Frivilligsamordnare

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

På slutet av ett år med en kraftigt utökad verksamhet står Wikimedia Sverige inför ett mycket spännande verksamhetsår 2013. Arbeta med Wikimedia Sverige i internationell miljö tillsammans med frivilliga krafter, medlemmar, styrelsen och anställda för att genomföra fler samarbeten, EU-projekt och nya spännande idéer så att världens femte största webbplats blir ännu bättre och fri kunskap tillgängligare för alla!

Wikimedia Sverige söker en frivilligsamordnare med tillträde snarast för att samordna, utbilda och stärka frivilligkraften inom Wikimedia Sverige, på vårt kansli i Stockholm. Tjänsten är en halvtidsanställning för viss tid enligt tjänstemannaavtal mellan IDEA och Unionen till och med 2013-06-30, med möjlighet till förlängning.

Arbetsbeskrivning

Tjänsten består två huvuduppgifter vilka är att;

 • Vara ett stöd till den aktiva gemenskapen på de olika Wikimediaprojekten. Detta genom att initiera och driva på de olika projekten som finns inom detta område i verksamhetsplanen.
 • Stärka frivilligkraften inom Wikimedia Sveriges organisation genom att engagera nuvarande medlemmar till aktivt engagemang samt engagera nya frivilliga.

Den andra uppgiften kommer bland annat att innebära att planera samt genomföra frivilligutbildningar. Dessa utbildningar syftar till att informera om Wikimedia Sveriges pågående projekt samt stödja frivilliga i representation av organisationen, samt att se behov av utbildningsmaterial för frivilliga. En tredje uppgift är att samordna frivilligkraften runt om i Sverige för att främja Wikimedia Sveriges arbete. Wikimedia Sverige har aktiviteter på olika platser i Sverige och det är därför viktigt att kunna samordna frivilliga som finns tillgängliga på flertalet ställen i Sverige och ta fram förslag på hur detta ska ske på bästa sätt och vad vi inom ramen för vår verksamhet kan erbjuda dem som engagerar sig frivilligt inom organisationen.

Erfarenheter, kunskap och förmågor

 • Förståelse för Wikimedias mål samt kulturen och arbetssätt inom Wikimediagemenskapen.
 • God organisationsförmåga och erfarenhet av att driva självständiga projekt.
 • God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift.
 • God social kompetens med förmågan och erfarenhet av att effektivt samarbeta med och inspirera frivilliga.
 • Flexibelt tänkande, med förmågan att arbeta i en snabbt växande organisation och identifiera möjligheter.
 • Lätt att lära och snabb i tanken.

Meriterande erfarenheter/kunskap

 • Förståelse för upphovsrätt och fria licenser.
 • Erfarenhet av arbete inom pedagogisk verksamhet.
 • Erfarenhet av arbete från ett allmännyttigt eller ideellt område.

Om Wikimedia Sverige

Om föreningen

Wikimedia Sverige är en ideell förening, verksam i Sverige som verkar för att göra kunskap fritt tillgänglig för alla människor, särskilt genom att stödja Wikimedia Foundations projekt som till exempel Wikipedia. Föreningen skall även verka för att sprida kunskap om dessa projekt, främja användande av dem, samt stötta för sådana projekt väsentlig teknik. Fri kunskap innebär information som är tillåten att kopieras, återanvändas och spridas vidare, inklusive för kommersiella syften, utan kostnader eller andra restriktioner än attribuering. Vi är en organisation driven av frivilliga och vi ser att frivilliga även fortsatt spelar en central roll i alla våra aktiviteter.

Vi bildades 2007 och är en av drygt trettiofem liknande organisationer runtom i världen som är erkända av Wikimedia Foundation, men fungerar helt självständigt både juridiskt och i det dagliga arbetet. Vi arbetar med gemenskapen, individer, museum, universitet, företag och media för att göra fritt licensierat material tillgängligt och med att hjälpa andra att återanvända materialet. Vi vill ha nära samarbeten med andra organisationer som är för fritt innehåll i Sverige och med den globala Wikimediagemenskapen och läsare.