Beslut om genomförande av Wikimedia Sveriges årsmöte 2020 digitalt samt beslut om flyttande av Wikipediadagen 2020

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Styrelsen för Wikimedia Sverige har den 14 mars 2020, med anledning av den pågående covid-19/coronapandemin, beslutat om att genomförandet av årsmötet 2020 skall ske helt digitalt och att flytta Wikipediadagen 2020 till senare tillfälle enligt nedan.

Bakgrund

Över världen sveper för närvarande en pandemi, som ställer världens länder inför stora utmaningar för att begränsa spridningen av covid-19/coronaviruset. Wikimedia Foundation, som finansierar stora delar av Wikimedia Sveriges verksamhet, har den 12 mars 2020 beslutat och givit direktiv om att att alla fysiska publika arrangemang finansierade med Wikimedia Foundations bidrag måste ställas in eller flyttas fram tills vidare ("All offline (in-person) public events funded by Wikimedia Foundation grants must be cancelled or postponed until further notice.")

Årsmötet är, tillsammans med Wikipedia-dagen, planerat att genomföras lördagen den 25 april 2020 på Kungliga Biblioteket i Stockholm. Stadgarna anger i § 3 Årsmöte "Årsmöte skall hållas årligen, innan april månads utgång."

Vi bör alla beakta vår egen och andras hälsa och hjälpa till att förhindra spridningen av viruset.

Beslut

Styrelsen tolkar att Wikipediadagen omfattas av Wikimedia Foundations direktiv, då det är att betrakta som publikt arrangemang, som riktas till allmänheten. Styrelsen beslutar därmed att Wikipediadagen den 25 april 2020 ställs in och arrangeras vid senare tillfälle till hösten.

Styrelsen tolkar inte att föreningens årsmöte omfattas av Wikimedia Foundations direktiv, då årsmötet är att betrakta som ett internt möte avsett för medlemmar, som har betalat medlemsavgift till Wikimedia Sverige.

Med anledning av den snabba utvecklingen beträffande virusspridningen, samtidigt som det är ungefär sex veckor kvar till årsmötet, beslutar styrelsen att hålla årsmötet den 25 april klockan 10.30–13.00 enligt tidigare kallelse helt digitalt. Mötet på Kungliga Biblioteket ställs därmed in.

Styrelsen betraktar situationen som så extraordinär att ett beslut om att hålla årsmötet senare än vad som stadgas som senaste tidpunkt för årsmöte, kan behöva tas.