Mötesprotokoll/Protokoll 2012-12-19

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här är ett protokoll för Wikimedia Sverige. Vid frågor kontakta Mattias Blomgren.

Justerat:
Ordförande ArildV (diskussion) 2 februari 2013 kl. 13.38 (CET)[svara]
Justeringsman Adville (diskussion) 13 januari 2013 kl. 20.25 (CET)[svara]


Tid
19 december klockan 19.00 kontoret/via Google Hangout
Närvarande
Bengt Oberger, Holger Motzkau, Arild Vågen, Mattias Blomgren, Harald Andersson
Frånvarande
Jan Ainali (föredragande i kontorsfrågan via telefon), Mikaela Waxin, Ylva Pettersson

INLEDNING

Mötets öppnande

Mötet öppnades.

Val av mötesordförande

Arild Vågen valdes till ordförande.

Val av justeringsman

Harald Andersson valdes till justerare.

Val av sekreterare

Sista mötesprotokollet

Anmärkningar från sista mötesprotokollet 2012-12-11
  • Inga.

Tillsättande av verksamhetschef

Extra styrelsemöte som behandlade HR-utskottets förslag till tillsättande av Verksamhetschef för Wikimedia Sverige. Bengt Oberger, Holger Motzkau och Mattias Blomgren redogjorde för HR-utskottets fortsatta arbete sedan styrelsemötet 2012-12-11. Externt företag har anlitats för att intervjua och testa två kandidater.

Styrelsen beslöt att ge HR-utskottet i uppdrag att inleda förhandlingar med Jan Ainali. Styrelsens beslut var enhälligt.

Övriga frågor

Kontor

Styrelsen beslöt att inleda förhandlingar om att hyra kontor på Norr Mälarstrand. Beslutsunderlag per styrelsemail. Jan Ainali tar kontakt med mäklaren som förmedlar kontraktet och har mandat att teckna kontrakt enligt den hyra som angivits i annonsen.

Mötets avslutande

  • Mötet avslutades.