Verksamhetsberättelse 2021/Story: Praktikanter i praktiken

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här är en översatt version av sidan Annual Report 2021/Story: Adding interns into the mix. Översättningen är till 100 % färdig och uppdaterad.
Möjliggörande
2021

I denna Story fokuserar vi på det nya praktikantprogrammet som vi börjat ta fram och som skapar värden och möjligheter för såväl oss som organisationer och för praktikanterna.

Vi har tidigare haft praktikanter som kom från olika håll och utförde olika sorters uppgifter. En av dem jobbade exempelvis med outreach innan Wiki Loves Monuments och städade upp bland bilderna efter tävlingen; en annan som gjorde en användarundersökning; några som korrekturläste och översatte rapporter och dokument. Vad vi däremot saknade var en röd tråd i vårt arbete med att ta emot praktikanter och tilldela arbetsuppgifter till dem.

Eftersom vi saknade en tydlig struktur och plan var vi tvungna att börja om med varje praktikant istället för att kunna bygga på tidigare erfarenheter och resultat. De flesta av våra praktikanter tillförde visserligen mervärde, men vi fick jobba hårt för att få ut den där extra nyttan.

Nu när vi ser tillbaka på det, och när vi blickar framåt mot vår uppkommande expansion, befinner vi oss i ett utomordentligt bra läge att skapa nya strukturer i vårt arbete med praktikanter – allt för att få bättre resultat med mindre insatser. Vi ser till att våra checklistor är uppdaterade och att det är tydligt vem som ska bocka av rutorna. Vi har en lista över lämpliga praktikantuppgifter där vi lägger till både smärre, återkommande uppgifter och större engångsinsatser.

Vi undersöker också möjligheten att arbeta med utbildningsinstitutioner där praktik ingår som en del av utbildningen. Det kommer att säkerställa ett stadigt inflöde av praktikanter inom relevanta områden samtidigt som det skapar möjligheter för mer mångfald bland praktikanterna, då de kan använda studiemedel istället för att själva stå för sina utgifter.

Strukturerna för praktikprogrammet byggdes upp under 2021 och vi räknar med att börja marknadsföra denna nya möjlighet flera gånger per år.