Frivilliguppdrag

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Här listas en mängd mindre uppdag som du som frivillig gärna får sätta tänderna i. Förhoppningsvis kan de dessutom ge dig idéer på annat som du kan hjälpa föreningen med. Uppdragen är uppdelade per område och projekt i enlighet med verksamhetsplanen.

Har du några följdfrågor? Ställ dem direkt på respektive projekts diskussionssida eller maila till info(at)wikimedia.se.

Allmänt

  • Hjälp oss att hitta nya medlemmar och sätt att värva! Putsa på texten på vår flyer och kan du kanske göra layout på den?
  • Vår "header"-bild på Twitter skulle må bra av en uppfräschning. Gör gärna ett förslag på ny design.
  • Vår hemsida behöver ha fler snygga bilder (och även annan puts). Kom med tips.
  • Till de videos vi producerar skulle vi gärna ha en standardiserad och stilren vinjett. Kan du hjälpa oss att göra den?
  • Sidan med Tidigare funktionärer skulle bli överskådligare om det fanns tidlinjer för alla roller. Vill du hjälpa oss att göra i ordning dem?

Externa

EU-ansökan för HOT      (Kontakta john.andersson(at)wikimedia.se för information)
Hitta lämpliga partners för projektet Identifiera lämpliga partners (i andra länder än Sverige) som bör knytas till projektet.
Korrekturläsning av engelska texter När ansökningen har nått en bit på väg behöver vi hjälp med att korrekturläsa den. Både det rent språkliga, men även för att säkerställa att den är lättförståelig och intresseväckande samt att det finns en tydlig röd tråd.
Gör ansökningen lättförståelig Sätta samman olika modeller och andra beskrivande bilder


 

Tillgång

Wikipedia i biblioteken 2019      (Kontakta mia.jacobsson(at)wikimedia.se för information)
Översätta! Se till att alla #1lib1ref-sidor på Meta är översatta och uppdaterade, och att kampanjmaterial är tillgängligt och användbart.


FindingGLAMs 2018      (Kontakta John.Andersson(at)wikimedia.se för information)


Wikipedia i utbildning 2019      (Kontakta john.andersson(at)wikimedia.se för information)


Samsyn 2018      (Kontakta Axel.Pettersson(at)wikimedia.se för information)
Wikifiering av texter. Hjälp till att wikifiera texter på Samsyn-wikin för att lättare föra över dem till Wikipedia senare.


Strategisk inkludering av biblioteksdata på Wikidata 2018      (Kontakta andre.costa(at)wikimedia.se för information)
Hackathonidéer Kom med förslag på uppgifter och verktyg som använder sig av biblioteksrelaterad data och är lämpliga att bygga/undersöka under ett hackathon.
Relevanskriterier Libris innehåller verk/utgåvor/auktoriteter som inte är relevanta för svenskspråkiga Wikipedia. Wikidatas relevanskriterier är medvetet mindre specifika. Inför en framtida massimport av var datatyp behöver vi bestämma hur vi avgränsar vad vid importerar. Har du tankar, förslag, idéer kring detta? Hör av dig!
Sammankoppling av källor och Wikidata Idag kopplas referens-mallarna inte mot Wikidata även om källan finns där. Har du idéer på hur kan dessa kopplingar lämpligast införas eller vill delta i diskussionen? Hör av dig!
Undersökning av källor Vi har undersökt vilka källor som används mest på svenskspråkiga Wikipedia. Har du förslag på nya infallsvinklar eller ideér om hur resultaten kan användas? Hör av dig!


Strategisk inkludering av biblioteksdata på Wikidata 2019      (Kontakta andre.costa(at)wikimedia.se för information)


GLAM 2019      (Kontakta axel.pettersson(at)wikimedia.se för information)
Support! Hjälp användare som är uppskrivna som deltagare på projekt GLAM.
Var med! Kom till och hjälp till på plats på kommande skrivstugor.


Fri musik på Wikipedia 2019      (Kontakta john.andersson(at)wikimedia.se för information)


Påverkansarbete 2019      (Kontakta eric.luth(at)wikimedia.se för information)
Gästblogga Gästblogga och redogör för politiska händelser som är av direkt intresse för Wikimedia
Identifiera (lokal-)politiker som vi bör tala med Känner du någon politiker som du vet är positivt inställd till Wikipedia? Tipsa oss gärna så att vi kan boka in ett möte med politikern och prata om de frågor som är viktiga för att få till stånd mer fri kunskap.
Remissjakt Har du sett någon remiss som du tycker att föreningen borde skicka ett remissvar på? Tipsa oss och ge gärna konkreta förslag på vad svaret borde handla om. Tänk på att de arbetet direkt måste bidra till att uppnå vår vision.


Work With Sounds 2017      (Kontakta Axel.Pettersson(at)wikimedia.se för information)
Förbättra beskrivningarna av befintliga ljud på Commons Kategorisera, länka, översätt, koppla till Wikidata.
Förbättra metadata till nyckelordsmatchning. Hitta grupper av ljud som kan kopplas till commonskategorier redan i uppladdningsskedet så att det blir lättare att återanvända dom.


 

Användning

Projekt:Förtroende 2019/Frivillig

Synlighet 2019      (Kontakta john.andersson(at)wikimedia.se för information)
Berätta din historia Skriv om ditt arbete och olika spännande initiativ på vår blogg
Grafiskt material Ta fram grafiskt material i linje med vår grafiska profil


Buggrapportering och översättning 2019      (Kontakta andre.costa(at)wikimedia.se för information)
Tipsa Stöter du på en bugg eller ett översättningsfel i mjukvaran kan du tipsa oss. Då skapar vi en buggrapport om ingen finns sedan tidigare. Bifoga gärna en skärmbild på felet.
Rapportera Du kan även rapportera felet själv direkt på Phabricator. Har du funderingar eller frågor hjälper vi gärna.
Åtgärda Rapporterandet är bara första steget. Om du har kunskaperna som krävs för att åtgärda problemen är vi speciellt intresserade. Ta en titt på Phabricator och se vad som är mest akut eller utgå från vår lista av rapporterade buggar.


Wikispeech 2019      (Kontakta andre.costa(at)wikimedia.se för information)
Testa Beta-funktionaliteten När Beta-funktionaliteten är uppe vore det värdefullt med volontärer att testa detta. Om du är intresserad av detta kan du anmäla dig redan nu.


Kunskap i krissituationer 2019      (Kontakta john.andersson(at)wikimedia.se för information)
Presentera Wikimediarörelsen Delta på olika evenemang för att presentera Wikimediarörelsen för biståndssektorn
Skriv delar av informationstexterna Information om OpenStreetMap, HOT, FOSS-produkter som är värdefulla för biståndssektorn m.m. behöver sammanställas. Korta och kärnfulla texter behöver skrivas (+ komplettera presentationsmaterial med slides).
Korrekturläsning Korrekturläs de nya texter som skrivs om hur fri kunskap bidrar till de globala målen. Speciellt gällande


Wikispeech – Talresursinsamlaren 2019      (Kontakta andre.costa(at)wikimedia.se för information)


 

Gemenskapen

Stöd till gemenskapen 2019      (Kontakta axel.pettersson(at)wikimedia.se för information)
Teknikpoolsfixare Hjälp till att hålla teknikpoolens utrustning (kameramjukvara, lånedatorer mm) uppdaterad.
Var aktiv! Låna utrustning och skaffa referenslitteratur.
Gör saker! Sök bidrag, fotografera eller be om experthjälp.
Tyck! Föreslå saker att köpa in.


Utvecklingsstöd 2019      (Kontakta andre.costa(at)wikimedia.se för information)


Wiki Loves 2019      (Kontakta axel.pettersson(at)wikimedia.se för information)
Tipsa om sponsorer! Finns det någon du tror skulle vilja stödja priser till tävlingen? Tipsa oss!
Ordna lokala fotosafaris Har du många objekt att fotografera i din stad? Ordna ett roligt och socialt evenemang med wikifika och fotografering!
Berätta om din erfarenhet av tävlingen Har du deltagit i tävlingen tidigare får du gärna dela med dig av dina erfarenheter. Antingen direkt till oss, eller som ett gästinlägg i vår blogg.


En gemenskap för alla 2019      (Kontakta eric.luth(at)wikimedia.se för information)
{{{Uppgift}}} I mars 2020 söker vi volontärer som vill hjälpa till med WikiGap i Sverige. Delta på ett WikiGap-event för att stödja nybörjare.
{{{Uppgift}}} Hjälp oss att upplysa så många som möjligt om problemen och hur de kan bidra till att göra situationen bättre.


Wikimania 2019      (Kontakta john.andersson(at)wikimedia.se för information)
Korrläsning Ett flertal dokument som sammanfattar arbetet kommer att tas fram på engelska för att underlätta för Wikimania-organisatörer i framtiden. Materialet behöver korrläsas för att säkerställa att allt är lättförståeligt.


 

Möjliggörande

Erfarenhetsutbyte 2019      (Kontakta john.andersson(at)wikimedia.se för information)
Sammanställ WMSE:s projektbidrag på Meta Sammanställning av de olika projektbidrag (extern finansiering) vi fått på Meta-portalen så att andra Wikimedia-föreningar kan inspireras.


Föreningsengagemang 2019      (Kontakta evelina.bang(at)wikimedia.se för information)
Värva en medlem Ju fler vi är, desto starkare är rösten för fri kunskap.
Dela din erfarenhet Berätta om ditt volontärengagemang på vår blogg eller under de event vi anordnar och inspirera andra.


FOSS för föreningen 2019      (Kontakta andre.costa(at)wikimedia.se för information)
{{{Uppgift}}} Har du förslag på funktioner som skulle göra WordPress (vår webbplats) eller Phabricator (vårt ärendehanteringssystem) bättre som verktyg så dela förslagen med oss


 

Se även