Wikipedia Mentorskap 2016

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Välkommen!

Deltagare på mentorskapsdagen.

Du som är, har varit eller vill bli, fadder på Wikipedia eller på andra sätt vill stötta nya Wikipediaanvändare, är varmt välkommen till denna dag på Wikimedias kansli i Stockholm den 20 februari, klockan 10.00-18.00. Dagen är en uppföljning till Wikimedia Sveriges arbete med mångfald av perspektiv.

Under den här dagen får du utforska ditt eget perspektiv, vad bidrar du med? Vilka perspektiv behöver vi? Vad brinner du för att ta in i gemenskapen? Hur lyckas du med ditt mentorskap där du verkar? Vi kommer också att diskutera möjligheterna med Fikarummet och Visual Editor för Wikipedias nya användare.

Vår målsättning är att du som deltar får en ökad förståelse för ditt engagemang, tydligare plan för hur mentorskapet ser ut för dig, och möjligheten att nätverka och bygga nya band till andra.

Medverkande

Gäst är Pernilla Alexandersson från Add Gender som under hösten 2015 genomfört en Wikimedia-workshop och en serie djupintervjuer av Wikipedias användare med fokus på mångfald, deltar gör även Wikimedia Sveriges verksamhetschef Anna Troberg.

Praktiskt

  • Vi bjuder på resa, lunch och boende för den som behöver.
  • Anmälan görs till Sara via denna enkät, senast 31 januari.

Väl mött!

Sara och Anna

Galleri

Program

10.00 Välkommen! Vi lär känna varandra och får veta mer om bakgrunden till varför vi sitter här

10.45 Hur kan vi skapa handlingsutrymme med vårt mentorskap: de nio maktteknikerna presenteras av gästföreläsaren Pernilla Alexandersson, Add Gender

12.00 Lunch med kvittostation för resor

13.00 Gruppfoto för detta historiska ögonblick!

13.30 Övningar för att utveckla dig och ditt mentorskap, med fikapaus

15.30 En mentors redskap och platser: Visual Editor och Fikarummet kopplat till Fadderskap

16.15 Personlig handlingsplan, hur kan jag använda mig av detta?

16.45 Anna Troberg, Wikimedias nya verksamhetschef berättar om nästa steg!

17.00 Ett avslutande 15-års-mingel där vi alla delar med oss av dagens lärdomar

18.00 Hej då!