Frivilliga/Årscykel

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
   Frivilliga    Roller    Utbildningar    Frivilliguppdrag    Översättningar och korrekturläsning    Årscykel    FAQ    Diskussion:Frivilliga


Wikimedia Sverige är under året engagerade i ett antal olika event och kampanjer. Vi behöver hjälp av frivilliga, kanske av dig, för att kunna genomföra dessa med så goda resultat som möjligt.

Årscykel för volontärverksamheten på WMSE

Datum Kampanj / Event Volontärsuppdrag Antal volontärer Plats Korfattad beskrivning av volontärsuppdraget
Januari 1lib1ref Informatör 1 Online Arbeta med att uppdatera informationen på kampanjsidorna.
Januari - Februari 1lib1ref Kommunikatör 1-2 Online men gärna i kombination med några fysiska träffar. Både mellan Projektledare och volontär samt volontär och volontär. Lägga ut planerade inlägg runt kampanjen och under kampanjen då den pågår.
Februari Inför WikiGap eventet Kommunikatör 1 Online Skriva in eventet på sidan för Wikiträffar
Mars Arbete med årsrapportering till WMF Korrekturläsare 1 Online Korrläsning
Mars Inför WikiGap eventet Online-volontär 1-3 Online Tar fram förslag på lämpliga artiklar för en skrivstuga
8 mars WikiGap event Online-volontär 1-3 Online men gärna i kombination med någon form av samarbete. Väljer ut de bästa artiklarna för eventet från förslagslistan
8 mars WikiGap event Fotograf 1 På den plats där eventet genomförs. Fotografera under eventet
8 mars WikiGap event Redigeringsguide 3-5 På den plats där eventet genomförs. Stödja deltagarna på plats med redigering
8 mars WikiGap event Kommunikatör 1 På den plats där eventet genomförs. Sköta rapporteringen i sociala medier
April Årsmöte/Wikipedia-dagen Kommunikatör 1 Online Skriva in eventet på sidan för Wikiträffar
April Årsmöte/Wikipedia-dagen Fotograf 1-2 På den plats där eventet genomförs. Fotografera under eventet
April Årsmöte/Wikipedia-dagen Logistiker 1 På den plats där eventet genomförs. Ställa i ordning lokalen
April Årsmöte/Wikipedia-dagen Kommunikatör 1 På den plats där eventet genomförs. Kommunicera via sociala media
April Årsmöte/Wikipedia-dagen Tekniker 1-2 På den plats där eventet genomförs. Sköta live streaming av eventet
Maj Wiki Loves Earth Kommunikatör 1 Online Sköta rapporteringen i sociala medier
Maj 1lib1ref Informatör 1 Online Arbeta med att uppdatera informationen på kampanjsidorna.
Maj Wiki Loves Earth Online-volontär 1-2 Online Städa bilder
Maj - Juni 1lib1ref Kommunikatör 1-2 Online men gärna i kombination med några fysiska träffar. Både mellan Projektledare och volontär samt volontär och volontär. Lägga ut planerade inlägg runt kampanjen och under kampanjen då den pågår.
Juni Wiki Loves Earth Jury 2-4 Online Jury
Juni Arbete med halvårsrapportering till WMF Korrekturläsare 1 Online Korrläsning
September Wiki loves monuments Kommunikatör 1-2 Online Sköta rapporteringen i sociala medier
Oktober Wiki loves monuments Jury 2-4 Online Jury
Oktober Wiki loves monuments Online-volontär 1-2 Online Städa bilder
September-november Medlemsmöte Fotograf 1 På den plats där eventet genomförs. Fotografera under eventet
September-november Medlemsmöte Logistiker 1 På den plats där eventet genomförs. Ställa i ordning lokalen
September-november Medlemsmöte Kommunikatör 1 På den plats där eventet genomförs. Kommunicera via sociala media
November Arbete med ansökan till WMF Korrekturläsare 1 Online Korrläsning

En mer utförlig beskrivning av de olika volontärsrollerna

Här nedan hittar du de olika volontärsrollerna mer utförligt beskrivna. Titlarna på volontärsuppdragen är under bearbetning och i nuläget bara arbetsnamn så de kommer eventuellt att uppdateras. Viktigt att veta är också att du exempelvis kan vara kommunikatör men inneha olika uppgifter, själva volontärstiteln fungerar helt enkelt som ett paraply för flera olika uppgifter.

Informatör

 • Läsa igenom de olika sidorna som ger instruktioner om aktuell kampanj, olika sätt att delta, olika verktyg med mera. Uppdatera information som behöver uppdateras och lägg till information där något saknas eller bör kompletteras. Projektledaren finns där som bollplank om det uppstår frågor.

Kommunikatör

 • Volontären skall öka kunskapen om och synligheten runt aktuell kampanj i de rätta kanalerna. Projektledaren skapar innehåll och ett skelett för den kommunikation som hen skulle vilja ha under kampanjen. Det är sedan volontärens uppgift att kommunicera detta vidare. Detta är ett uppdrag som pågår under 5-6 veckor och kan ägas av två volontärer. Volontärerna får också gärna höra av sig till personer/institutioner som är relevanta i samband med kampanjen och be dem dela inlägg och använda sig av sina konton / listor och dela våra inlägg samt mana på om att vara delaktig i kampanjen. För att resultatet skall bli så gynnsamt som möjligt så är det viktigt att volontären och projektledaren samarbetar. Volontären förväntas vara bekant med sociala medier och kunna hantera Facebook, Twitter och Instagram.
 • Volontären skall öka kunskapen om och synligheten runt aktuellt event i de rätta kanalerna. Volontären förväntas vara bekant med sociala medier och kunna hantera Facebook, Twitter och Instagram. Vara medveten om vilka bilder man få använda och hur man lägger upp dem med hänvisning till olika fria licenser - om så behövs. Uppdraget kan vara väldigt fritt eller relativt styrt, något som måste kommuniceras i samband med att volontären anmäler sig till uppdraget. Om det är fritt får volontären själv utforma sina inlägg i olika kanaler men om det är mer styrt så finns det troligtvis en lista på redan skrivna och planerade inlägg och bilder.
 • Volontären utgår från beskrivningen av eventet på eventsidan och formulerar en beskrivning utifrån denna. Volontären uppdaterar sidan i de fall då ändringar görs.

Korrekturläsare

 • Volontären får en kort instruktion om vad hen skall utgå ifrån då hen korrläser och rättar aktuell text.

Online-volontär

 • Volontärer hjälper till med att ta fram för eventet lämpliga artiklar som utifrån olika parametrar stämmer överens med skrivstugornas syfte. Detta görs gärna 1-3 veckor före eventet och eventuellt handlar det om att ta fram artiklar på olika språk.
 • Volontärer arbetar tillsammans och väljer utifrån vissa kriterier, som projektledaren tagit fram, ut de artiklar som känns mest relevanta att redigera. Vid behov skriver man en kortare förklaring till varför urvalet gjorts. Motiveringarna kan återanvändas och gör att syftet med att skriva just en specifik artikel blir större.
 • Som volontär bringar man ordning bland nyuppladdade bilder på Wikimedia Commons. Lägger in dem i rätt kategori, lägger in dem till artiklar där de passar in, döper om dem och så vidare.

Fotograf

 • Man informerar sig om gällande regler och förhållningssätt för fotografering under eventet. Har alla närvarande givit sitt medgivande? Vilka har inte gjort det? Och tar hänsyn till detta under fotograferingen. Sedan fotograferar man det som är av allmänintresse under eventet, skapar en aktuell kategori på Wikimedia Commons och laddar upp bilderna där så fort som möjligt. Om det finns särskilda önskemål om vad man vill att någon skall fotografera så ger projektledaren instruktioner om detta i dialog med volontären.

Redigeringsguide

 • Volontären stöttar de som redigerar på Wikipedia praktiskt. Man skall pedagogiskt kunna hjälpa och guida de som är på plats med att söka upp relevanta artiklar att skriva om, relevanta källor att använda sig av, utöka artiklar, lägga till bilder, skapa sidor, flytta över innehåll från sandlådan till Wikipedia och så vidare. Uppdragets natur kan se olika ut beroende på eventets utformning. Ibland krävs det djupare kompetens inom ett område (hur man exempelvis redigerar korrekt på engelskspråkiga Wikipedia) och ibland en bredare kompetens (då man behöver förklara hela redigeringskedjan på ett enkelt sätt). Projektledaren ansvarar för att det finns en tydlighet runt vad man förväntas kunna i respektive roll.

Logistiker

 • Volontären får information om när man måste vara på plats för att förbereda lokalen ändamålsenligt. Volontären stannar också, efter överenskommelse, kvar efter eventet för att iordningställa lokalen.

Tekniker

 • Volontären gör sig bekant med rådande omständigheter på plats. Förutsättningar i lokalen, teknisk utrustning och ljussättning samt hur man på bästa sätt ställer upp sin utrustning för att det event som skall streamas återges med ett så gott resultat som möjligt. Personen sätter sig också in i hur det går till när man streamar, vilka program vi använder och hur vi vill att de som följer eventet skall kunna delta.

Jury

 • Som volontär är man en av flera jurymedlemmar som bedömer bidragen i våra fototävlingar. Det finns manualer till själva volontärsuppdraget.