Diskussion:Årsmöte 2012/Motioner och propositioner

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Om denna diskussion

Inte redigerbar

Bakgrund till nuvarande stadgar

5
Anders Wennersten (diskussionbidrag)

De nuvarande stadgarna togs fram aug-sept 2007, utifrån ett utgångsförslag från habj som jag och Grön sedan processade i god wikidiskussion med flera, till nuvarande utseende. De hetaste frågorna var hur medlemmar som är juridiska personer skulle hanteras och om det skulle finnas ålderskrav (16,18) på ledamtöter eller åtminstone kassör och revisorer. I slutändan och också under stor stress (och för att kunna bryta av långa diskussioner) valde vi en minimalistisk variant där vi skrev så lite som möjligt underförstått att sunt förnuft kunde ta hand om många frågor och att stadgarna kunde ändras i mer lugn och ro när väl föreningen etablerats. Jag ser det därför det är en mycket lämpligt tid nu med en mer allmän översyn av hela dokumentet. Jag föreslår därför en speciell sida skapas för diskussion och översyn av stadgarna, med en lämplig struktur så att varje paragraf kan diskuteras för sig.Anders Wennersten 28 mars 2011 kl. 18.21 (CEST)

Prolineserver (diskussionbidrag)

Hej Anders, det låter som en bra idée. Kunde du tänker dig att ta lite hand om en översynsprocess?

Anders Wennersten (diskussionbidrag)

Jag har i enlighet med ditt förslag nu skapat Stadgerevision 2012 och till detta kopierat relevanta inlägg från denna diskssionssida samt huvudsidans förslag. All vidare diskussion om atdgeändrin~gar hänvisas nu till denna nya sida.Anders Wennersten 31 mars 2011 kl. 08.38 (CEST)

Ainali (diskussionbidrag)

Jag är helt för en revision av det omfattande slaget som framgår på den nya sidan, men jag är osäker på om vi bara kan stryka redan inlämnade motioner sådär. Jag föreslår istället att vi återställer den här sidan och sedan får respektive motionsgivare dra tillbaks sin motion om de vill.

Anders Wennersten (diskussionbidrag)

Gjort så tv, så får Prolineserver bedöma om lämplig form. Anders Wennersten 31 mars 2011 kl. 12.57 (CEST)

Avgående ledamot i valberedningen

3
Ainali (diskussionbidrag)

Eftersom att det inte väljs några eventuella ersättare på årsmötet och att det inte förklaras närmare några regler om fyllnadsval för styrelsen i stadgarna kanske man kan förenkla motionen till: "Valberedningen skall bestå av minst tre personer. Skulle en ledamot avgå väljer återstoden av valberedningen tillförordnad ledamot som ersättare för den avgångne."

Ainali (diskussionbidrag)

Jag minns från det första mötet 2007 att det diskuterades huruvida det skulle vara endast fysiska medlemmar eller alla medlemmar som skulle ha rösträtt och det är alltså inte en formulering av en slump att det inte står fysisk person där. Jag föreslår därför att parentesen stryks, annars blir det två ändringar i samma motion (varav den ena kanske inte ens är önskvärd).

Prolineserver (diskussionbidrag)

Det betyder inte att årsmöte kunde inte välja ersättare till styrelsen och valberedningen nästa år. Parentesen lade jag endast till sedan jag frågade mig själv hur en organsiationsröst funkar, vem bestämmer det, vem är organisationen? Ombud där kan har även två röstar.

Ainali (diskussionbidrag)

Jag antar att Prolineservers motion om rösträtt avser att det är de som har betalat det innevarande årets medlemsavgift som har rösträtt. Det är alltså en stor mängd av dagens medlemmar (enligt den nuvarande definitionen om att man är medlem i två år efter att man har betalat) som mister sin rösträtt i och med den här motionen i fall jag har uppfattat det här rätt. I så fall skulle en lämplig ny formulering vara: "Varje medlem som har betalat innevarande års medlemsavgift har en röst."

Prolineserver (diskussionbidrag)

Just nu har vi runt 110 medlemmar som har betalat, och 140 som har inte, varav nästan 50 har inte sedan mer än två år. Det är dåliga siffror, och avser 90 medlemmar. Jag tror att det är mest för komplicerat att betala och glömmar det, mist skrev det några som har nu betalat innevarande års medlemsavgift. Det betyder att vi skulle måminner de mer, kanske även med vanlig post, en riktig brev glömmer man inte så lätt. Behöver vi medlemmar som är så passiv i föreningen att de inte även betalar avgift? Endast att ha en större medlemsantal? Min anledingen var att om man har inga nackdelar om man betalar endast varje tredje år, varför har vi ingen medlemsavgift av 33 kr.? Det skulle inte vara en normaltillstand (som det är nu), och jag söker på möjligheter att göra det lite mer klar.

Redigera andras motioner

3
Ainali (diskussionbidrag)

Allmänt tips: Jag tror att det är bra att diskutera innan man redigerar andras motioner.

Prolineserver (diskussionbidrag)

...om det är inga klara felstavningar.

Con (diskussionbidrag)

Givetvis inte. Jag tar på mig skulden för att obetänksamt ändra. Con 28 mars 2011 kl. 10.46 (CEST)

Det finns inga äldre ämnen