Praktikantuppgifter

From Wikimedia
Jump to navigation Jump to search

Här listar vi uppgifter av mindre storlek som praktikanter kan arbeta med

 • Uppdatera sidan med wikipediaövningar så att den även kan användas med VisualEditor. (Axel)
 • Gör en A5 flyer om hur och varför man blir medlem i föreningen. Idag finns denna men den är lite för komplicerad och dessutom inte tillräckligt uppmanande till handling och distraherande information. Kort och koncis, max en sida A5. (Jan)
 • Identifiera sidor som har samma innehåll som våra sidor på andra Wikimedia-chapters wikis och lägg till iw-länkar så att vi lättare kan lära vad andra chapters gör. Engelskspråkiga chapters är rimligen högsta prio då alla anställda kan ta till sig av det materialet. Se tidigare diskussion om det praktiska. (John)
 • Fotografera av all vår utrustning i Teknikpoolen och ladda upp på Wikimedia Commons. Kategorisera bilderna med Wikimedia Sverige technology pool. Lägg sedan in bilderna på vår wiki så att det går att se vilken utrustning vi har. (Jan)
 • Fotografera av allt vårt PR-material (saker med vår logga, t-shirts, broschyrer och liknande) och ladda upp på Wikimedia Commons. Kategorisera bilderna med Category:Promotional material from Wikimedia Sverige. (Jan)
 • Fotografera bilder på vårt kontor, gärna både interiör och exteriör och ladda upp på Wikimedia Commons. Kategorisera bilderna med Wikimedia Sverige office at Hantverkargatan. (Jan)
 • Översätta e-post-riktlinjerna till svenska. (Holger)
 • Information om WMSEs stöd till gemenskapen på Wikipedia liknande w:de:Wikipedia:Wikimedia_Deutschland_e._V. (Holger)
 • Bygga upp en svenskpråkig informationskanal liknande w:de:Wikipedia:Wikimedia:Woche (Holger)
 • Beställa visitkort till dom som är uppskrivna på listan. (Axel)
 • Göra bättre beskrivning av Checklista av reseprocessen (Jan)
 • Skapa konto på http://translatewiki.net/ begär översättar-rättigheter och översätt meddelanden för MediaWiki och dess tillägg (Jan)
 • Översätt meddelanden i denna lista till svenska (Jan)
 • Lista lämpliga "ambassadörer" dvs. kändisar som kan vara ansikten utåt för Wikipedia, be om tillgång till Google dokument. (Jan)
 • Gör en ny dörrskylt som är lite snyggare, det vill säga som passar snyggt i den avsedda plasen (idag är det ju bara en fyrkant). (Jan)
 • Översätta gränssnittet för Wikimedia Sveriges tillägg till CiviCRM från engelska till svenska. Först måste PoEdit installeras, sedan fås fil att översätta från Jan. (Jan)
 • Sätt upp whiteboarden i förrådet och skriv ut instruktioner (baserat på detta) för utlåning/tillbakalämning av teknikpoolen intill den. (Jan)
 • Lägga till Kommits styrelsemedlemmar på Wikimedia Sveriges Twitterkonto samt Kommits huvudtwitterkonto. (John)
 • Leta efter kontaktuppgifter till personer i denna lista, samt till andra kända mecenater som vi skulle kunna skicka detta brev till. (Jan)
 • Skapa ett utkast för en broschyr hur arkiv skulle kunna använda Wikisource som ett verktyg och fördelarna med detta för dem. Typ i stil med en "Vitbok för arkiv". (John och Axel)
 • Översätt Event planning process på Outreach och fundera över möjliga förbättringar och tillägg vi kan göra i ursprungstexten. (John)
 • Fixa i ordning den här listan om mediaomnämnanden på ett bra och enhetligt sätt. Söka på Google efter andra omnämnanden i bloggar eller tidningar. (John)
 • Använd denna sida som förebild och skapa en ny för Wikimedia Sverige. (Jan)
 • Lista över artiklar relaterade till Umeå - Gå igenom listan och sätt ett "Ja" i kolumnen skylt om artikeln passar för en skylt. (Jan)
 • Lägg in länkar till alla våra pressmeddelanden på Mynewsdesk på denna sida. (Jan)
 • Översätta w:en:Help:Education_Program_extension till svenska (till sidan w:sv:Wikipedia:Utbildningsprogramstillägget). (Jan)

Pågående

Här listar vi genomförda praktikantuppgifter med uppgift om vem som utfört den

 • Översätt Open Access Manifesto till svenska. (Vannucci)
 • Översätt denna sida till svenska (och andra språk om du kan) (Stefan)
 • Ta fram offerter på whiteboards. En för konferensrummet, en för det innersta rummet och en liten för insidan av dörren på garderoben. (Lin)
 • Skriva ut etiketter med Riksdagsledamöternas namn på för att klistra på broschyren Fri offentlig information. (Stefan)
 • Korrekturläs årsberättelse för tryck (Stefan)
 • Översätt denna sida till svenska (och andra språk om du kan) (Stefan)
 • Korrekturläs broschyren om problem med NC-licenser. (Stefan)
 • Leta fram adresser till län, landsting och myndigheter som vi kan skicka broschyren Fri offentlig information till. Om möjligt, identifera lämpliga mottagare på myndigheten. Spara adresserna i ett kalkylark. (Stefan)
 • Gör en tackskylt till FS-data att ha i konferensrummet. (Stefan)
 • Titta på dessa sidor på nya hemsidan: [1] [2] [3] [4], justera bilder för trespaltarna så att de är 400x300 pixlar (du kan mycket gärna leta upp bättre bilder än de som finns där, (de måste vara helt fria att använda!)). (Stefan)
 • Gå genom denna kategori och räkna hur många bilder som är tagna av Bengt Nyman. (Stefan)
 • Skriva namn och adress på 8 kuvert, fråga Jan om uppgifter. (Stefan)
 • Använd de två blädderställen som finns i förrådet till att göra bra-att-ha-läsning till workshops och skrivstugor. (Lin)
 • Ladda upp bilder från Europeana till Wikimedia Commons och lägga till dem i galleriet på Meta (Lin).
 • För QR-koder i Stockholm, lista 100 Stockholmsartiklar som kan vara lämpliga att sätta upp skyltar för. (Lin)

Se även