Diskussion:Miljöpolicy

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Om denna diskussion

Inte redigerbar

Ainali (diskussionbidrag)

Vad sägs om att införa vegonorm på alla föreningens evenemang? Det vill säga att om man inte anmäler att man vill ha animalier så serveras en vegetarisk kost. Policyn i sig behöver inte uppdateras, det skulle bara vara en följd av hur den redan är skriven.

Anders Wennersten (diskussionbidrag)

Det som är vår grund att vi är engagerade i föreningen är att vi är för fri information (och är faktanördar). I all andra aspekter bör vi vara så fria för alla andra åsikter i samhället. Att föreningen skulle ta en aktiv ställning i fråga som rör dess medlemmar eller om kostval ser jag som ett ställningstagande som är emot föreningens idé. Och miljöpolicyn talar bara om vad föreningen som juridisk person skall göra, och även här är ordvalen en gränsfråga om de är förenliga med föreningens utgångspunkt, men de är alls inte av arten kontroversiella, så kan nog ändå stå kvar

Ainali (diskussionbidrag)

 Jag skulle säga att om man nu serverar kött som norm så har föreningen tagit en aktiv ställning att inte vara miljövänlig. Det är en rätt kontroversiell handling att strunta i vetenskaplig konsensus och möjligen emot föreningens idé om att sprida kunskap (eftersom att föreningen då verkar ignorant). Däremot kan föreningen tillmötesgå enskilda medlemmars kostval att få kött, om de anmäler det i förhand.

Anders Wennersten (diskussionbidrag)

Wikipedia tar inte ställning. För evenemang har föreningen riktlinjen om inkluderande möten, vilket är bra och lämpligt och stämmer med hur vi arbetar på Wikipedia. Att servera mat är inte någon leverabel från föreningen och mat i anslutning till evenemang behöver då inte regleras i föreningens policydokument. Det skötes bäst från fall till fall av den som är evenemangsansvarig, och när jag varit med har det lösts genom att var och en beställer (och oftast betalat?) själv

Ainali (diskussionbidrag)

Hänvisningar till riktlinjer för innehåll på Wikipedia är meningslöst, det har ingen effekt på hur föreningen ska bedriva sin möjliggörande verksamhet (och jag blir lite förvånad över att du inte tycker att det är självklart). Jag nämnde i det ursprungliga inlägget att miljöpolicyn inte behöver uppdateras, detta var mer att påpeka att det borde vara en följd av hur den redan är skriven och självklart gäller det enbart de fall där det är föreningen som sköter urvalet och inköpet av livsmedel (vilket händer lite då och då).

Detta inlägg doldes av Yger (historik)

Miljödiplom/miljöcertifiering och ytterligare punkter till listan

13
John Andersson (WMSE) (diskussionbidrag)

Det vore i mitt tycke en bra grej om föreningen strävade efter att få ett miljödiplom/miljöcertifiering av någon form (något konkret att visa upp som kan ge lite bra PR). Det vore ju en rätt rimlig grej att sträva efter om miljöhänsyn nu skulle tänkas bli vårt tema för Wikimania om vi ska ansöka om det för 2014 (vilket var något vi diskuterade lite under Wikimania i år). Det vore ju lite häftigt om WMSE vore först av alla Chapter med att anta gröna policys (fast andra kanske har hunnit före oss?). Det jag har sett om miljödiplomering/certifiering när jag tittat runt lite är dock främst riktade till företag och jag vet inte om det finns någon specialversion av miljödiplomet för organisationer.

Jag misstänker dock att kraven i så fall trots allt är rätt lika och att kraven fortfarande innefattar att personal (och kanske styrelse?) måste gå en kortare miljöutbildning; att vi måste ställa miljökrav när vi köper saker (exempelvis att vi ställer krav på Skyddsvärnet, eller cateringpersonal när vi ordnar konferenser); samt att vi måste ställa i ordning lite planer för hur vi ska välja så gröna alternativ som möjligt.

Vad tror ni om att sträva efter det? Är det värt att titta vidare på?

Sedan har jag ett par förslag på ytterligare punkter på listan:

  1. Att välja grön el till kontoret, även om det är lite dyrare; samt
  2. Att vi neutraliserar våra koldioxidutsläpp vid resor och annat genom att stödja olika projekt (exempelvis trädplantering).
ArildV (diskussionbidrag)

Jag tycker inte att vi ska neutralisera våra koldioxidutsläpp. Helt enkelt för att det kostar pengar. Pengar som vi måste ta från andra projekt och vår vanliga verksamhet, pengar som vi har fått för driva projekten och för att arbete för föreningens mål och syfte. Det är en sak att ta hänsyn till miljön när vi bokar exempelvis resor (att välja tåg hellre än flyg) för att minska skadorna, det är en annan sak att börja kompensera för vår verksamhet med pengar vi fått i bidrag.

Miljöcertifering verkar dyrt, här talas om sexsiffriga belopp för ISO 140001

John Andersson (WMSE) (diskussionbidrag)

Jo, visst kostar det pengar men det finns ju som sagt både en PR-vinst såväl som en moralisk orsak att göra detta. Så stora summor talar vi inte heller om: kostnaden för att neutralisera all den koldioxiden som en vanlig svensk släpper ut är 704 kronor per år (se här). Jag antar att föreningen skulle hamna där någonstans eftersom vi inte bor på kontoret (även om det ibland känns som det :) och inte har någon bil. Däremot reser ju jag en hel del med flyg, men det brukar bara kosta runt 80 kronor extra för att väga upp en flygning t/r (en del flygbolag har det tillvalet direkt vid köp, och jag räknar här på sträckan Sthlm-Madrid).

Gällande miljöcertifieringen är frågan om det är samma kostnad för ett tjänsteföretag (vilket vi väl närmast kan jämföras med) och inte ett tillverkningsföretag som de räknar med i exemplet. Den största kostnaden är ju konsultkostnaden som är mer än hälften av kostnaden och den borde ju bli avsevärt mindre för oss eftersom det inte finns så mycket vi kan skära ned på eller som kräver någon djupare analys och även revisionen borde ju gå avsevärt snabbare än 3 dagar. Även 30-40 000 vore ju dock kanske för mycket och Miljödiplomet vore ju möjligen ett annat alternativ (även om det inte är internationellt på samma sätt). De håller faktiskt till precis bredvid oss på Drakenbergsgatan 6 så det är ju bara att gå över och ta ett snack med dem någon dag. Se här för en sida om processen: samt ett par sidor med information om kostnaden: samt . För oss skulle kostnaden för hela paketet bli 6 000 kronor per person (om vi skickar minst 3) + kostnaden för miljörevision.

John Andersson (WMSE) (diskussionbidrag)

Sedan ser då jag det som en direkt kostnad för att driva våra projekt: Det innebär ju att vi betalar den miljöåverkan som våra projekt leder till. Att det annars inte finns någon som skickar en räkning innebär ju inte att kostnaden inte finns.

Att ta ett miljöansvar går knappast heller emot våra mål och syfte, även om det inte direkt bidrar till dem heller.

Vänligen,

ArildV (diskussionbidrag)

Det moraliska argumentet är mycket tveksamt; a) det är tveksamt om det har ett moraliskt värde att vara generös med andras pengar; b) vi har fått pengarna för att driva en viss verksamhet med vissa syften, vi har en moralisk förpliktelse att använda pengarna på det sättet och vara effektiva med dom; c) det är en skillnad på att ta hänsyn till miljön i det vi gör och att neutralisera det vi ändå måste göra med medlemmarnas och donatorernas pengar; d) medlemmarna och donatorerna har genom sitt stöd sagt att dom tycker att det är värt (trots eventuella miljökonsekvenser) att föreningen bedriver verksamheten.

Angående pr-argumentet. Vi har inte gjort någon analys av huruvida certifiering är något som efterfrågas bland våra donatorer, medlemmar eller hos våra samarbetspartner. Vi har inte gjort någon analys om huruvida vi kunde spendera de trots allt rätt stora kostnaderna (oavsett alternativ, se nedan) på ett effektivare sätt. Vi har inget som visar att miljöcertifiering är något som efterfrågas hos vår typ av organisationer, och inget som heller visar att samma effekt inte skulle kunna uppnås med en vettig egen miljöpolicy.

Angående certifiering: även 18000+arbetstid är väldigt mycket för vår förening (i exemplet med 120000 ingick inte arbetstid) och därtill kommer certifieringsavgiften, årliga revisionskostnaden och all arbetstid det går åt för att dokumentera arbetet enligt de regler som finns samt arbetstid i samband med revisionen.

John Andersson (WMSE) (diskussionbidrag)

a) Du säger att vi är generösa med andras pengar om vi skulle betala för vår miljöpåverkan. Jag ser det som att när WMSE har fått pengar donerat till sig så är de pengarna föreningens, inte någon annans. De som gett pengarna har ju uppenbarligen visat att de tror att styrelsen och föreningen har förstånd nog att använda dem på ett bra sätt. Kanske skulle en del vända sig emot detta och se det som ett slöseri, andra skulle nog tänka på det som jag gör och tycka att det vore något positivt att våra pengar används till det (jag skriver våra, eftersom även jag är betalande medlem). Det kan vi inte veta förens vi har tagit upp det för diskussion under ett beslutande medlemsmöte. Jag ser det inte heller som att vara generös utan att ta ett ansvar för den faktiska kostnaden som ett beteende faktiskt innebär (för världen som helhet, i det här fallet, eftersom vi talar om global uppvärmning och liknande).

b) Jag ser det som sagt som en direkt kostnad för att bedriva vår verksamhet, även om det inte är någon som skickar en räkning om vi inte betalar. Det innebär inte att vi ska vara ineffektiva med pengarna utan att vi ska ta denna kostnad i beaktande när vi planerar olika projekt.

c) Jag förstår faktiskt inte skillnaden. Det är ju ofta en direkt kostnad med att ta hänsyn. Om vi exempelvis tar tåget så kostar det ofta mer pengar än att flyga (vilket visserligen är bisarrt, men inte desto mindre sant) och det tar längre tid (alltså mer arbetstid läggs på resande, och långa resor på ett tåg är inte så kul när man även försöker ha ett liv utanför jobbet och inte vill vara borta två extra resedagar). På ett tåg kan man ibland vara lika effektiv på kontoret men ibland går det inte och då är det förlorad arbetstid (och ja, jag är medveten om att det är förlorad tid på ett flygplan också, det varierar mellan resorna och poängen är bara att det ofta är en kostnad även här). Att neutralisera vår extra miljöpåverkan om vi tar flyget kan alltså ibland vara en bättre användning av våra pengar än att ta tåget (det rör sig ju som sagt om mindre än en hundring i extra kostnad för att flyga till Spanien, dvs. kostnaden för typ en kvarts förlorad arbetstid).

d) Ingen har talat om att det inte är värt att bedriva verksamheten om vi inte gör det här. Däremot skulle jag tycka att vi bedriver verksamheten på ett bättre sätt om vi även tar den här kostnaden i beaktande när vi planerar projekt. Mig veterligt (rätta mig om jag har fel) har inte det här tagits upp till diskussion på något medlemsmöte/årsmöte, så vad förenigens medlemmar i allmänhet tycker är väl fortfarande höjt i dunkel? (Vilket är varför jag lyfte punkten så att det går att diskutera på medlemsmötet som fokuserar på visioner och strategi). Det kan ju vara så att folk inte har tänkt på det här tidigare, eller haft tid att ta diskussionen. Att föreningens verksamhet med tiden utvecklas och förändras genom styrelsens och kansliets försorg innebär ju inte att allt som tidigare gjorts är dåligt utan förändring och att nya hänsynstaganden tas är ju ett naturligt steg när vår verksamhet konsolideras och ständigt utvärderas. Sedan kan man ju lite filosofiskt fråga sig om bara för att medlemmar och donatorer ger stöd för ett beteende, så skulle det beteendet bli mindre moraliskt problematiskt, när man vet att det beteendet har negativa effekter och ändå inte gör något åt det?

PR: Nej, du har helt rätt i det och jag menade inte att beskriva det som en sanning. Ber om ursäkt om det framstod som det. Att vinna PR-mässiga fördelar kräver att vi på olika sätt berättar om att vi har tagit hänsyn till miljön och att vi bedriver det här arbetet. Det skulle alltså behöva bakas in i vår kommunikationsplan. Gällande analysen så bör vi självklart lägga ytterligare några timmar på att titta på det hela och utvärdera olika alternativ, utifall att föreningens medlemmar tycker att det är vettigt att satsa på det här (men innan jag vet det så orkar jag inte lägga mer volontärtid på det hela; det känns onödigt nu när förslaget inte bemöts med speciellt positiv respons). Vi har ju inte heller något som bevisar att det här inte är något som efterfrågats (jag har exempelvis inte frågar om det tidigare, men har tänkt på det då och då sedan föreningen bildades (utan kontor och den extra miljöpåverkan som det innebär kändes det dock som en fråga av marginell betydelse)). Även utan helt konkreta alternativ kan ju medlemmarna fortfarande ta beslut om att de vill att det här ska ske och sätta upp någon form av budget så att vi har en uppfattning om vad vi har att arbeta med.

Ursäkta mitt långa svar.

Vänligen,

ArildV (diskussionbidrag)

Att det är moraliskt problematiskt är en tes som du lanserat; jag håller inte med om det eftersom att jag ser ett moraliskt värde i det vi gör som uppväger kostnaderna. Det är bra att arbeta för miljön, det är bra att arbeta för fri kunskap. Men i slutändan sitter vi där med pengar vi antagligen kan använda för att plantera träd, eller för att stödja fri kunskap. Och eftersom vår mission är det första, bör vi prioritera den. Att kalla det valet för moraliskt problematiskt ställer jag inte upp på. En ytterligare dimension är att kunskapens betydelse, det är fullt möjligt att vi faktiskt gör en större insats för miljön genom att göra kunskap tillgänglig (om vi nu har lite tilltro till mänskligheten och tror att mer informerade individer med större kunskap gör mer rationella val) än genom att klimatkompensera för pengarna.

Anledningen till att denna diskussion uppstått här och nu är ditt förslag att inkludera dessa punkter i vår policy, poängen du försöker göra om att vi å andra sidan inte vet att medlemmarna och donatorerna inte vill ha det här är sann men kanske inte så relevant. Ska vi genomföra en förändring som kostar stora pengar (miljöcertifiering gör) måste vi vara förvisade om att det finns ett stöd. Jag försöker inte kväsa debatten eller avskräcka någon från att på volontärtid driva det här, däremot utifrån det konkreta förslaget att nu inkludera miljöcertifiering och klimatkompensation i vår miljöpolicy ställer jag mig negativ.

Vänligen,

John Andersson (WMSE) (diskussionbidrag)

Vi får nog helt enkelt inse att vi helt enkelt tycker olika i frågan om vad man ska ta i beaktande i sitt arbete. Jag vill dock nämna att exempelvis skolor och annan offentlig verksamhet ofta investerar stora pengar för att bli mer miljövänliga; detta med grundtanken att de själva har ansvaret för att bedriva sin verksamhet på ett långsiktigt hållbart sätt och inte kan förlita sig, eller vänta, på att andra gör det. Mijöproblematiken påverkar även vår framtida möjlighet att bedriva vår verksamhet, och frågan är om vi bör ta kostnaden nu (som är rätt låg) eller en mycket högre kostnad om några årtionden.

Jag tror att jag känner dig tillräckligt väl för att veta att du inte vill kväsa debatten, men jag vill inte heller lägga mer tid på att utvärdera det här än vad jag redan gjort. Jag känner även att jag presenterat mina argument så gott som jag klarar av. :)

Ainali (diskussionbidrag)

Jag tycker att det är fint att du jämför oss med offentlig verksamhet, men faktum är att den offentliga sektorn har fått uppdraget av väljarna att göra Sverige till ett bättre land. Som vårt uppdrag är skrivet så kanske vi till och med lösa det bättre genom att verkligen inte välja miljövänliga lösningar (men det är verkligen inte det jag förespråkar). Det här skulle kunna bli en intressant diskussion på årsmötet, vars beslut nog är nödvändigt om det börjar kosta mycket pengar, men jag tycker verkligen inte att vi ska skjuta upp diskussionen tills dess, utan ser gärna att en bra en eller flera bra motioner arbetas fram gemensamt. Lydelsen i miljöpolicyn just nu skulle tvinga oss att välja ett snabbt och billigt lågprisflyg framför ett långsamt och dyrt tåg om vi ska till Europa, men kanske kan det vara jämförbart i pris med en hyrbil för Sverigeresor och då ska tåg väljas framför det.

ArildV (diskussionbidrag)

Angående elen; har vi verkligen ett eget el-avtal för vårt kontorsrum? Går inte det via hyresvärden?

John Andersson (WMSE) (diskussionbidrag)

Jag vet faktiskt inte, men jag antar att det går via hyresvärden. Det innebär ju i så fall att vi måste förhandla med dem (kanske går det helt enkelt att köpa in den del av elen som vi nyttjar från gröna källor). Jag kan höra mig för med dem nu på måndag om du vill.

Ainali (diskussionbidrag)

Vi betalar inte för elen direkt idag utan endast ett klumppaket för hyran, vilket kanske sätter oss i en svårare sits att ställa krav då de antagligen måste byta leverantör helt.

John Andersson (WMSE) (diskussionbidrag)

Vilket ju förstås vore ännu bättre om de gjorde :). Men du har förståss rätt i att det blir svårare, men det skadar ju inte att fråga Skyddsvärnet (om nu medlemmarna tycker att det är rimligt att vi försöker bli så gröna som möjligt).

Det finns inga äldre ämnen