Mötesprotokoll/Protokoll 2008-12-15

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här är ett protokoll för Wikimedia Sverige. Vid frågor kontakta Mattias Blomgren.

Justerat:
Ordförande Hannibal 15 december 2008 kl. 22.13 (CET)[svara]
Sekreterare Ainali 15 december 2008 kl. 21.49 (CET)[svara]


15 december 19.30-21.32, via Skype
Närvarande: Jan Ainali, Lars Aronsson, Lennart Guldbrandsson, Kristoffer Mellberg, Einar Spetz, Anders Wennersten

INLEDNING

Mötets öppnande

 • Mötet öppnades.

Val av ordförande

 • Lennart valdes.

Val av sekreterare

 • Jan valdes.

RAPPORTERING OCH BESLUT

Rapportering om händelser i vår omvärld av vikt för vår förening

 • Inget att rapportera.

Svenska samhället, media, riksdag

 • Positiv artikel i GP
 • Uppmärksamhet av klotter i AB

Medlemsaktiviteter, återkoppling från medlemmar

Wikimedia världen: WMF, Chapters

Rapportering från våra projekt

 • Anders har gjort en slutrapport som finns online
 • Dagen avlöpte mycket väl och efterföljdes av en wikiträff med 13 deltagare.
 • Vi beslutade att börja använda oss av Payson. Jan sätter upp kontot.
 • Jan har startat en donationssida. Jan inför från Anders lista.
 • Jan tar kontakt med Rand för att se om vi kan hoppa på Fundraisern igen.
 • Frågan om att donera till WMF diskuterades men bordlades.
 • Preliminärt i Kungliga Biblioteket 14/3.
 • Program diskuterades.
 • Diskussion om årsberättelsens utformning. Anders samlar innehållet och Jan layoutar.
 • Ett utkast till verksamhetsplan har påbörjats.

Rapportering från andra föreläsningar etc

 • Lennart och Einar hade en föreläsning för Svensk biblioteksförening med 40 deltagare. Vi fick några stycken nya medlemmar.
 • Lennart hade lyckat ett föredrag på SFIS "Business or pleasure".
 • Jan rapporterade från hans föreläsning på Karlstads Universitet för lärare på lärarutbildningar i Sverige.
 • Einar hade ett föredrag på Östra real med cirka 70 deltagare från hela landet. Det skrevs om den på skolverkets hemsida.

Rapportering om nyhetsbrev och ev pressrelease etc

 • Ett nyhetsbrev har skickats. Lennart översätter till engelska.
 • Ett pressmeddelande om att svenska Wikipedia passerade 300 000 artiklar har skickats.
 • Lars hjälpte till att formulera ett pressmeddelande (i utkastets form) för WMDEs donation av bilder.

Rapportering om vårt marknadsmaterial

 • Arbetet pågår enligt plan (är avhängigt verksamhetsplanen).
 • Inget sålt i webshoppen sedan förra mötet.

Rapportering om vår ekonomi mm

Medlemsstatus och ekonomisk redogörelse

 • Diskussion om taktiken för inbetalning av årsavgift för 2009.
 • Bokslutsarbetet pågår.
 • Anders redovisade föreningens ekonomi.
 • Vi har nu 163 medlemmar.

Fakturering och ansökan till fonder (Anders)

 • Arbetet med fakturan till Internetfonden har gått bra.
 • Diskussion om Längmanska kulturfonden som har sista ansöksdatum 15 januari. Lennart tar upp frågan med Thomas Marquart om han vill ansöka om pengar för astronomiåret/wikipedia via denna.

VERKSAMHETSPLANERING

Frågor från vårt planeringsmöte

 • Anders skriver en programförklaring för bildspåret.
 • Einar börjar dra i de kontakter vi har för Wikipedia Academy i Stockholm.
 • Diskussion om inrättande av lokala kontaktpersoner.
 • Diskussion om att söka en ny presskontaktperson.
 • Jan startar en kalendersida för marknadsföringsaktiviteter.

Samarbeten och partnering

 • Lars har kontaktat Svenska Turistföreningen om ett eventuellt samarbete.

Föreläsningar och mässor

 • Einar och Lennart samarbetar med att göra en förstudie för deltagande på Skolforum.

Vår wikicommunity

 • Frågan bordlades.

Övrigt

 • Frågan bordlades.

AVSLUTNING

Nästa möte

12/1 19.30 via Skype

Övriga frågor

 • Frågan om Chapterwikin bordlades.
 • Lennart informerade att han har blivit intervjuad av tidningen Kupé.
 • Lennart informerade att andra upplagan av Så fungerar Wikipedia håller på att ta slut, ca 400 ex har sålts. Einar har recenserat boken i biblioteksbladet.

Mötets avslutande

 • Mötet avslutades.