra jurymedlemmarnas kvalitéer kan helheten bli väldigt bra!

Hur ser juryarbetet ut?

Vi bedömer en tidsåtgång om 6-8 timmar, huvudsakligen i oktober och november månad, beroende på hur juryn väljer att lägga upp arbetet och om man vill ge ut några extra priser i den nationella deltävlingen. Processen är ganska lätt, och följer i grund och botten nedanstående process (i detalj beskriven här):

  1. Juryordföranden bjuder in jurymedlemmarna.
  2. Alla jurymedlemmar ser till att ha ett konto på Wikimediaprojekten, för att kunna använda bedömningsverktyget Montage.
  3. En poängbaserad bedömning sker, individuellt i en första runda och därefter i grupp, för att ta fram en lista över de 20 bästa bilderna. Dessa 20 bilder rangordnas kvalitativt, och de tio bästa skickas vidare till den internationella finalen.
  4. Om listan inte är tydlig behövs ett onlinemöte med diskussion mellan jurymedlemmarna för att avgöra slutgiltiga placeringarna.
  5. Juryn skriver motiveringar till vinnarbilderna.
  6. Juryordförande skapar en sida med vinnarbilder, samt meddelar internationella juryn vilka bidrag som nomineras.
  7. Vinnarna meddelas.