Diskussion:Stadgar

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Om denna diskussion

Inte redigerbar

Inför årsmötet 2012 göra en översyn av stadgarna, se vidare Stadgerevison 2012.Anders Wennersten 31 mars 2011 kl. 07.09 (CEST)

Mall:LQT-sida konverterad till Flow

Engelsk version av stadgarna

1
John Andersson (WMSE) (diskussionbidrag)
Yger (diskussionbidrag)

I stadagarna står det Tid och ort för mötet skall vara beslutad före årsskiftet och kommunicerad till medlemmarna i god tid före motionstiden utgår.. Den skrevs när årsmötet skulle ske i mars. När detta flyttats till april är skrivningen inte riktigt bra.

Prolineserver (diskussionbidrag)

Jag tycker att det är bra att har en längre framförhållning. I praktiken beslutades datumet ju redan dagen efter sista årsmötet...

John Andersson (WMSE) (diskussionbidrag)

Jag har lite funderingar runt organisationsmedlemmar på årsmötet. Det står i stadgarna att "Varje medlem har en röst. Alla medlemmar i föreningen har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt på mötet", och jag antar att det även inkluderar organisationsmedlemmarna (juridiska personer)? Det skulle dock med fördel kunna tydliggöras, t.ex. "Varje fysisk och juridisk medlem har en röst. ...".

Hur många från organisationen får delta (de har ju närvaro-, yttrande- och förslagsrätt på mötet)?

Om detta redan finns nedskrivet eller diskuterat någonstans vore jag tacksam för en länk.

Yger (diskussionbidrag)

Detta var en "het" fråga de första 2-3 åren. Vi spekulerade då att föreningar som BUS skulle kunna komma i majoritet på årsmötet. Jag tror vi som "kompromiss" och därför vi var oeniga inte skev ut det hela tydligt. Men en juridisk person är medlem och har då en röst (och en talesperson?) Det skulle vara bra om detta gjordes tydlgare

Ainali (diskussionbidrag)

Det enklaste är väl kanske att man beskriver hur en organisationsmedlem utövar sin rätt i en punkt. Där kan till exempel klargöras att det är firmatecknare eller person med fullmakt från denne som kan agera ombud för en organisationsmedlem.

Prolineserver (diskussionbidrag)

Jag tror inte att det verkligen behövs några krångliga regler här. Om saker inte står i stadgarna så brukar man tillämpa LEF och ABL då det saknas särskilda lag för ideella föreningar. Man får utse ett enda ombud (ABL tillåter fler om det är ett avstämmingsbolag men det är nog mindre tillämplig, LEF dock bara en). Är det en juridiskt person så är det styrelsen som utser ombud genom en fullmakt som får inte vara äldre än ett år. Fullmakten måste bifogas ett aktuell registreringsbevis eller årsmötesprotokoll där styrelsemedlemmarna framgår. Firmatecknare på registreringsbeviset kan också vara ombud om de har rätt att teckna ensam. Intressant i LEF också: "Rätten att anlita ombud får begränsas i stadgarna. En medlem har dock alltid rätt att anlita sin make, sin sambo, en annan medlem eller en ställföreträdare för en annan medlem som ombud."

ABL och LEF tillåter dessutom att man får ta med ett biträde (ABL ändades nyligen så att det är två), och det kan inte inskränkas genom stadgar/bolagsordning.

Men: Om en annan förening vill komma i majoritet så borde bara deras medlemmar komma på årsmötet och betalar 100kr och så har de rösträtt. Det är nog enklast, vid extra årsmötet hade det bara krävts 6 stycken.

Det finns inga äldre ämnen