Företagssponsring/Utskick för Diversity Conference

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Stockholm är en dyr stad att arrangera konferenser i. För att få budgeten att gå runt och ändå kunna vara generös med stipendier för besökare är vårt mål att kunna säkerställa några sponsorer. Texten nedan är riktad specifikt till de sponsorer för Diversity Conference. Delar av det generella materialet på Företagssponsring kan med fördel återanvändas nedan.

Allmänt: mailen bör anpassas något efter mottagare. Det här är således bara en mall. Mailen bör författas i såväl svensk som engelsk version, eftersom många framförallt tech-företag i Sverige är engelskspråkiga.

Mail

(For English, see below)

Hej!

I höst arrangerar Wikimedia Sverige, den svenska ideella stödföreningen till Wikipedia, en internationell mångfaldskonferens. Under en helg kommer stora delar av den internationella rörelsen samlas i Stockholm, för att diskutera hur världens största encyklopedi och den femte mest besökta webbplatsen kan bli bättre ur ett mångfaldsperspektiv.

Nu söker vi efter företag som kan hjälpa oss på vägen. Vill du och ditt företag vara med och bidra till att konferensen blir framgångsrik, och i förlängningen till att bredda mångfalden på en av världens största digitala plattformar?

I utbyte mot er sponsring erbjudet vi några olika paket för ert företag. Ni får synlighet och möjlighet att på olika vis vara med, och vi får möjlighet att få till en ännu bättre konferens. Wikimedia-projekten har väldigt gott rykte och synlighet över hela världen. Ett samarbete med oss gör det möjligt för er att ta del av Wikipedias oerhört starka varumärke.

Vill ni vara med? Hör av er om ni har fler frågor!

Kontaktuppgifter

 • Mer information:
 • Vad: En internationell mångfaldskonferens för Wikimedia-projekten
 • Datum: 27-29 oktober
 • Plats: Sheraton Hotel, Stockholm
 • Storlek: 80 stycken internationella och svenska deltagare
Nivå 1
5 000 kronor
 • Er logotyp i konferensprogrammet.
 • Synlighet i våra sociala medier – primärt Facebook, Twitter och på vår blogg.
 • Inbjudan till våra olika evenemang så att ni kan ta del av vårt nätverk.
Nivå 2
10 000 kronor
 • Samma som på nivå 1, men därutöver:
 • Er logga på eventets banner och på bildskärmar i konferenshotellet.
 • Ni erbjuds en fördjupad föreläsning om jämställdhet på Wikipedia för er personal (1-50 personer)
Nivå 3
50 000 kronor
 • Samma som på nivå 2, men därutöver:
 • Ni får ställa upp roll-up eller annat synligt profilmaterial på plats.
 • Ni får visa era egna presentationsfilmer om företaget på konferenshotellets bildskärmar.
Nivå 4
100 000 kronor
 • Samma som på nivå 3, men därutöver:
 • Anförande vid konferensens invigning eller avslutning.

In English:

Dear Sir/Madam,

You can help support more diversity in Wikipedia.

In October, Wikimedia Sverige, the Swedish chapter of Wikimedia Foundation, the non-profit who runs Wikipedia, will host Wikimedia Diveristy Conference 2017. This event will gather volunteer editors from across our international movement to discuss how the world's largest encyclopedia, and the fifth most visited web site, can improve in terms of diverse participation and richness of free knowledge.

We are now looking for companies and organizations to help us achieve this. Do you and your company want to take part in making the conference successful, and in the long run contribute to a more diversity in one of the largest digital platforms in the world?

In exchange for your sponsorship, we offer a couple of different packages for your company. You get visibility and the possibility to take part in different ways, and in turn you give us the opportunity to organize an even better event for participants from around the world. The Wikimedia projects are highly reputed and have global visibility; partnering with us allows you to share in the enormous brand value of Wikipedia.

We hope you want to make a contribution to this cause. Please, contact us if you have any questions!

Contact information

 • More information:
 • What: An internation Conference to support more Diversity in Wikimedia projects
 • When: 27-29 oktober
 • Where: Sheraton Hotel, Stockholm
 • Size: 80 international and Swedish delegates
Level 1
5 000 SEK
 • Your logo in the conference programme.
 • Visibility in our social medias – primarily Facebook, Twitter and on our blog.
 • Invitations to our different events, where you can take part of our network.
Level 2
10 000 SEK
 • The same as on l, and more than that:
 • Your logo on the banner of the event and on the screens in the conference hotel.
 • We offer you an in-depth lecture on diversity and equality on Wikipedia for your personnel (1-50 persons)
Level 3
50 000 SEK
 • The same as on 2, and more than that:
 • You get to place your roll-up and/or other visible profile material at the conference.
 • You get to show your own presentation films about the company on the screens of the conference hotel.
Level 4
100 000 SEK
 • The same as on 3, and more than that:
 • Speech at the inauguration or closure of the conference.


Sponsorskap

Brons Silver Guld
Kostnad 10 000 kr 20 000 kr 40 000 kr
Antal Obegränsat antal Obegränsat antal 2
Logo med länk på webbplatsen Ja Ja Ja
Logo i broschyrer/program Ja Ja Ja
Omnämnande av sponsringen på Wikimedia Sveriges Twitter- och Facebook-konto Ja Ja Ja
Utställningsmöjligheter i lokaler - Ja Ja
Material i goodiebag - Ja Ja
Omnämnande i introduktionstal - - Ja
Antal fria biljetter 2 3 5

Se även