Mötesprotokoll/Protokoll från konstituerande möte 2016-03-20

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här är ett protokoll för Wikimedia Sverige. Vid frågor kontakta Mattias Blomgren.

Justerat:
Ordförande Historiker (diskussion) 21 mars 2016 kl. 21.54 (CET)[svara]
Justeringsman Kriber (diskussion)


Tid
Söndag 20 mars 2016 klockan 10.00-11.40 på kontoret.
Närvarande
Mattias Blomgren, Bengt Oberger, Kristina Berg, Holger Motzkau, Karin Åström Iko, Brit Stakston, Anna Troberg (föredragande)
Frånvarande
Ylva Pettersson, Elza Dunkels

INLEDNING

Mötets öppnande

 • Mötet öppnades.

Val av justeringsman

 • Kristina Berg valdes

Anmärkningar från senaste mötesprotokollet

Konstituering

Val av kassör

 • Styrelsen beslöt att vakanssätta kassörsrollen.
 • Styrelsen beslöt att ge valberedningen i uppdrag att rekrytera en ny ledamot till styrelsen, vilken skall ta kassörsrollen vid extra årsmöte så snart som möjligt.
 • Styrelsen beslöt att anlita en redovisningsbyrå för arbete med delar av ekonomin, det vill säga det som ligger utanför grundbokföring, vilket behålls inom kansliet.
 • Styrelsen beslöt att ge Anna i uppdrag att begära in tre offerter från redovisningsbyråer för per capsulam-beslut så snart som möjligt.

Val av övriga ledamöter

HR grupp är ansvarig för relation/kontraktsfrågor med verksamhetschefen
 • Mattias Blomgren, Bengt Oberger och Kristina Berg valdes.
Styrelseledamöter har fokus på följande områden
Gemenskapen
 • Bengt Oberger och Mattias Blomgren
GLAM
 • Kristina Berg och Karin Åström Iko
Utbildning
 • Ylva Pettersson och Elza Dunkels
Kommunikation
 • Brit Stakston
Ansvarig för internationella samarbeten
 • Bengt Oberger

Firmatecknare

 • Föreningens firma tecknas av ordföranden Mattias Blomgren, styrelseledamoten Bengt Oberger och verksamhetschefen Anna Troberg, var för sig.

Mötet avslutande

 • Mötet avslutades.