Årsmöte 2014/Motioner och propositioner

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Motioner

Styrelsens utlåtande

Styrelsen anser att motionens intention ligger i linje med verksamhetsplanen. Strategin att stödja aktiva skribenter både med kompetens och andra resurser är en del av verksamhetsplanen, samt är förankrat operativt i projektmålen Ett verksamhetsmål för året har den ursprungliga lydelsen: "Målet är att hjälpa minst 5 wikimedianer med kompetens och arbetstid." För att förtydliga intentionen föreslås målet ändras till "Målet är att hjälpa minst 5 wikimedianer med kompetens och arbetstid i avancerade frågor ." Styrelsen anser därmed motionen besvarad.