Frivilliguppdrag

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
   Frivilliga    Roller    Utbildningar    Frivilliguppdrag    Översättningar och korrekturläsning    Årscykel    FAQ    Diskussion:Frivilliga


Här listas en mängd mindre uppdrag som du som frivillig gärna får sätta tänderna i. Förhoppningsvis kan de dessutom ge dig idéer på annat som du kan hjälpa föreningen med. Uppdragen är uppdelade per område och projekt i enlighet med verksamhetsplanen.

Har du några följdfrågor? Ställ dem direkt på respektive projekts diskussionssida eller maila till info(at)wikimedia.se.

Allmänt

  • Hjälp oss att värva nya medlemmar!
  • Till de videos vi producerar skulle vi gärna ha en standardiserad och stilren vinjett. Kan du hjälpa oss att göra den?
  • Sidan med Tidigare funktionärer skulle bli överskådligare om det fanns tidlinjer för alla roller. Vill du hjälpa oss att göra i ordning dem?


Tillgång

Innehållspartner 2023      (Kontakta tore.danielsson(at)wikimedia.se för information)
Ordna ett arrangemang! Det behövs personer som ordnar lokala fotosafarin, skrivstugor och workshopar för fri kunskap. I vissa fall går det även att söka stöd för genomförandet av dessa händelser.
Skriv på bloggen! Finns det något område inom Fri kunskap som behöver lyftas fram eller beskrivas i sociala medier? Skriv en bloggpost på Wikimedia Sveriges webbplats


Nordiska museet 2022      (Kontakta andre.costa(at)wikimedia.se för information)
Återanvänd filerna på Wikimediaprojekten Hjälp oss synliggöra uppladdningen genom att illustrera Wikipediaartiklar på olika språk med de nyuppladdade fotona. Kanske bidrar de till och med inspiration till att utöka och fördjupa artiklarna?
Gör filerna mer upptäckningsbara på Wikimedia Commons För att de nyuppladdade bildfilerna ska kunna upptäckas och återanvändas av flera, måste de bli lättare att hitta. Hjälp oss lägga in dem i fler lämpliga kategorier på Wikimedia Commons eller berika dem med strukturerade data utifrån vad som finns på fotot. Den information som Wikimedianer lägger till kommer att återanvändas av Nordiska museet för att förbättra deras egen databas.


Wikidata för auktoritetskontroll 2021      (Kontakta andre.costa(at)wikimedia.se för information)
Visualisera nya data Mycket nya data har gjorts tillgänglig, men vad innehåller den egentligen? Vilka andra datamängder kan den kopplas samman med och vad för ny kunskap kan vi utvinna nu när den finns. Vi eftersöker visualiseringar eller tjänster som gör det lätt för användare att utforska materialet.
Berika tidigare uppladdat material Det finns sedan tidigare ett rikt material av uppladdad media (och i viss utsträckning data) från SHM och Nationalmuseum. Med Strukturerad data på Commons och den nya data som gjorts tillgänglig via det här projektet kan detta material berikas, göras mer sökbart och tydliggöra värdet av resultatet från projektet.
Återanvänd materialet på Wikimediaprojekten Inom ramen för projektet har nya datamängder skapats och mediafiler laddats upp. Hittar du en Wikipediaartikel som skulle berikas av en av dessa bilder? Kan denna data ligga till grund för en artikel som tidigare saknades på Wikipedia?


Beslutsfattare 2023


Internationell upphovsrätt 2021      (Kontakta eric.luth(at)wikimedia.se för information)
Upphovsrätt – input Bistå i arbetet med att förbättra undantag och inskränkningar i upphovsrätten


Politiska beslutsfattare 2023      (Kontakta eric.luth(at)wikimedia.se för information)


Rätten till kunskap i Sverige      (Kontakta eric.luth(at)wikimedia.se för information)


Stöd för innehållspartnerskap 2021      (Kontakta john.andersson(at)wikimedia.se för information)
Delta i rådgivande kommitté Delta i den rådgivande kommittén för The Helpdesk där prioriteringar av ex. vilka dataset som ska laddas upp och varför efter att våra systerföreningar eller volontärer bett om stöd. Exakt plan för hur kommittén kommer att se ut är ännu inte spikat. Tycker du att detta kan vara intressant att delta i så skicka ett email så håller vi dig uppdaterad.
Identifiera dataset över kulturarvsinstitutioner Se projektportalen för FindingGLAMs på Meta för detaljer.
Matcha data om GLAM-institutioner på Wikidata Se projektportalen för FindingGLAMs på Meta för detaljer.
Organisera skrivtävlingar på Wikipedia om GLAMs Tävlingarna bör ske på olika språkversioner av, eller i nära samarbete med, volontärer som är experter på den aktuella gemenskapen.


Internationella innehållspartner 2023      (Kontakta john.andersson(at)wikimedia.se för information)


 

Användning

Läsare 2023      (Kontakta tore.danielsson(at)wikimedia.se för information)
Ordna ett arrangemang! Det behövs personer som ordnar lokala fotosafarin, skrivstugor och workshopar för fri kunskap. I vissa fall går det även att söka stöd för genomförandet av dessa händelser.
Skriv på bloggen! Finns det något område inom Fri kunskap som behöver lyftas fram eller beskrivas i sociala medier? Skriv en bloggpost på Wikimedia Sveriges webbplats


Nya användare 2023


 

Gemenskapen

Befintliga gemenskaper 2023      (Kontakta tore.danielsson(at)wikimedia.se för information)
Ordna ett arrangemang! Det behövs personer som ordnar lokala fotosafaris, skrivstugor och workshopar för fri kunskap. I vissa fall går det även att söka stöd för genomförandet av dessa händelser.
Skriv på bloggen! Finns det något område inom Fri kunskap som behöver lyftas fram eller beskrivas i sociala medier? Skriv en bloggpost på Wikimedia Sveriges webbplats


Nya gemenskaper 2023


Sänkta trösklar för WikiGap 2021      (Kontakta eric.luth(at)wikimedia.se för information)


Wikipedia för hela Sverige 2022      (Kontakta john.andersson(at)wikimedia.se för information)
Ordna lokala arrangemang Vi vill att fler ska få uppleva Wikimedia Sveriges verksamhet. Hjälp oss att hålla lokala fotosafarin, skrivstugor, workshopar för att lägga till data till Wikimedia Commons, ladda upp bilder eller annan verksamhet för fri kunskap.
Värva medlemmar De bästa ambassadörerna är de som brinner för vår verksamhet och våra frågor. Det gör ju du! Kom ihåg att bjuda in personerna runtomkring att bli medlemmar i Wikimedia Sverige.
Skriv en insändare Wikimedia Sverige står för fri kunskap, och på så sätt har vi en ständigt aktuell röst i samhället. Använd din egen röst för att skriva en insändare till lokaltidningen, på teman såsom "det fria internet", "källkritik" eller "vikten av kunskap alla kan ta del av". Du har säkert egna idéer också!


 

Möjliggörande

Föreningsutveckling 2023


Internationella fri kunskapsrörelsen 2023


 


Se även