Mötesprotokoll/Protokoll 2010-05-10

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här är ett ojusterat protokoll för Wikimedia Sverige. Protokollet gäller inte innan det är justerat. Vid frågor kontakta Mattias Blomgren.

Justeras:
Ordförande '
Sekreterare Ainali 10 maj 2010 kl. 20.55 (CEST)[svara]


Tid
Måndagen 10 maj 19.30-20.50 via Skype
Närvarande
Jan Ainali, Lars Aronsson, Anna Bauer, Albin Jacobsson och Kristoffer Mellberg.

INLEDNING

Mötets öppnande

 • Mötet öppnades.

Val av mötesordförande

 • Lars valdes.

Val av mötessekreterare

 • Jan valdes.

RAPPORTERING

Deklaration inlämnad

 • Jan rapporterade att deklarationen har lämnats in i tid.

Organisationsmedlem 1

 • Jan rapporterade att vi har fått vår första organisationsmedlem, Regionarkivet i Göteborg. De har själva skrivit ett gästinlägg på vår blogg.
 • Jan rapporterade att Användare:Caesar i Teknikkommittén har gjort ett verktyg som slumpar fram en sida från ett slumpvis språk från ett slumpvis projekt.

Bonniers

 • Anna rapporterade att de donerade bilderna är uppladdade på Commons.
 • Inget att rapportera.
 • Inget att rapportera.
 • Lennart rapporterar (per mail) att en talare är inbjuden.
 • Inget att rapportera.
 • Vi fick avslag.

VERKSAMHETSPLANERING

 • Jonathan Lindborg utsågs till nytt ombud i Skåne.
 • Jan utsågs till att vara hans kontaktperson i styrelsen.

Ansökan om medel till Bergslagssafari

 • Medel beviljas enligt ansökan, upp till maximalt 2 000 kr.
 • Albin utsågs bli vår representant på mailinglistan.
 • Kristoffer gör enkäter om datum.
 • Diskussion om hur vi kan hjälpa till. Kristoffer tar kontakt med det lokala teamet.
 • Diskussionspunkt.

Ny ansökan till IIS

 • Diskussionspunkt.

AVSLUTNING

Övriga frågor

Wikicommunityn

 • Diskussion om de senaste dagarnas händelser på Commons.
 • Wikimedia Sverige har inte fått något konkret att framföra i diskussionen.
 • Wikimedia Sverige anser att policys bör utformas genom konsensus.

Mötets avslutande

 • Mötet avslutades.