Årsmöte 2020/Kandidater 2020

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Stödinformation

Arbetsordning för valberedningens arbete
Röstningsförfarande

Lista över kandidater till de olika funktionärsrollerna i Wikimedia Sverige 2020, att väljas vid årsmötet, 25 april

Det är fritt själv föra in namn men ange då gärna vem som nominerat namnet/självnominering, men hör gärna av er till valberedningen först.

Ordförande

1 funktionär skall väljas.
 • Mattias Blomgren - omval som ordförande, Nominerad av valberedningen

Ledamöter i styrelsen

Ledamöter vars mandatperiod sträcker sig till årsmötet 2021, och inte är uppe till omval 2020

 • Bengt Oberger
 • Ylva Pettersson
 • Brit Stakston
 • Sofie Jansson
 • Göran Konstenius
Kandidater att väljas på två år
3 ledamöter (ger totalt 9 med ordförande) - antalet föreslås av valberedning
 • Sven-Erik Jonsson - omval, Nominerad av valberedningen
 • Johanna Berg - nyval, Nominerad av valberedningen
GLAM-musei sektorn
 • Sofie Wennström - nyval, Nominerad av valberedningen
Utredare Biblioteket Stockholms universitet. Drivande inom Open access, lärare för universitetslärare i ämnet digitalisering

Revisorer

Revisor med fokus på verksamheten
1 funktionär skall väljas.
 • Kristoffer Mellberg omval, Nominerad av valberedningen
Auktoriserad revisor
1 funktionär skall väljas.
 • Maria Jalkenäs från Grant Thornton omval Nominerad av styrelsen och valberedningen
Revisorsuppleanter
Minst 2 skall väljas.
 • Ana Durán omval, Nominerad av valberedningen
 • Jonny Greinsmark omval, Nominerad av valberedningen

Valberedning

Minst 3 skall väljas.

Behovsprofil: Gruppen som helhet bör väl känna nuvarande funktionärer och styrelsens arbete, ha mycket god kunskap om den svenskspråkiga Wikipediagemenskapen och ha goda nätverk inom de intressentgrupper som finns runt Wikimedia: ABM&GLAM-sektorn, Internetvärlden, utbildningsvärlden, etc.

 • Anders Wennersten fokus Wikipediagemenskapen - omval, Självnominerad
 • Dan Frendin fokus utbildningsområdet- omval Nominerad av Mattias Blomgren/styrelsen
 • Kristina Berg - fokus GLAM/institutionsområdet - nyval, Nominerad av Mattias Blomgren/styrelsen
 • Elza Dunkels - fokus utbildningsområdet - nyval, Nominerad av Mattias Blomgren/styrelsen
 • Harald Andersson fokus Wikipediagemenskapen - nyval, Nominerad av Mattias Blomgren/styrelsen