Ekonomiska sammanställningar/Inför styrelsemötet 25 april 2020

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Vårt ekonomiska prognosverktyg, Burncharten, innehåller detaljer om hur kostnader och intäkter förväntas falla ut. Då verktyget innehåller personuppgifter går den inte att dela.

Uppdateringar sedan senaste sammanställningen

Uppdateringen omfattar perioden 2020-02-29 – 2020-03-31

Resultatet den senaste sammanställningen

 • Föreningens nettoresultat blev negativt under perioden. Totalt blev våra utgifter 730 295 kronor mer än intäkterna för perioden.

Skillnad i kostnader sedan prognos

 • Löpande kostnader (undantaget personal): Siffra saknas i dagsläget
 • Personalkostnader: Underspenderat 11 787,19 kr

Skillnad i intäkter sedan prognos

Siffror för donationer och medlemskap saknas i dagsläget.

Justeringar

Om signifikanta in-/utbetalningar har senare-/tidigarelagts för att vi t.ex. har förlängt ett projekt.
 • Burnchart har förlängts till mars 2021.
 • Ny personal är tillagd. De faktiska kostnaderna för varje person kan dock behöva justeras när vi fått ytterligare underlag från Opad.

Övrigt att notera

 • GLAM-hubben och DAIR EU-project är tillagda som Prospective incomes.

Långsiktig utveckling

Besparingar

 • Totalt uppgår våra långtidsbesparingar till 1 607 239 kronor vid årsskiftet 2020/2021.

Vilka större intäkter förväntas 2020/2021

 • Donationer på 300 000 kronor (redan 25 000 kr mer jämfört med januari-mars 2019). Kampanj på sociala media i mars-maj 2020. Kampanj face2face hösten 2020. På grund av osäkerheten har detta inte lagts till i burncharten ännu.
 • EU-ansökan för Wikispeech och AI på ca. 3 300 000 kronor, med första inbetalning i december 2020. Storleken på inbetalningen är mycket osäker och kan komma att ske först i samband med projektstart (vilket preliminärt är satt till januari 2021).
 • Hubben på 1,5-7,2 miljoner kronor, med första inbetalning i juli 2020. Storleken på inbetalningen är mycket osäker, men troligtvis hälften av summan. På grund av osäkerheten och den stora summan har detta inte lagts till i burncharten ännu.
 • Förmånstagare på minst 5 miljoner kronor, med första inbetalning i slutet på 2020/början av 2021 efter att de förlängt sin egen deadline. Storleken på inbetalningen är mycket osäker. På grund av osäkerheten och den stora summan har detta inte lagts till i burncharten ännu.

Identifierade risker

 • Återbetalning av pengar från Verktyg för partnerskap 2019 – Blueprinting på grund av underspendering fram till juni 2020. Återbetalning sker i juli 2020.
  • Riskhantering: Personal är på plats och kommer att fokusera på den långsiktiga planeringen som detta projekt syftar till under de kommande månader. Covid-19 gör att flera andra projekt måste parkeras och fler i personalen kommer därför att fokusera på detta.
 • Återbetalning av pengar från Fri musik på Wikipedia 2019 på grund av underspendering fram till juni 2020. Återbetalning sker i juli 2020.
  • Riskhantering: Begäran om förlängning av projektet har skett och godkänts. Utåtriktade evenemang kan inte genomföras på grund av Covid-19.
 • Att intäkter från Wikimedia Foundation begränsas på grund av Coronapandemin.