Mötesprotokoll/Protokoll 2010-08-23

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här är ett protokoll för Wikimedia Sverige. Vid frågor kontakta Mattias Blomgren.

Justerat:
Ordförande Hannibal 24 augusti 2010 kl. 08.15 (CEST)[svara]
Sekreterare Ainali 23 augusti 2010 kl. 20.47 (CEST)[svara]


Tid
Måndagen 23 augusti 19.30- via Skype
Närvarande
Jan Ainali, Lars Aronsson, Anna Bauer, Lennart Guldbrandsson, Albin Jacobsson och Kristoffer Mellberg.

INLEDNING

Mötets öppnande

 • Mötet öppnades.

Val av mötesordförande

 • Lennart valdes.

Val av mötessekreterare

 • Jan valdes.

RAPPORTERING

Fotoackreditering

 • Lennart rapporterade att han undersökt hur man skulle kunna få presskort.
 • Jan rapporterade att han fick presskort på Stockholms kulturfestival.
 • Diskussion om hur vi kan vara behjälpliga med att få trovärdiga personer att få Fotoackreditering.

WiGo

 • Lennart rapporterade om besöket han hade gjort.

Partibilder

 • Lennart berättade om att arbetet med få riksdagspartierna att släppa bilder fria.

VERKSAMHETSPLANERING

 • Jan skriver en ansökan med temat Internet i Sverige.
 • Lennart rapporterade att förberedelserna går bra.
 • Jan rapporterade att det blir ett möte med Phillipe Beaudette på torsdag.
 • Vi slår samman det med FSCONS.
 • Jan skickar intresseförfrågan till WMFI, WMDA ach WMNO.

flattr.com

 • Diskussionspunkt.

Fyllnadsval

 • Johanna Henriksson har avgått under sommaren.
 • Axel Petterson valdes att ersätta henne fram till årsmötet.

AVSLUTNING

Övriga frågor

Marknadsföringsmaterial

 • Jan rapporterade om vad som har beställts under sommaren.
 • En omfördelning av budgeten inom ramen för redan beslutade medel och produkter godkändes.

Plusgiro

 • Tills vidare skaffar vi inte detta.

Signering av protokoll

 • Diskussionspunkt.

ComCom

 • Albin rapporterade om maillistorna.

Bilddonationer

 • Lennart berättade om kommande donationer.

Mötets avslutande

 • Mötet avslutades.