Mötesprotokoll/Protokoll 2021-05-11

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här är ett protokoll för Wikimedia Sverige. Vid frågor kontakta Mattias Blomgren.

Justerat:
Ordförande Historiker (diskussion) 16 maj 2021 kl. 21.07 (CEST)
Justerare JONSSSVE (diskussion) 16 maj 2021 kl. 19.28 (CEST)


Tid
Tisdag 11 maj 2021 klockan 19.00–20.00 via Google Meet.
Närvarande
Mattias Blomgren, Sven-Erik Jonsson, Per Hasselberg, Johanna Berg, Bengt Oberger, John Andersson (föredragande)
Frånvarande
Sofie Wennström, Ylva Pettersson, Sofie Jansson, Brit Stakston

Mötets öppnande

 • Mötet öppnades.

Val av justerare

 • Sven-Erik Jonsson valdes.

Anmärkningar från senaste mötesprotokollet

Verksamhetsplan och budget 2021

 • Verksamhetsplan 2021
  • Justeras utifrån vad som ändrats och läggs fram för extra årsmötet som information.
 • Budget 2021
  • Justeras utifrån vad som ändrats och läggs fram för extra årsmötet som information.
 • John informerade:
  • Samtal har förts med Wikimedia Foundation beträffande finansiering.
  • Samtal har förts med Postkodstiftelsen om finansiering.
  • Planerad ansökan till Vinnova om finansiering.
  • Ansökan om öppna data med Riksantikvarieämbetet.
  • Erasmusansökan om digitala lärresurser tillsammans med tre andra Wikimediaföreningar.

Verksamhetsinriktning och ekonomiska ramar för 2022

 • Underlag för extra årsmöte kommer att tas fram under den närmaste veckan och behandlas av styrelsen skriftligt.

Extra årsmöte

 • Styrelsen beslöt att hålla extra årsmöte torsdagen den 27 maj klockan 18.30 för att behandla de punkter som bordlades vid det ordinarie årsmötet.

Mötets avslutande

 • Mötet avslutades.