Frivilliguppdrag

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
  Home Icon by Lakas.svg Frivilliga   Add document icon (the Noun Project 27896).svg Roller   Noun project 566.svg Utbildningar   Community Preparedness icon - Noun Project 8678.svg Frivilliguppdrag   Translation - Noun project 987.svg Översättningar och korrekturläsning   Team icon - noun project 20586.svg Årscykel   FAQ icon (Noun like).svg FAQ   Noun project 579150 Conversation.svg Diskussion:Frivilliga


Här listas en mängd mindre uppdrag som du som frivillig gärna får sätta tänderna i. Förhoppningsvis kan de dessutom ge dig idéer på annat som du kan hjälpa föreningen med. Uppdragen är uppdelade per område och projekt i enlighet med verksamhetsplanen.

Har du några följdfrågor? Ställ dem direkt på respektive projekts diskussionssida eller maila till info(at)wikimedia.se.

Allmänt

  • Hjälp oss att värva nya medlemmar!
  • Till de videos vi producerar skulle vi gärna ha en standardiserad och stilren vinjett. Kan du hjälpa oss att göra den?
  • Sidan med Tidigare funktionärer skulle bli överskådligare om det fanns tidlinjer för alla roller. Vill du hjälpa oss att göra i ordning dem?


Användning

Förtroende 2022      (Kontakta josefine.hellroth.larsson(at)wikimedia.se för information)
Sprida information Du kan hjälpa till att kommunicera Wikipedia och Wikimedia Sverige i sociala medier och andra kanaler.


Buggrapportering och översättning 2022      (Kontakta andre.costa(at)wikimedia.se för information)


Wikispeech för AI 2020      (Kontakta andre.costa(at)wikimedia.se för information)
Buggrapportera Testa Wikispeech och rapportera konstigheter och buggar. Stöter du på problem eller har förslag på saker som kan förbättras kan du skriva på tilläggets diskussionssida. Där går det bra att skriva på svenska. Denna sida når du även via knappen med megafonikonen i spelaren.

Obs: om det gäller specifikt ord som uttalas fel så finns det en särskild sida för att rapportera dessa.Wikispeech – Underhåll och support 2022      (Kontakta andre.costa(at)wikimedia.se för information)
Testa finessen Aktivera Wikispeech-finessen, testa och ge oss återkoppling.


Synlighet 2022      (Kontakta josefine.hellroth.larsson(at)wikimedia.se för information)
Skriv på vår blogg! Skriv ett gästinlägg på Wikimedia Sveriges blogg, om ett projekt som du driver eller något som fångat ditt intresse.
Hjälp oss med grafiska illustrationer! Ta fram häftiga, coola, vackra, roliga illustrationer och bilder som vi kan sprida i sociala medier.
Ta egna eller identifiera fotografier som vi kan sprida Det finns en hel del bilder som vi skulle kunna ha stor användning av, men som inte finns. Hjälp oss att fylla på vår fotobank med bilder som vi kan använda i vår externa kommunikation! Om du inte gillar att ta foton själv kanske du kan hjälpa till att identifiera bilder på Wikimedia Commons.


 

Gemenskapen

Stöd till gemenskapen 2022      (Kontakta tore.danielsson(at)wikimedia.se för information)
Teknikpoolsfixare Hjälp till att hålla teknikpoolens utrustning (kameramjukvara, lånedatorer m.m.) uppdaterad.
Var aktiv! Låna utrustning och skaffa referenslitteratur.
Gör saker! Sök bidrag, fotografera eller be om experthjälp.
Tyck! Föreslå saker att köpa in.


Utvecklingsstöd 2022      (Kontakta andre.costa(at)wikimedia.se för information)


Wiki Loves 2022      (Kontakta tore.danielsson(at)wikimedia.se för information)
Tipsa om sponsorer! Finns det någon du tror skulle vilja stödja priser till tävlingen? Tipsa oss!
Ordna lokala fotosafaris Har du många objekt att fotografera i din stad? Ordna ett roligt och socialt evenemang med wikifika och fotografering!
Berätta om din erfarenhet av tävlingen Har du deltagit i tävlingen tidigare får du gärna dela med dig av dina erfarenheter. Antingen direkt till oss, eller som ett gästinlägg i vår blogg.


En gemenskap för alla 2022      (Kontakta eric.luth(at)wikimedia.se för information)


Sänkta trösklar för WikiGap 2021      (Kontakta eric.luth(at)wikimedia.se för information)


 

Möjliggörande

Organisationsutveckling 2022      (Kontakta john.andersson(at)wikimedia.se för information)
Underhållsarbete på föreningens wiki. Hjälp oss att hålla koll på klotter på föreningens wiki, samt med språkvård och wikifiering.
Stödsidor på föreningens wiki. Föreningens wiki är ett av våra viktigaste arbetsredskap, men den saknar en hel del stödsidor vilket gör det svårt för ny personal och volontärer att hjälpa till. Hjälp oss att sätta upp stödsidor så att vi sänker tröskeln.
Hjälp oss utveckla en ny Mångfaldsrapport. Ge oss tips och idéer på vad Mångfaldsrapporten bör fokusera på i år (det är första gången vi kommer att ta fram en sådan rapport). Ge oss feedback på rapporten när vi publicerar en första version.
Hjälp oss vidareutveckla vår Klimatpåverkansrapport. Ge oss feedback på innehållet i Klimatpåverkansrapporten vi tagit fram.


Föreningsengagemang 2022      (Kontakta eric.luth(at)wikimedia.se för information)


FOSS för föreningen 2022      (Kontakta andre.costa(at)wikimedia.se för information)


Experimentella partnerskap 2022      (Kontakta john.andersson(at)wikimedia.se för information)
Tipsa om sektorer och/eller organisationer Hjälp oss att identifiera lämpliga sektorer och/eller organisationer genom att skicka John ett mejl om vad för sektor/organisation vi inte jobbat med som vi borde kontakta, med en kort argumentation om varför de är lämpliga att samarbeta med.


Erfarenhetsutbyte 2022      (Kontakta john.andersson(at)wikimedia.se för information)
Delta som föreningens representant. Delta på internationella Wikimediaevenemang för föreningens räkning. Delge den kunskap du fått genom blogginlägg, rapporter och diskussioner med relevant personal på kansliet.
Hjälp oss hitta spännande personer. Föreslå personer som vi bör bjuda in för presentationstillfällen som du bedömer skulle skapa engagemang.


 

Tillgång

GLAM 2022      (Kontakta tore.danielsson(at)wikimedia.se för information)
Ge support! Hjälp användare som är uppskrivna som deltagare på projekt GLAM.
Delta! Var med på kommande Wikiträffar och Skrivstugor.
Berätta om dina erfarenheter! Har du erfarenheter från GLAM-arbete får du gärna dela med dig av dina erfarenheter. Skriv ett gästinlägg i vår blogg eller hör av dig direkt till oss.


Wikidata för auktoritetskontroll 2021      (Kontakta andre.costa(at)wikimedia.se för information)
Visualisera nya data Mycket nya data har gjorts tillgänglig, men vad innehåller den egentligen? Vilka andra datamängder kan den kopplas samman med och vad för ny kunskap kan vi utvinna nu när den finns. Vi eftersöker visualiseringar eller tjänster som gör det lätt för användare att utforska materialet.
Berika tidigare uppladdat material Det finns sedan tidigare ett rikt material av uppladdad media (och i viss utsträckning data) från SHM och Nationalmuseum. Med Strukturerad data på Commons och den nya data som gjorts tillgänglig via det här projektet kan detta material berikas, göras mer sökbart och tydliggöra värdet av resultatet från projektet.
Återanvänd materialet på Wikimediaprojekten Inom ramen för projektet har nya datamängder skapats och mediafiler laddats upp. Hittar du en Wikipediaartikel som skulle berikas av en av dessa bilder? Kan denna data ligga till grund för en artikel som tidigare saknades på Wikipedia?


Stöd för innehållspartnerskap 2021      (Kontakta john.andersson(at)wikimedia.se för information)
Delta i rådgivande kommitté Delta i den rådgivande kommittén för The Helpdesk där prioriteringar av ex. vilka dataset som ska laddas upp och varför efter att våra systerföreningar eller volontärer bett om stöd. Exakt plan för hur kommittén kommer att se ut är ännu inte spikat. Tycker du att detta kan vara intressant att delta i så skicka ett email så håller vi dig uppdaterad.
Identifiera dataset över kulturarvsinstitutioner Se projektportalen för FindingGLAMs på Meta för detaljer.
Matcha data om GLAM-institutioner på Wikidata Se projektportalen för FindingGLAMs på Meta för detaljer.
Organisera skrivtävlingar på Wikipedia om GLAMs Tävlingarna bör ske på olika språkversioner av, eller i nära samarbete med, volontärer som är experter på den aktuella gemenskapen.


Wikipedia i utbildning 2022      (Kontakta josefine.hellroth.larsson(at)wikimedia.se för information)


Föreläsningar 2022      (Kontakta josefine.hellroth.larsson(at)wikimedia.se för information)


Påverkansarbete 2022      (Kontakta eric.luth(at)wikimedia.se för information)
Påverkansarbete Var med i föreningens arbete med påverkansarbete: ge input på remisser, diskutera prioriteringar och verka för fri kunskap


Internationell upphovsrätt 2021      (Kontakta eric.luth(at)wikimedia.se för information)
Upphovsrätt – input Bistå i arbetet med att förbättra undantag och inskränkningar i upphovsrätten


Projekt:Internationell upphovsrätt 2022/Frivillig Projekt:Kunskap i krissituationer 2022/Frivillig  

Se även