Mötesprotokoll/Protokoll 2011-11-28

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här är ett protokoll för Wikimedia Sverige. Vid frågor kontakta Mattias Blomgren.

Justerat:
Ordförande Ainali 28 november 2011 kl. 21.49 (CET)[svara]
Justeringsman Prolineserver 30 november 2011 kl. 22.30 (CET)[svara]


Tid
14 november 19.45, Skype
Närvarande
Jan Ainali, Anna Bauer, Lars Aronsson, Bengt Oberger, Holger Motzkau. Albin Jacobsson till punkten Wiki skills. Axel Pettersson från punkten Tjänst 2011.

INLEDNING

Mötets öppnande

 • Mötet öppnades.

Val av mötesordförande

 • Jan valdes.

Val av justeringsman

 • Holger valdes.

RAPPORTERING

Extra Årsmöte

 • 15 deltagare, budgetjustering 2011 antogs, verksamhetsplan antogs med liten justering: Styrelsen bör bedriva aktivt utvecklingsarbete och utveckla organisationen för en större kostym.
 • Punkten stryks.
 • Positiv erfarenhet. På Fotomässan är många personer producenter och därmed inne på linjen att bidra med material. Uppskattningsvis pratade man med 150 personer varav en blev ny medlem och flera visade intresse för att ladda upp bilder. En träff är planerad med Sundbybergs fotoklubb. Det kan vara möjligen vara fler fotoklubbar på gång.
 • Ansökan är inskickad, svar ska komma innan 1 december.
 • Lämnat in "Kvinnor på Wikipedia"

Grant agreement - Juristkontroll

 • Jan har besökt Westermalms advokatbyrå och fått råd.

Teknikförsäkring

 • Ett nytt erbjudande skickas till oss.

Kontor

 • Holger och Jan tecknar kontraktet med 6 månaders förkottsbetalning imorgon.

VERKSAMHETSPLANERING

wikipedia.se

 • Diskussionspunkt.

SUNET

 • Holger koppla samman SUNET-personerna som erbjuder serverkraft med Toolserver-ansvariga.

Ansvarsförsäkring

 • Punkten bordläggs.
 • Vi avvaktar projektbeskrivning.
 • Jan, Holger och Bengt bildar en arbetsgrupp för att utreda och får mandatet att besluta om vilken av de ansökande som får uppdraget.

Wiki skills

 • Vi behöver ett intyg från en extern revisionsfirma. Anna har tagit kontakt med extern revisionsfirma som kan göra en granskning och förse oss med ett intyg om alla utgifter är korrekta.

Museia

 • Holger håller en lightning talk på GLAM-camp i helgen i syfte att sprida informationen i communityn och se ifall det finns naturliga samarbetspartner.
 • Holger skickar in ansökningar genom att återanvända tidigare skapat material som passar in i vår versksamhetsplan.

AVSLUTNING

Övriga frågor

Svar från Barry

 • Han har tagit mot vårt förslag och återkommer med svar.

GLAM-samarbeten

 • Diskussionspunkt.

Nobelveckan

 • Holger informerade att han ska fotografera nästa vecka.
 • Holger och Bengt ansöker om ackreditering.

Mötets avslutande

 • Mötet avslutades.