Arbetsmiljöpolicy/Genomgång 2014-06-03

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Efter genomgång 2014-06-03 samt 2014-06-09 av verksamhetschef och arbetsmiljöombud. Följande noterades:

Checklista för skyddsrond (allmän del)

Avvikelse Åtgärd Ansvarig Klart datum Status
4. Golv Två spikar i en tröskellist behöver fästas Axel 30 juni
20. Drag/värme vid arbetsplats En plats vid fönster/element. Ingen åtgärd -
25. Buller (nya maskiner) Bullerdata begärs ej. Ingen åtgärd -
26. Buller (allmänt) Högt ljud från trafik vid öppna fönster. Ingen åtgärd -
28. Rengjord belysningsarmatur Lägg till i årlig städrutin Jan 15 juni klar
33. Belysning (övrigt) Det saknas mörkläggningsmöjlighet. Ingen åtgärd -
37a. Övning brandsituation Genomför larmprovning och återsamling Jan 15 aug klar
37b. Märkta nödutgångar Saknas. Ingen åtgärd -
37c. Två oberoende utrymningsvägar Saknas. Ingen åtgärd -
65. Personal (övrigt) Fundera på annan möblering i lilla rummet så att man inte sitter med rygg mot varandra. Lyft till allmän diskussion. Jan 30 juni klar
67c. Yttre miljö (inköp) Konsekvent köpa ekologiskt kaffe. Lägg till i rutin. Jan 15 juni klar
69. Yttre miljö (övrigt) Bättre användning av uppladdningsbara batterier där detta är tillämpligt. Info till alla Jan 15 juni klar

Checklista för kontor

Avvikelse Åtgärd Ansvarig Klart datum Status
6b. Luftkvalitén Bevaka renoveringen av WC för att kontrollera att lukt försvunnit Jan 2 v. efter renovering är färdig
8. Underhållning av ventilation Fråga fastighetsägaren Jan 15 juni
17. Användning av brandutrustning Kontrollera kunskapsnivå Jan 15 juni
18. Skick av brandutrustning Tryck ok. Datum är 2012-10.
 • Kontrollera hållbarhet
 • Informera om soprutiner
Jan 15 juni
 • OK
 • OK
19b. Blockerade utrymningsvägar
 • Skoställ (införskaffa)
 • Krokar (sätt upp)
 • Information vid många gäster
 • Jan
 • Axel
 • Jan
30 juni
 • OK
 •  
 • OK
21. Första Hjälpen kunskap Fråga Martin och Sara Jan 15 juni
24. Städrutiner Lägg till röjchecklistan i månadens huvudchecklista Jan 15 juni OK
25. Storrengöring Ha en större årlig röjning/utrensning Jan 15 augusti
30. Källsortering
 • Egen behållare för batterier
 • Märkning på skåpet
 • Kontrollera sortering i soprummet
 • Jan
 • Jan
 • Jan & André
15 juni
 • OK
 • OK
 • OK
39. Användarmanual till kopiator/skrivare finns ej på svenska Ingen åtgärd. -
40. Ingen rutin för att begära in ljud- och emmisionsdata vid inköp Ingen åtgärd. -
Frågor som rör alla kontorsarbetsplatser
1. Höj-/sänkbara skrivbord Bara en - ingen åtgärd -
3b. Reglerbara armstöd Kan tas bort men ej höjas/sänkas - ingen åtgärd -
5. Platsbelysning Ingen åtgärd. -
6. Platsbelysning (reglering) Ingen åtgärd. -
7. Bländning Oregelbunden, sällsynt. Ingen åtgärd. -
9. Säker förvaring av personliga ägodelar. Teknikskåpet kan användas vid större aktiviteter i lokalen. Ingen åtgärd. -
10b. Mobiltelefon (strålning) Ingen åtgärd. -
10c. Mobiltelefon (handsfree) Ingen åtgärd. -
13. Ljudvolym mobil Ingen åtgärd. -
15. Tysta rum Skulle vara bra med ett rum till. Ingen åtgärd. -

Checklista för bildskärmsarbete i kontormiljö

Avvikelse Åtgärd Ansvarig Klart datum Status
5b. Tangentbord med avtagbar numerisk del Kolla om någon har behov Jan 15 jun OK
7. Matta tangentbord Det finns tangentbord av båda sorter [matta och blanka] så att man kan välja. Ingen åtgärd -
8. Reglerbara skrivbord Ett bord har denna möjlighet. Ingen åtgärd -
9. Stöd för armar, handleder. Kontrolera om någon har problem (i så fall köp in) Jan 30 jun OK
10a. Reglerbarhet stol - höjdled/sittdjup. Sittdjup kan ej regleras. Ingen åtgärd -
10b. Reglerbarhet stol - tippbar sits Ingen åtgärd -
10c. Reglerbarhet stol - armstöd Kan tas bort men er regleras. Ingen åtgärd -
10d. Reglerbarhet stol - ryggstöd Ingen åtgärd -
12. Kabelkorgar rännor. Saknas på en plats André 30 jun OK
14a. Inköp av utrustning - synpunkter från berörd personal. Beaktas inom ramen för inköpspolicy. -
14b. Inköp av utrustning - TCOs kravspecifikation Skriv in i inköpspolicy Jan 30 aug
16. Inköp - övriga Nätverksproblem på vissa av datorerna. I mån av budget byt ut de äldsta datorerna. Åtgärd: Kolla budget. Jan 30 aug OK
17. Dagsljusavskärmning Ingen åtgärd -
19a. Platsbelysning Ingen åtgärd -
19b. Reglerbarhet belysning Ingen åtgärd -
21b. Störande ljud från skrivaren Används förhållandevis sällan. Ingen åtgärd -
24. Minipauser vid långvarigt arbete. Ingen åtgärd -
26a. Tillräcklig datorutbildning Ställ fråga om vad som behövs. Jan 15 jun
26b. Information innan introduktion av program Ställ fråga om vad som behövs. Jan 15 jun
26c. Information om hur man unvikeor belastningsskador Identifiera och distribuera information André 30 jun
27. Regelbunden synundersökning. Har gets på begäran. Ställ frågan om när det senast gjordes samt om behov finns. Jan 15 jun
28. Distansarbete - arbetsplatsen. Inget tvingande hemarbete. Ingen åtgärd. -

Checklista om de viktigaste arbetsmiljöfrågorna

Avvikelse Åtgärd Ansvarig Klart datum Status
Hela Enkät skickas ut till samtliga som regelbundet befinner sig på arbetsplatsen för att få underlag för eventuella åtgärder. Jan 15 juni

Arv från 2013 (som ej noterats ovan)

Avvikelse Åtgärd Ansvarig Klart datum Status
Brandlarm Fäst upp andra brandlarmet Axel 30 aug
Tillgänglighetspolicy/-guidelines saknas Behöver skapas Jan 30 aug
Vattendropp toaletten Bevaka Jan + André (utvärdera under uppföljning) OK
Kunnighet om arbetsmiljölagar Ytterligare kunskaper behövs André 30 sept En kurs har gjorts