Arbetsmiljöpolicy/Genomgång 2017-06-13

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Efter genomgång 2017-06-13 av verksamhetschef och arbetsmiljöombud (avgående André och tillträdande Sara). Gulmarkerade rader innebär att det i föregående omgång beslutats om en åtgärd men ingen sådan gjorts/dokumenterats (ny åtgärd/ansvarig behöver ej vara samma). Notera att checklistorna är något överlappande och att en punkt därför kan lyftas i olika listor olika år. Följande noterades:

Checklista för skyddsrond (allmän del)

Avvikelse Åtgärd Ansvarig Klart datum Status

1.Ordning/Städrutiner

Viss regelbunden röjning krävs. Utöka rutin med en årlig röjning Evelina 15 juli klar Rutin utökad.
10. Finns till- och frånluftssystem? Sara kollar upp definition i samband med utbildning Sara 30 sep -
13a. Underhåll av ventilation Görs ej. Ingen åtgärd -
13b. Underhåll av filter/kanaler Görs ej. Ingen åtgärd
16. Andra problem Toaletten är liten. Ingen åtgärd. Se till att luftfräschare finns där. Evelina 15 juli klar
17. Lagom temperatur Ibland varmt i konferensrummet. Att hänga upp projektorn kan hjälpa. Fläkt och markis finns. Observera temperatur i nya hörnrummet.
21. Behövs solskydd? Nya hörnrummet behöver observeras ang detta.
23. Behövs skärmar/absorbenter? Observera eko i nya hörnrummet.
34. Beredskap för första hjälpen Inventera kunskap John 15 sep Inventering påbörjad 15 sep. Utbildning inbokad.
36. Brandskyddsutrustning
  • Inventera kunskap
  • Sätt upp brandvarnare samt testa den andra (Hantverkslistan)
John 15 jan Kunskap inventerad 11 oktober.
37a. Övning brandsituation Öva med nyanställda. John 15 sep Genomfört 11 oktober.
37b. Märkta nödutgångar Saknas. Ingen åtgärd -
37c. Två oberoende utrymningsvägar Saknas. Ingen åtgärd -
39. Brand-/nödproblem (övrigt) Det krävs tvåhandsfattning för ytterdörren. Ingen åtgärd -
53. Upplevs stress i arbetet Inventera kunskap John 15 sep Enkäter genomförs. Gruppdiskussion genomförd 10 oktober.
56. Matrum/pentry med lämplig möblering Möte om möblering av pentry John 21 aug
65. Personal (övrigt) Skapa en tillgänglighetspolicy John 15 okt
70. Vet vi lagar och föreskrifter? Sara går fortbildning i september 2017. John ska också gå fortbildning Sara/John 15 dec Sara har påbörjat fortbildning.
71. Anpassa för rörelsehindrade Ytterligare info på Wikin om hur lokalerna är tillgängliga (toaletter, hissar, trösklar, lokaltrafik etc) vore bra. John 15 dec

Checklista för kontor

Avvikelse Åtgärd Ansvarig Klart datum Status
8. Underhållning av ventilation Fråga hyresvärd John 21 aug klar
16. Kunskap vid brand Öva med nyanställda (se allmän del 37) Genomfört 11 oktober.
17. Användning av brandutrustning Öva med nyanställda (se allmän del 37) Genomfört 11 oktober.
19a. Skyltade utrymningsvägar Saknas. Ingen åtgärd -
20b. Transportvägar (trösklar) Finns. Ingen åtgärd -
22. Anpassning för rörelsehindrade Anpassning ej möjligt pga byggnadstyp (se åtgärd allmän del 71) -
25. Storrengöring Etablera en årlig röjning. Evelina 15 juli klar
26. Svårstädade ytor Ja under mattor. Ingen åtgärd.
27b. Tvättmaskin Rutin runt tvättmaskinen i källaren bör ses över. Tvättkorg. Evelina 15 juli klar Rutin dokumenterad här.
40. Rutin för att begära in ljud- och emissionsdata vid inköp Ingen åtgärd -
Frågor som rör alla kontorsarbetsplatser
3b. Reglerbara armstöd Kan tas bort men ej höjas/sänkas. Ingen åtgärd -
6. Reglering av platsbelysning Kan inte regleras individuellt. Ingen åtgärd
9. Säker förvaring av personliga ägodelar Bedöms ej som risk. Vid behov finns låsbart teknikskåp. Ingen åtgärd -
12. Kontroslandskap utan att bli störd av andras telefonsamtal Ingen åtgärd
13. Ljudvolym mobil Ingen åtgärd -
15. Tysta rum Ingen åtgärd -
16. Besökare i enskilt rum Ingen åtgärd

Checklista för bildskärmsarbete i kontorsmiljö

Avvikelse Åtgärd Ansvarig Klart datum Status
4b. Snabbkommando som ersätter musklick Ingen åtgärd -
9. Stöd för armar, handleder Införskaffas vid behov. Ingen åtgärd -
10c. Reglerbarhet stol - armstöd Kan tas bort men er regleras. Införskaffas vid behov. Ingen åtgärd -
10d. Reglerbarhet stol - ryggstöd Införskaffas vid behov. Ingen åtgärd -
10f. Reglerbar stol - personinställd Införskaffas vid behov. Ingen åtgärd -
14b. Inköp av utrustning - TCOs kravspecifikation ingen åtgärd
17. Dagsljusavskärmning Ingen åtgärd (norrläge) -
19b. Reglerbarhet belysning Ingen åtgärd -
23f. Regelbunden backup Rutin och teknisk lösning saknas André 15 dec
24. Minipauser vid långvarigt arbete Inget organiserat men inga arbetsuppgifter hindrar det. Ingen åtgärd -
26b. Information innan introduktion av program Mer utbildning av Fortnox behövs och regelbunden årlig uppföljning. John 21 aug
26c. Information om hur man undviker belastningsskador Identifiera och demonstrera när Sara har genomfört fortbildning. Sara 15 dec
27. Regelbunden synundersökning Har getts på begäran. Ställ frågan i samband med utskick. John 21 aug klar Frågan har skickats ut 15 september.
28a. Distansarbete - arbetsplatsen Distanspersonal får info och demonstration enligt 26c. Sara 15 aug -
28a. Distansarbete - support Hjälp från medarbetare. Vid behov köps ny utrustning. -

Checklista för el-säkerhet

Avvikelse Åtgärd Ansvarig Klart datum Status
27. Policy för elsäkerhetsarbete Saknas. Ingen åtgärd -
28. Ansvarig för elsäkerhet Saknas. Ingen åtgärd -
29. Jordfelsbrytare Ingen åtgärd -
31. Stängs elapparater av Viloläge används. Ingen åtgärd -

Checklista om de viktigaste arbetsmiljöfrågorna

Avvikelse Åtgärd Ansvarig Klart datum Status
Stressande arbetstempo Kan bli bättre. Slutgiltig implementering av processer återstår John 15 dec
Tillräcklig plats Kan bli bättre. Med nya möbleringen blir det bättre. John 15 aug
Välordnat Kan bli bättre. Med nya röjningsrutiner blir det bättre. Evelina 21 aug