Verksamhetsberättelse 2021/Fail fest: Wikimedia Northern Europe Meeting kämpar för att hitta sin form

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här är en översatt version av sidan Annual Report 2021/Fail fest: Wikimedia Northern Europe Meeting struggling to find its form. Översättningen är till 100 % färdig och uppdaterad.
Möjliggörande
2021

I denna Fail fest fokuserar vi på våra erfarenheter från en digital konferens och workshop. Evenemanget var en fortsättning på två tidigare fysiska möten där det sociala umgänget var i fokus. Ett av våra mål var att hitta nya projekt och idéer som nordeuropeiska länder kan samarbeta kring.

Wikimedia Northern Europe Meeting 2021 genomfördes online.

I mitten av november 2021 genomförde vi en öppen digital workshop för att återuppta kontakten med tidigare Wikimedia Northern Europe-deltagare. År 2020 fick mötet ställas in på grund av pandemin, så denna nystart blev en inbjudan till en digital träff med möjlighet till informationsutbyte om allas pågående planer och projekt.

Många av de tidigare deltagande Wikimediaorganisationerna hade dessvärre inte tid eller möjlighet att även vara med 2021. Endast tre av åtta länder representerades på konferensen. Trots detta valde vi att genomföra den, då ett öppet, digitalt möte är förhållandevis enkelt att få till.

Vi träffades ett par timmar per dag under två dagar. Vi diskuterade och jobbade tillsammans med en idé om att samla in 1 000 artiklar från varje land som anses vara särskilt intressanta och relevanta för översättning till flera språk. Idén kom från Wikimedia Eesti och deltagarna från både Wikimedia Danmark och Wikimedia Sverige jobbade med den. Det blev ett bra sätt att tillsammans hitta områden där vi behöver hjälpa varandra och ta fram ett gemensamt projekt med många infallsvinklar.

Nu lättas restriktionerna och pandemin lugnar ner sig. Kanske kan vi nu börja planera för ett nytt möte så att vi kan ses igen och återuppta våra relationer? Att träffas på en plats är något annat, särskilt när det gäller den sociala delen av evenemanget, vilket är svårare att genomföra i digitala former. Ett resultat av evenemanget är att vi fortsätter arbeta med projektet med 1 000 viktiga artiklar, vilket kommer att kunna kopplas till den uppkommande konstmånaden på Wikipedia, Wikipedia Art Month, i oktober 2022.