Praktikantuppgifter

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök


Här listar vi uppgifter av mindre storlek som praktikanter kan arbeta med

 • Uppdatera sidan med wikipediaövningar så att den även kan användas med VisualEditor. (Axel)
 • Identifiera sidor som har samma innehåll som våra sidor på andra Wikimedia-chapters wikis och lägg till iw-länkar så att vi lättare kan lära vad andra chapters gör. Engelskspråkiga chapters är rimligen högsta prio då alla anställda kan ta till sig av det materialet. Se tidigare diskussion om det praktiska. (John)
 • Skapa konto på http://translatewiki.net/ begär översättar-rättigheter och översätt meddelanden för MediaWiki och dess tillägg (Jan)
 • Översätt meddelanden i denna lista till svenska (Jan)
 • Lista lämpliga "ambassadörer" dvs. kändisar som kan vara ansikten utåt för Wikipedia, be om tillgång till Google dokument. (Jan)
 • Leta efter kontaktuppgifter till personer i denna lista, samt till andra kända mecenater som vi skulle kunna skicka detta brev till. (Jan)
 • Skapa ett utkast för en broschyr hur arkiv skulle kunna använda Wikisource som ett verktyg och fördelarna med detta för dem. Typ i stil med en "Vitbok för arkiv". (John och Axel)
 • Översätt Event planning process på Outreach och fundera över möjliga förbättringar och tillägg vi kan göra i ursprungstexten. (John)
 • Översätta w:en:Help:Education_Program_extension till svenska (till sidan w:sv:Wikipedia:Utbildningsprogramstillägget). (Jan)

Pågående

Här listar vi genomförda praktikantuppgifter med uppgift om vem som utfört den

 • Översätt Open Access Manifesto till svenska. (Vannucci)
 • Översätt denna sida till svenska (och andra språk om du kan) (Stefan)
 • Ta fram offerter på whiteboards. En för konferensrummet, en för det innersta rummet och en liten för insidan av dörren på garderoben. (Lin)
 • Skriva ut etiketter med Riksdagsledamöternas namn på för att klistra på broschyren Fri offentlig information. (Stefan)
 • Korrekturläs årsberättelse för tryck (Stefan)
 • Översätt denna sida till svenska (och andra språk om du kan) (Stefan)
 • Korrekturläs broschyren om problem med NC-licenser. (Stefan)
 • Leta fram adresser till län, landsting och myndigheter som vi kan skicka broschyren Fri offentlig information till. Om möjligt, identifera lämpliga mottagare på myndigheten. Spara adresserna i ett kalkylark. (Stefan)
 • Gör en tackskylt till FS-data att ha i konferensrummet. (Stefan)
 • Titta på dessa sidor på nya hemsidan: [1] [2] [3] [4], justera bilder för trespaltarna så att de är 400x300 pixlar (du kan mycket gärna leta upp bättre bilder än de som finns där, (de måste vara helt fria att använda!)). (Stefan)
 • Gå genom denna kategori och räkna hur många bilder som är tagna av Bengt Nyman. (Stefan)
 • Skriva namn och adress på 8 kuvert, fråga Jan om uppgifter. (Stefan)
 • Använd de två blädderställen som finns i förrådet till att göra bra-att-ha-läsning till workshops och skrivstugor. (Lin)
 • Ladda upp bilder från Europeana till Wikimedia Commons och lägga till dem i galleriet på Meta (Lin).
 • För QR-koder i Stockholm, lista 100 Stockholmsartiklar som kan vara lämpliga att sätta upp skyltar för. (Lin)

Städade uppgifter

Uppgifter som städats undan (2020-11-19) och troligtvis kan tas bort då dom är utförda eller inaktuella.

Se även