Mötesprotokoll/Protokoll 2022-02-17

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här är ett protokoll för Wikimedia Sverige. Vid frågor kontakta Mattias Blomgren.

Justerat:
Ordförande Historiker (diskussion) 28 februari 2022 kl. 19.07 (CET)[svara]
Justerare JONSSSVE (diskussion) 28 februari 2022 kl. 15.31 (CET)[svara]


Tid
Torsdag 17 februari 2022 klockan 19.00–20.20 via Google Meet.
Närvarande
Mattias Blomgren, Sven-Erik Jonsson, Bengt Oberger, Sofie Jansson, Per Hasselberg, Johanna Berg, Sofie Wennström, Brit Stakston (från kl. 19.30), John Andersson (föredragande)
Frånvarande
Ylva Pettersson

Mötets öppnande

 • Mötet öppnades.

Val av justerare

 • Sven-Erik Jonsson valdes.

Anmärkningar från senaste mötesprotokollet

Projekt/budget 2021

Budgetuppföljning

 • Prognos för kommande året.
  • Arbete med bokslutet pågår.

Ledningsrapporter för projekt

Rapportering från verksamhetschefen

 • Rapport hade skickats ut till styrelsen inför mötet. John svarade på frågor.
Ansökningar
 • Projektansökan, “Wikipedia för hela Sverige” erhöll finansiering från Postkodstiftelsen på 2,3 miljoner kr.
 • Ansökan till Wikimedia Foundations General Support Fund har fått full finansiering för tre år. Vi begärde och fick en ökning på 521 500 kr 2022. Vi argumenterade för ökningen för att den skulle täcka de ökade omkostnader vi haft då verksamhetsstödet varit oförändrat under flera år samt då vi vill utöka insamlingsarbetet i Sverige.
 • Den ansökan som planerats för Erasmus+ för att ta fram en MOOC skjuts på till hösten 2022.
 • Möjlighet att söka projektmedel från Erasmus+ för att bekosta utbytesprogrammet Grand Tour of Wikimedia bedöms som mycket god efter inledande undersökningar. En mindre ansökan kan vara möjlig i mars 2022.
Viktiga händelser
 • Arbete med bokslutet för 2021 pågår. Verksamhetsberättelse färdigställs under första halvan av mars.
 • En ny mall för slutrapporter har tagits fram för att analysera resultatet av insatserna 2021 och bidra till årets planering.
 • En ny version av Wikipedia för hela Sverige ska tas fram och avtal skrivas med Postkodstiftelsen.
 • Vi har bidragit till att utveckla uppladdningsverktyget Pattypan. Vi planerar nu nästa steg.
 • Vi har bidragit till att utveckla verktyget ISA Tool som förenklar redigering av strukturerad data på Wikimedia Commons.
 • En ny startsida för hubben har tagits fram och publiceras inom kort.
 • Två tematiska fokusområden för vårt arbete med mellanstatliga organisationer har identifierats: biologisk mångfald och gender. En stor mängd värdefullt material och lämpliga partners har identifierats. Pilotarbete påbörjas i år samt en större plan för det återstående arbetet 2023 och framåt.
 • Vi har diskuterat med Världsnaturfonden WWF om ett samarbete som knyter an till Wiki Loves Earth.
 • WikiGap organiseras även i år tillsammans med UD. Utbildningar av volontärer har skett och evenemang både i Sverige på KTH samt ett launchevenemang i New York planeras. Vi kommer även att titta på hur launchevenemanget kan flytta runt och ske någon annanstans i världen nästa år. Tävlingen WikiGap Challenge är lanserad.
 • Kontakter med riksdagsledamöter om Upphovsrättsdirektivet pågår. Ett evenemang på Riksdagen undersöks.
 • Flera möjliga kontorslokaler har besökts. En del partnerorganisationer har visat intresse för att dela lokal med oss, men samtalen är i ett tidigt stadium.
 • De sista stegen för att motta de testamenterade medlen har genomförts och inbetalning förväntas i februari.
 • Intervjuer med Wikimediaföreningar om hur de arbetar med innehållspartnerskap fortsätter och fokuserar nu på att identifiera mer i detalj vad de vill engagera sig i.
Kommande händelser
 • Fortsatt arbete med policy för distansarbete sker baserat på initial feedback.
 • Slutrapporter ska skrivas för alla 2021-års projekt.
 • En reviderad budget för 2022 ska tas fram efter att detaljerade projektanalyser skett.
 • Impact report till Wikimedia Foundation färdigställs.
 • En första version av Verksamhetsplan 2022 tas fram.
 • En första version av Verksamhetsinriktning och ekonomiska ramar 2023 tas fram.
 • Stödjande dokument för föreningsengagemang kommer att utarbetas.
 • Föreningens behov av kontorslokal fortsätter utredas.
 • Rapportformat för föreningens miljöpåverkan kommer att tas fram.
 • Lansering av kommittén för Helpdesk.
 • Framtagande av struktur för hur underhåll kan skötas av strategiska verktyg och finansieras med våra systerföreningar.
 • Flera Wikimedian in Residence-roller kan komma att organiseras hos FN-organ och vi planerar för hur detta kan ske mer strukturerat och inkludera stöd från andra Wikimediaföreningar.
 • Ett lanseringsevent för Wikispeech planeras.
 • Samarbete med Google om Wikispeech utreds.
 • Ett nytt CRM-system införskaffas för enklare medlems- och givarhantering.

Årsmötesplanering

 • Medlemsutskick med information om årsmötet kommer att ske de närmaste dagarna.

Pandemirestriktioner

 • Alla pandemirestriktioner har upphört i Sverige från och med den 9 februari 2022.
 • Styrelsen beslöt att för Wikimediaarrangemang gäller därmed myndigheters rekommendationer och WMF:s riskbedömningsverktyg, som kansliet kan hjälpa till med att fylla i.

Övriga frågor

 • Nästa styrelsemöte hålls lördagen den 12 mars 2022 klockan 10.30–17.00 på kansliet i Stockholm, om inte pandemisituationen försämras, i vilket fall mötet hålls digitalt.

Mötets avslutande

 • Mötet avslutades.