Verksamhetsberättelse 2021/Story: Svenska öppna lärresurser i fokus

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här är en översatt version av sidan Annual Report 2021/Story: Highlighting Open Educational Resources in Sweden. Översättningen är till 100 % färdig och uppdaterad.
Möjliggörande
2021

I denna Story fokuserar vi på hur öppna lärresurser kan utvecklas i Sverige. Genom att bilda ett nätverk, anordna en konferens och lämna in ett remissvar på Statens Offentliga Utredning om läromedel siktar vi på att nå beslutsfattare inom akademi och kulturarv samt på regeringsnivå.

Open Educational Resources, OER – som på svenska kallas öppna lärresurser – har varit i stort sett osynliga i det svenska samhället genom åren. Detta är något Wikimedia Sverige vill ändra på. Därför har vi startat nätverket Mötesplats OER. Vi har samlat deltagare från både utbildnings- och GLAM-sektorn, och har är ett kärnteam på 5–6 personer som koordinerar nätverkets aktiviteter.

Under hösten 2021 organiserade vi en konferens under samma namn som nätverket, Mötesplats OER. Konferensen ägde rum på tvåårsdagen av antagandet av UNESCO:s OER-rekommendation: den 25 november. Vi bjöd in beslutsfattare och experter på flera nivåer till samtal om den strategiska implementeringen av OER i Sverige, ett område med många brister på i stort sett alla aspekter. Kunskapen om vad OER är för något, hur det fungerar och hur det skulle kunna påverka samhället (inklusive med att nå Globala målen) är låg. De få positiva exemplen kommer främst från individer snarare än organisationer, och lagstiftningsarbetet är fortfarande i en tidig fast. Talade på konferensen gjorde bland annat generalsekreterare för svenska UNESCO-rådet, generaldirektör för UNESCO OER Dynamic Coalition och generalsekreterare för International Council for Open and Distance Education, tillsammans med andra representanter från utbildnings-, GLAM-, regerings- och öppen kunskapssektorn i Sverige och Europa. Drygt 40 personer var med som arrangörer, talare och deltagare.

I slutet av 2021 ombads Wikimedia Sverige att skicka in ett remissvar på Statens Offentliga Utredning (SOU) om läromedel. SOU:er skrivs på begäran av regeringen för att utreda ett visst ämne. Remissinstanserna arbetar inom det aktuella området och ombeds att kommentera utredningen, kan berätta om de håller med innehållet samt föreslå ändringar till förslagen i utredningen. Wikimedia Sverige ombads av regeringen att vara en remissinstans.

Läromedelsutredningen hade stort fokus på den fysiska bokens status inom undervisning och utbildning, något som går stick i stäv mot regeringens ställningstagande att Sverige ska vara ledande inom digitalisering. Dessutom nämndes OER inte en enda gång i texten. Vi tog därför tillfället i akt och upplyste i vårt remissvar både regeringen och de övriga remissinstanserna om OER i allmänhet och om UNESCO:s OER-rekommendation i synnerhet. Vi skrev om hur OER kan bli en integrerad del av det svenska utbildningssystemet. Nätverket Mötesplats OER hjälpte till med att författa remissvaret.