Integritetspolicy/Rensningsprotokoll/Rensningsprotokoll 2019

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
<< 2018 | 2020 >>
Allmän not
2019-12-13: Inför 2019 års rensning fanns det fortfarande en stor backlogg av dokument att rensa under rubriken Allmän gallring, främst i de icke projektrelaterade mapparna. Till största del handlar det om dokument från 2010-2015 som skulle gallras tillsammans med de dokument (från 2016) som var aktuella i år. I dessa mappar har strukturen ändrats i flera omgångar och det har behövts manuell genomgång av var mapp för att säkerställa om det är dokument som ska rensas. På grund av denna backlogg kunde rensningen inte genomföras i sin helhet under oktober-december 2019. Backloggen har dock minskats markant och tillsammans med nedrustningen av Nextcloud förväntar vi oss att den slutligen blir åtgärdad under 2020.
Typ Åtgärd(er) Notering
Bokföring   Fortnox rensad Ingen bokföring i Fortnox före 2017
  Fysiska pärmar rensade Se nedan
  Övrig (kräver notering) Bokföringen i CiviCRM (2007–2016) rensas i sin helhet 2024 (tillsammans med tillhörande papperskopior)
Medlemsregister   Utdaterade medlemskap har raderats 27 utdaterade medlemskap raderades
  Fysiska dokument relaterade till rensade medlemskap har destruerats Inga relaterade fysiska dokument fanns
  Säkerställ att inga utlöpta offulbordade medlemskap påträffas. Ett medlemskap påträffades och raderades. Dessa personuppgifter hade de behållits mindre än en vecka extra.
  Övrig (kräver notering) 11 medlemskap markerade som avslutade påträffades och raderades

Medlemsregistret i CiviCRM rensas i sin helhet 2024 (går ej att särskilja från bokföringen)

E-postlistor   Kontaktlistor som ej använts på 3 år har tömts Alla kontaktlistor har använts under de senaste tre åren.
  Kontakter som ej kontaktats på 3 år har raderats Inga påträffades. Detta då listorna rensades i samband med att ny rensningsrutin togs fram
  Övrig (kräver notering) Utskick i CiviCRM rensas i sin helhet 2024 (går ej att särskilja från bokföringen)
Kontaktförfrågningar   Inkomna kontaktförfrågningar rensade Kontaktformuläret är yngre än rensningstiden
  Övrig (kräver notering)
Listor för uppföljning av verksamhetsmål   Stöd till Gemenskapen har rensats
  Volontärer har rensats
  Listor i kommentar har rensats
  Övrig (kräver notering)
Presslistor   Rensa onåbara kontakter i Mynewsdesk 311 kontakter rensade
  Rensa avregistrerade kontakter i Mynewsdesk 94 kontakter rensade
  Säkerställ att enbart tjänsteadresser används. 22 privata adresser återfanns och har raderats. Majoriteten av dessa härstammar från en import av fotoklubbar från 2016-04
  Övrig (kräver notering)
Inbjudningslistor   Övrig (kräver notering) Rensade som en del av Allmän gallring samt E-postlistor
Ansökningshandlingar   Bekräfta att Drive:Chefer/Jobbansökningar har rensats Genomfördes ej då information har uppdagats som kan innebära att denna information måste sparas längre. phab:T207135
  Bekräfta att inkomna handlingar har rensats ut mailkorg(ar)
  Övrig (kräver notering)
Personaluppgifter   Övrig (kräver notering) Genomfördes ej då information har uppdagats som kan innebära att denna information måste sparas längre. phab:T207135
Anhöriga för anställda   Säkerställ att ingen före detta anställd återfinns
  Övrig (kräver notering)
Utlåningsregister   Säkerställt att inga dokument finns för tidigare år.
  Säkerställt att inga dokument finns för innevarande kalenderår för ej pågående lån.
  Säkerställt att inga dokument finns kvar i mailkorg/på mobil
  Övrig (kräver notering)
Allmän gallring Projekt

  Drive   Nextcloud

Projektmappen är flyttad i sin helhet från Nextcloud till Drive
Ekonomi

  Drive   Nextcloud

Ansökningar

  Drive   Nextcloud

Kontor

  Drive   Nextcloud

  Övrig (kräver notering)