Mötesprotokoll/Protokoll 2011-03-08

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här är ett protokoll för Wikimedia Sverige. Vid frågor kontakta Mattias Blomgren.

Justerat:
Ordförande Hannibal 11 april 2011 kl. 14.07 (CEST)[svara]
Sekreterare Ainali 8 mars 2011 kl. 21.22 (CET)[svara]


Tid
8 mars 19.30 via Skype
Närvarande
Jan Ainali, Anna Bauer, Lennart Guldbrandsson, Axel Pettersson, Kristoffer Mellberg

INLEDNING

Mötets öppnande

 • Mötet öppnades.

Val av mötesordförande

 • Lennart valdes.

Val av mötessekreterare

 • Jan valdes.

RAPPORTERING

 • Jan rapporterade att rapporten har skickats in.
 • Intresseanmälan för årets fundraisning har kommit.

Extra priser i Astronomitävlingen

 • Vinnare för våra priser fastslogs och ska presenteras i samband med övriga vinnare.

VERKSAMHETSPLANERING

 • Jan rapporterade att ingen har kontrakterats än och att två månadsrapporter har skickats till .SE.
 • Axel ser till att det finns förslag till mötespresidium.
 • Axel tar kontakt med Nordiska museet för att reda ut praktikaliteter kring årsmötet.
 • Jan färdigställer verksamhetsberättelsen.

Chapters development

 • Vi deltar i detta.
  • Jan, Lennart, Anna och Axel röstade för. Kristoffer avstod från röstning.
 • Lennart tar kontakt med Sebastian Moleski.

Europeana

 • Diskussionspunkt.
 • Lennart tar kontakt med Europeana för att få mer information.

AVSLUTNING

Övriga frågor

 • Lennart ska skriva en rapport om 10-årsjubileumet till Wikimedia Foundation.
 • Lennart rapporterade att hans föreläsning för biblotekarierna har gått bra.
 • Jan tar kontakt med .SE angående domänen wikipedia.se.

Mötets avslutande

 • Mötet avslutades.