Mötesprotokoll/Protokoll 2016-03-15

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här är ett protokoll för Wikimedia Sverige. Vid frågor kontakta Mattias Blomgren.

Justerat:
Ordförande Historiker (diskussion) 15 mars 2016 kl. 22.03 (CET)[svara]
Justeringsman Kriber (diskussion)


Tid
Tisdag 15 mars 2016 klockan 19.00-20.10 på kontoret och via Skype.
Närvarande
Mattias Blomgren, Bengt Oberger, Holger Motzkau, Brit Stakston, Kristina Berg, Anna Troberg (föredragande)
Frånvarande
Karin Åström Iko, Maria Arneng, Ylva Pettersson

INLEDNING

Mötets öppnande

  • Mötet öppnades.

Val av justeringsman

  • Kristina Berg valdes.

Budgetrapport och budget 2016

  • Anna redogjorde för framtagen budgetrapport med anledning av den ökade budgeten för år 2016.
  • Rapporten diskuterades. Styrelsen tackade för rapporten och ansåg att den kan användas som underlag för redovisning av 2016 års budget på årsmötet.
  • Behovet av byte av ekonomisystem togs upp, men hänvisades till styrelsemötet den 20 mars.
  • I Årsmöte 2016/Verksamhetsinriktning och ekonomiska ramar för 2017 förtydligades tredje punkten till följande lydelse: Max 25 % årlig ökning av verksamhetens utgifter jämfört med budget 2016.
  • Budget 2016 uppdateras av Anna inför årsmötet.

Mötets avslutande

  • Mötet avslutades.