Mötesprotokoll/Protokoll 2021-05-11

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här är ett protokoll för Wikimedia Sverige. Vid frågor kontakta Mattias Blomgren.

Justerat:
Ordförande Historiker (diskussion) 16 maj 2021 kl. 21.07 (CEST)[svara]
Justerare JONSSSVE (diskussion) 16 maj 2021 kl. 19.28 (CEST)[svara]


Tid
Tisdag 11 maj 2021 klockan 19.00–20.00 via Google Meet.
Närvarande
Mattias Blomgren, Sven-Erik Jonsson, Per Hasselberg, Johanna Berg, Bengt Oberger, John Andersson (föredragande)
Frånvarande
Sofie Wennström, Ylva Pettersson, Sofie Jansson, Brit Stakston

Mötets öppnande

 • Mötet öppnades.

Val av justerare

 • Sven-Erik Jonsson valdes.

Anmärkningar från senaste mötesprotokollet

Verksamhetsplan och budget 2021

 • Verksamhetsplan 2021
  • Justeras utifrån vad som ändrats och läggs fram för extra årsmötet som information.
 • Budget 2021
  • Justeras utifrån vad som ändrats och läggs fram för extra årsmötet som information.
 • John informerade:
  • Samtal har förts med Wikimedia Foundation beträffande finansiering.
  • Samtal har förts med Postkodstiftelsen om finansiering.
  • Planerad ansökan till Vinnova om finansiering.
  • Ansökan om öppna data med Riksantikvarieämbetet.
  • Erasmusansökan om digitala lärresurser tillsammans med tre andra Wikimediaföreningar.

Verksamhetsinriktning och ekonomiska ramar för 2022

 • Underlag för extra årsmöte kommer att tas fram under den närmaste veckan och behandlas av styrelsen skriftligt.

Extra årsmöte

 • Styrelsen beslöt att hålla extra årsmöte torsdagen den 27 maj klockan 18.30 för att behandla de punkter som bordlades vid det ordinarie årsmötet.

Mötets avslutande

 • Mötet avslutades.