Mötesprotokoll/Protokoll 2021-01-17

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här är ett protokoll för Wikimedia Sverige. Vid frågor kontakta Mattias Blomgren.

Justerat:
Ordförande Historiker (diskussion) 18 januari 2021 kl. 18.32 (CET)[svara]
Justerare JONSSSVE (diskussion) 18 januari 2021 kl. 08.52 (CET)[svara]


Tid
Söndag 17 januari 2021 klockan 10.00–13.15 på via Google Meet.
Närvarande
Mattias Blomgren, Bengt Oberger, Brit Stakston, Sven-Erik Jonsson, Johanna Berg, Sofie Jansson, Sofie Wennström, Ylva Pettersson, Eric Luth (föredragande), Josefine Hellroth Larsson (föredragande), John Andersson (föredragande)
Frånvarande
Göran Konstenius

Mötets öppnande

 • Mötet öppnades.

Val av justerare

 • Sven-Erik Jonsson valdes.

Anmärkningar från senaste mötesprotokollet

Beslutsuppföljning

 • Inga beslutsuppföljningspunkter fanns.

Projekt/budget 2021

Budgetuppföljning

 • Prognos för kommande året.
  • Ekonomisk sammanställning skickas ut under veckan.

Ledningsrapporter för projekt

Rapportering från verksamhetschefen

 • Rapport hade skickats ut till styrelsen inför mötet. Ingen genomgång skedde, utan styrelsens ledamöter får ställa frågor via mejl till verksamhetschefen.

Strategiarbete

 • Hela styrelsemötet ägnades åt arbete med den nya strategin för perioden 2021–2025. Strukturen på strategin diskuterades och innehållet gicks igenom.
 • Under den kommande veckan kommer redigering av strategidokumentet att göras
 • Styrelsen beslöt att hålla ett möte för uppföljning av genomförda redigeringar söndagen den 24 januari klockan 11.00–12.00.
 • Strategin kommer därefter att skickas ut till referensgrupper den 25 januari, vilka får två veckor på sig att lämna synpunkter. Strategin behandlas därefter på styrelsemötet den 13 februari.

Övriga frågor

Mötets avslutande

 • Mötet avslutades.