Arbetsmiljöpolicy/Genomgång 2015-12-03

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Efter genomgång 2015-12-03 av verksamhetschef och arbetsmiljöombud. Gulmarkerade rader innebär att det i föregående omgång beslutats om en åtgärd men ingen sådan gjorts/dokumenterats (ny åtgärd/ansvarig behöver ej vara samma). Notera att checklistorna är något överlappande och att en punkt därför kan lyftas i olika listor olika år. Följande noterades:

Checklista för skyddsrond (allmän del)

Avvikelse Åtgärd Ansvarig Klart datum Status
4. Golv En spik i trösklist behöver fixas Axel 31 jan
9. Ventilation/Luftkvalité Kolla med John om toalett/hall Jan 15 dec
13a. Underhåll av ventilation Görs ej. Ingen åtgärd -
13b. rengöring filter/kanaler Görs ej. Ingen åtgärd -
27. Allmänbelysning Hallen saknar belysning Axel 31 jan
28. Rengjord belysningsarmatur Begär av städarna (kom ihåg att be dem vara försiktiga) Axel 31 jan
34. Beredskap för första hjälpen Inventera kunskap Jan 15 dec
36. Brandskyddsutrustning
  • Inventera kunskap
  • Sätt upp brandvarnare samt testa den andra
  • Jan
  • Axel
31 jan
  •  
  •  
37a. Övning brandsituation Genomför m. nyanställd personal Jan 15 dec
37b. Märkta nödutgångar Saknas. Ingen åtgärd -
37c. Två oberoende utrymningsvägar Saknas. Ingen åtgärd -
39. Brand-/nödproblem (övrigt) Det krävs tvåhandsfattning för ytterdörren. Ingen åtgärd -
50. Stolar/bord ger god arbetsställning Nya bord har beställts. Ingen övrig åtgärd -
51. Ensidigt/tungt arbete Ingen åtgärd -
54. Arbetsplatsproblem (övrigt) Vid utökning av personal bör arbetsplatser ses över. Ingen åtgärd aktuell -
65. Personal (övrigt) Skapa en tillgänglighetspolicy Ny chef 28 feb
67a. Yttre miljö (energiförbrukning) Lägg till i städrutiner att kontrollera om oanvända adaptrar är inkopplade Jan 15 dec OK

Checklista för kontor

Avvikelse Åtgärd Ansvarig Klart datum Status
8. Underhållning av ventilation Fråga hyresvärd Ny chef 28 feb
15. Eluttag/skarvdosor Limma/dubbelhäfta sladdlist under skrivbordet Axel 31 jan
16. Kunskap vid brand Genomför genomgång Jan 15 dec
17. Användning av brandutrustning Genomför genomgång Jan 15 dec
19a. Skyltade utrymningsvägar Saknas. Ingen åtgärd -
19b. Blockerade utrymningsvägar Sätt upp krokar för jackor Axel 31 jan
20b. Transportvägar (trösklar) Finns. Ingen åtgärd -
22. Anpassning för rörelsehindrade Saknas. Inget behov i dagsläget -
25. Storrengöring Ha en årlig genomrensning Ny chef 15 juni
26. Svårstädade ytor Ja under mattor. Inkludera i samband med storstädning Ny chef 15 juni
25b. Kontorsmaskiner (ljudnivå) Ingen åtgärd -
40. Rutin för att begära in ljud- och emissionsdata vid inköp Ingen åtgärd -
Frågor som rör alla kontorsarbetsplatser
1. Höj-/sänkbara skrivbord Ja 3 av 7 (efter leverans). Ingen åtgärd -
2. Anpassad arbetsyta P.g.a. flexibel arbetsplats. Ingen åtgärd -
3b. Reglerbara armstöd Kan tas bort men ej höjas/sänkas. Ingen åtgärd -
9. Säker förvaring av personliga ägodelar Bedöms ej som risk. Ingen åtgärd -
10b. Mobiltelefon (strålning) Ingen åtgärd -
12a. Arbeta ostört (telefonsamtal) Ingen åtgärd -
13. Ljudvolym mobil Ingen åtgärd -
15. Tysta rum Ingen åtgärd -

Checklista för bildskärmsarbete i kontorsmiljö

Avvikelse Åtgärd Ansvarig Klart datum Status
4b. Snabbkommando som ersätter musklick Ingen åtgärd -
5b. Tangentbord med avtagbar numerisk del Ingen åtgärd -
8. Reglerbara skrivbord Tillräckligt många har denna möjlighet. Ingen åtgärd -
9. Stöd för armar, handleder Införskaffas vid behov. Ingen åtgärd -
10c. Reglerbarhet stol - armstöd Kan tas bort men er regleras. Införskaffas vid behov. Ingen åtgärd -
10d. Reglerbarhet stol - ryggstöd Införskaffas vid behov. Ingen åtgärd -
10f. Reglerbar stol - personinställd Införskaffas vid behov. Ingen åtgärd -
14b. Inköp av utrustning - TCOs kravspecifikation Skriv in i inköpspolicy Jan 15 dec
16. Inköp - övriga Gör info om alternativ för proprietär programvara lätthittad André 31 jan
17. Dagsljusavskärmning Ingen åtgärd (norrläge) -
19b. Reglerbarhet belysning Teoretiskt sett möjligt men kräver stege. Åtgärdas vid behov -
22. Lokalen (övrigt) Eko i lilla rummet. Överväg en matta efter ny möblering Ny chef 28 feb
23e. Datorhjälp Finns vid vardagliga problem. Ingen åtgärd -
23f. Regelbunden backup Rutin för hantering av material lokalt på maskiner behövs Jan 31 dec
24. Minipauser vid långvarigt arbete Inget organiserat men inga arbetsuppgifter hindrar det. Ingen åtgärd -
26a. Tillräcklig datorutbildning Gör kunskapsinventering André 31 jan
26b. Information innan introduktion av program Gör lista med våra använda verktyg och introfilmer/kurser André 31 jan
26c. Information om hur man undviker belastningsskador Identifiera och distribuera information André 28 feb
27. Regelbunden synundersökning Har getts på begäran. Ställ frågan om när det senast gjordes samt om behov finns Jan 15 dec
28a. Distansarbete - arbetsplatsen Inget tvingande hemarbete. Ingen åtgärd -
28a. Distansarbete - support Inget tvingande hemarbete. Ingen åtgärd -

Checklista för el-säkerhet

Avvikelse Åtgärd Ansvarig Klart datum Status
27. Policy för elsäkerhetsarbete Saknas. Ingen åtgärd -
28. Ansvarig för elsäkerhet Saknas. Ingen åtgärd -
29. Jordfelsbrytare Ingen åtgärd -
31. Stängs elapparater av Viloläge används. Ingen åtgärd -

Checklista om de viktigaste arbetsmiljöfrågorna

Avvikelse Åtgärd Ansvarig Klart datum Status
Hela Enkät skickas ut till samtliga som regelbundet befinner sig på arbetsplatsen för att få underlag för eventuella åtgärder Jan 31 dec