Wikipedia Academy 2010

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Wikipedia Academy var en tvådagarskonferens med målet att få ett bättre utbyte mellan akademin, forskningen och det fria uppslagsverket Wikipedia. Konceptet grundades 2006 i tyska Göttingen och upphovsmannen var Frank Schulenburg, verksam inom Wikimedia Deutschland, den tyska lokalavdelningen av Wikimedia Foundation. Det har sedan blivit ett årligt evenemang och spritt sig till flera länder.

I Sverige har den ideella föreningen Wikimedia Sverige initierat två konferenser, närmare bestämt i Lund 2008 samt i Stockholm 2009. Båda konferenserna har genomförts i samarbete med universitetspartners.

I år samarbetade Forskningsavdelningen vid Kungliga biblioteket och Wikimedia Sverige om konferensen. Liksom tidigare år var konferensen uppdelad i en workshopsinriktad första dag och en föreläsningsinriktad andra dag.

Kungliga biblioteket
Kungliga biblioteket
  • Konferensdatum: torsdag 25 - fredag 26 november
  • Plats: Hörsalen, Kungliga biblioteket, Stockholm (karta)
  • Avgift: Konferensen var gratis, lunch intogs på egen hand båda dagarna
  • Kort url: http://bit.ly/wpa2010
  • Hashtag: #wpa2010

Program

Dag 1 Konferencier: Jan Ainali
Tid Aktivitet
9.00-09.30 Registrering
09.30-10.15 Öppningsanförande
Sue Gardner
10.15-10.30 Presentation av Wikimedia Sverige
Axel Pettersson
10.30-11.30 Workshop del 1: Redigering, källhänvisningar, bilder och video.
11.30-12.30 Lunch
På egen hand
12.30-13.30 Sammanfattning av workshop
13.30-14.00 Wikipedia + Akademien = ♥
Lennart Guldbrandsson
14.30-14.50 Fika
14.50-16.00 Workshop del 2: Forskning i och om Wikipedia
16.00-17.00 Q and A
17.00-17.30 Förevisning av externa verktyg
Jan Ainali
17.30-19.00 Mingel
Dag 2 Konferencier och moderator: Axel Pettersson
Tid Aktivitet
09.00-09.20 Registrering
09.20-09.35 Inledning
Lars Ilshammar
09.35-10.05 Wikipedia: ett upplysningsprojekt och en digital heterotopi?
Jutta Haider
10.05-10.10 Film: Inside Wikimedia
10.10-10.30 Wikipedia och universitetens tredje uppgift
Torsten Kälvemark
10.30-10.50 Fika
10.50-11.30 Återvinningsbar kunskap på Wikipedia: Förändrad källkritik i det nya medielandskapet?
Olof Sundin
11.30-12.30 Lunch
På egen hand
12.30-13.00 Wikipedia från en akademisk horisont
Magnus Eriksson
13.00-13.30 Diskussioner i Wikipedias kontroversiella artiklar
Martin Hellberg Olsson
13.30-13.50 Wikipedia bland lärare - älskad eller avskydd?
Einar Spetz
13.50-14.20 Wikipedia & Dr Faustus? När all världens kunskap blir fri
Mathias Klang
14.20-14.40 Fika
14.40-15.10 Wikipedia i skolan
Kristina Alexandersson
15.10-15.20 Filmer: Wikipedia in print- How to create custom books with a mix of content from the free encyclopedia och Steven Walling - Why Wikipedians are the Weirdest People on the Internet
15.20-16.30 Paneldiskussion
Kristina Alexandersson, Magnus Eriksson, Lennart Guldbrandsson, Mathias Klang, Torsten Kälvemark och Johan Schiff

Talare

Jan Ainali

Jan Ainali är styrelseledamot i Wikimedia Sverige och administratör på svenska Wikipedia. Han jobbar som systems engineer och är utbildad innovations- och designingenjör.

Kristina Alexandersson

Kristina Alexandersson, projektledare för Webbstjärnan|.SE, gymnasielärare i svenska och samhällskunskap som bloggar för Kolla Källans idélåda, bloggare även på http://kristinaalexanderson.se och twittrar som @kalexanderson.

Magnus Eriksson

Beskrivning kommer. Presentation på Mittuniversitetet. Bakgrund: http://sv.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:TEL

Sue Gardner

Sue Gardner är CEO för Wikimedia Foundation sedan 2007. Innan dess var hon chef för Canadian Broadcasting Corporation och är även en erfaren journalist.

Lennart Guldbrandsson

Lennart Guldbrandsson är ordförande i Wikimedia Sverige, administratör på svenskspråkiga Wikipedia och har föreläst om Wikipedia sedan 2007. Han är utbildad manusförfattare, driver eget och bloggar här och här.

Jutta Haider

Jutta Haider är forskare och lärare i biblioteks- och informationsvetskap vid Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet. Just nu har hon en postdok-tjänst vid samma institution. I sitt nuvarande projektet undersöker hon hur människor använder olika slags sociala medier för att berätta om sina försök att leva mer klimatvänligt i vardagen. Presentationen byggde på artikeln Beyond the legacy of the Enlightenment? Online encyclopaedias as digital heterotopias

Martin Hellberg Olsson

Analys av skrivandet av och diskussionen kring artikeln Göteborgskravallerna.

Lars Ilshammar

Lars Ilshammar är institutionschef på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek och ledamot i KB:s expertgrupp för samordnad digitalisering.

Mathias Klang

Beskrivning kommer. Presentation.

Torsten Kälvemark

Torsten Kälvemark arbetade länge i olika befattningar inom Högskoleverket och dess föregångare. Han har varit engagerad inom Vetenskapsrådet och är nu extern ledamot i fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap vid Örebro Universitet. Han är också kulturskribent och bloggare. Artikeln i Aftonbladet som Torsten refererade till i sin presentation.

Axel Pettersson

Axel Pettersson är presskontakt för svenska Wikipedia och styrelseledamot för Wikimedia Sverige.

Ortsportaler

Einar Spetz

Einar Spetz är sedan 2002 skolbibliotekarie på Vallentuna gymnasium. Han var var tidigare styrelseledamot för Wikimedia Sverige. På uppdrag av Regionbibliotek Stockholm har han utfört två studier, bägge med fokus på hur Wikipedia används och uppfattas i skolan. På Wikipedia Academy sammanfattar han resultaten av den andra undersökningen Wikipedia - älskat eller avskytt? (The report in English: Teachers and Wikipedia - a story of love or hate?)
2010 har Spetz arbetat med biblioteksprojektet Ortsportaler.

Olof Sundin

Jag är forskare och lärare i biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås och Lunds universitet. Jag har under de senaste åren studerat källkritik och trovärdighet i digitala miljöer i Exakt-projektet. Genom studier av skolklassers källkritiska praktiker och argumentationer, intervjuer med lärare och bibliotekarier, samt genom att utforska Wikipedia och intervjua dess bidragsgivare vill jag belysa förändrade förutsättningar för källkritik och trovärdighet som deltagande medier skapar. När jag inte forskar är jag bl a koordinator för ABM-mastern vid Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet. Presentationen byggde på artikeln In search of credibility: : Pupils’ information practices in learning environments

Se även

Media

Bloggar

Kristina Alexandersson

Olof Sundin

Wikimedia Sverige

Skolbibliotek Öst