Medlemskap/Zynatic/Faktura till ny medlem

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Det här är texter till utskick till personer eller organisationer som registrerat sig som medlemmar, valt att betala senare och nu får ett utskick med en faktura.

Följebrev

Privatperson

Ämne: Medlemsavgift för Wikimedia Sverige %år%

<h1 style="text-align: left;">&nbsp;</h1>
<h1 style="text-align: left;">Medlemsavgift&nbsp;Wikimedia Sverige %&aring;r%</h1>
<p>&nbsp;</p>
<!--Header end-->
<p>Hej %f&ouml;rnamn%, <em>(message follows in English below)</em></p>
<p>V&auml;lkommen och tack f&ouml;r att du valt att st&ouml;dja Wikimedia Sverige genom att bli medlem. Ditt och andras medlemsengagemang st&auml;rker f&ouml;reningens r&ouml;st och kvalitet med vilken vi kan genomf&ouml;ra visionen om fri kunskap.</p>
<p>&Aring;rsavgiften f&ouml;r ditt medlemskap i Wikimedia Sverige &auml;r 100 kr. Bifogat hittar du info om hur du&nbsp;betalar &aring;rsavgiften via bankgiro eller Swish. Om du &ouml;nskar g&ouml;ra en donation i samband med att du&nbsp;betalar f&ouml;r ditt medlemskap, &ouml;ka bara summan du betalar in med valfritt belopp. Stort tack.</p>
<p>Har du n&aring;gra specifika fr&aring;gor om medlemskapet kan du skicka ett mejl till <a href="mailto:medlem@wikimedia.se">medlem@wikimedia.se</a>. &Ouml;vriga kontaktuppgifter hittar du p&aring; <a title="Funktion&auml;rer" href="https://se.wikimedia.org/wiki/Funktion%C3%A4rer">denna sida p&aring; f&ouml;reningens wiki</a>.</p>
<p>Med v&auml;nlig h&auml;lsning,<br /> John Andersson<br /> Verksamhetschef<br /> Wikimedia Sverige</p>
<hr />
<p>Hi %f&ouml;rnamn%,</p>
<p>Welcome to Wikimedia Sverige and thank you for supporting us with your membership. Your membership helps ensure the voice and capacity with which we can achieve the vision of free knowledge for everyone.</p>
<p>The annual membership fee for Wikimedia Sverige is 100 SEK. Please find instructions attached for how to make payments with Swish or Bankgiro. If you wish to make a donation with your payment, simply add the amount you would like to donate. Thank you.</p>
<p>If you have any specific questions regarding your membership, please send us an email at <a href="mailto:medlem@wikimedia.se">medlem@wikimedia.se</a>. You can find further contact details at <a title="Funktion&auml;rer" href="https://se.wikimedia.org/wiki/Funktion%C3%A4rer">this page on our wiki</a>.</p>
<p>Best Regards,<br /> John Andersson<br /> Executive Director<br /> Wikimedia Sverige</p>
<!--Footer start-->
<p><strong><span style="font-weight: 400;"><span style="font-weight: 400;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7d/Wikimedia_Sverige_logo_-_vertical.svg/581px-Wikimedia_Sverige_logo_-_vertical.svg.png" alt="Wikimedia Sveriges logga" width="150" height="112" /><br /></span></span></strong></p>
<p style="text-align: center;"><em><span style="font-weight: 400;"> c/o Norrsken House, Birger Jarlsgatan 57C, 113 56 Stockholm</span></em></p>
<p style="text-align: center;"><em><span style="font-weight: 400;">Organisationsnr 802437-8310 </span><strong>&middot;</strong><span style="font-weight: 400;"> Bankgiro 900-6859</span></em></p>
<p style="text-align: center;"><em><strong><span style="font-weight: 400;"><span style="font-weight: 400;"><span style="font-weight: 400;">info@wikimedia.se </span><strong>&middot;</strong><span style="font-weight: 400;"> http://wikimedia.se</span></span></span></strong></em></p>


Organisationsmedlem

Ämne: Medlemsavgift för Wikimedia Sverige %år%

<h1 style="text-align: left;">&nbsp;</h1>
<h1 style="text-align: left;">Medlemsavgift&nbsp;Wikimedia Sverige %&aring;r%</h1>
<p>&nbsp;</p>
<!--Header end-->
<p>Hej %efternamn%, <em>(message follows in English below)</em></p>
<p>V&auml;lkommen och tack f&ouml;r att ni valt att st&ouml;dja Wikimedia Sverige genom att bli medlemmar. Erat och andras medlemsengagemang st&auml;rker f&ouml;reningens r&ouml;st och kvalitet med vilken vi kan genomf&ouml;ra visionen om fri kunskap.</p>
<p>&Aring;rsavgiften f&ouml;r ert medlemskap i Wikimedia Sverige &auml;r 5000 kr. Bifogat hittar ni info om hur ni&nbsp;betalar &aring;rsavgiften via bankgiro eller Swish. Om ni &ouml;nskar g&ouml;ra en donation i samband med att ni&nbsp;betalar f&ouml;r ert medlemskap, &ouml;ka bara summan ni betalar in med valfritt belopp. Stort tack.</p>
<p>Har ni n&aring;gra specifika fr&aring;gor om medlemskapet kan ni skicka ett mejl till <a href="mailto:medlem@wikimedia.se">medlem@wikimedia.se</a>. &Ouml;vriga kontaktuppgifter hittar ni p&aring; <a title="Funktion&auml;rer" href="https://se.wikimedia.org/wiki/Funktion%C3%A4rer">denna sida p&aring; f&ouml;reningens wiki</a>.</p>
<p>Med v&auml;nlig h&auml;lsning,<br /> John Andersson<br /> Verksamhetschef<br /> Wikimedia Sverige</p>
<hr />
<p>Hi %efternamn%,</p>
<p>Welcome to Wikimedia Sverige and thank you for supporting us with your membership. Your membership helps ensure the voice and capacity with which we can achieve the vision of free knowledge for everyone.</p>
<p>The annual membership fee for Wikimedia Sverige is 5000 SEK. Please find instructions attached for how to make payments with Swish or Bankgiro. If you wish to make a donation with your payment, simply add the amount you would like to donate. Thank you.</p>
<p>If you have any specific questions regarding your membership, please send us an email at <a href="mailto:medlem@wikimedia.se">medlem@wikimedia.se</a>. You can find further contact details at <a title="Funktion&auml;rer" href="https://se.wikimedia.org/wiki/Funktion%C3%A4rer">this page on our wiki</a>.</p>
<p>Best Regards,<br /> John Andersson<br /> Executive Director<br /> Wikimedia Sverige</p>
<!--Footer start-->
<p><strong><span style="font-weight: 400;"><span style="font-weight: 400;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7d/Wikimedia_Sverige_logo_-_vertical.svg/581px-Wikimedia_Sverige_logo_-_vertical.svg.png" alt="Wikimedia Sveriges logga" width="150" height="112" /><br /></span></span></strong></p>
<p style="text-align: center;"><em><span style="font-weight: 400;"> c/o Norrsken House, Birger Jarlsgatan 57C, 113 56 Stockholm</span></em></p>
<p style="text-align: center;"><em><span style="font-weight: 400;">Organisationsnr 802437-8310 </span><strong>&middot;</strong><span style="font-weight: 400;"> Bankgiro 900-6859</span></em></p>
<p style="text-align: center;"><em><strong><span style="font-weight: 400;"><span style="font-weight: 400;"><span style="font-weight: 400;">info@wikimedia.se </span><strong>&middot;</strong><span style="font-weight: 400;"> http://wikimedia.se</span></span></span></strong></em></p>Faktura: Rubrik

Medlemskap 2024

Faktura: Meddelandefält 1

Privatperson (samt autofaktura)

<p>Hej %f&ouml;rnamn% (message follows in English below).<br />Via <a href="https://www.zynatic.se/medlemsregister_implementation/medlemsregister/betala_faktura.php?conf=/home/zynatic/public_html/medlemsregister_configuration/zm0021/&amp;fnr=%fakturanummer%">denna l&auml;nk</a> kan du betala medlemsavgiften med Swish eller Paypal. Du kan ocks&aring; betala till v&aring;rt bankgiro med uppgifterna nedan, eller swisha till %swishnummer% med "Medlemskap: %fakturanummer%" som betalningsmeddelande. F&ouml;r att aktivera autogiro, kontakta info@wikimedia.se. Om du vill g&ouml;ra en donation, l&auml;gger du till valfri summa.<br />____</p>
<p>Hi %f&ouml;rnamn%.<br />Via <a href="https://www.zynatic.se/medlemsregister_implementation/medlemsregister/betala_faktura.php?conf=/home/zynatic/public_html/medlemsregister_configuration/zm0021/&amp;fnr=%fakturanummer%">this link</a> you can renew your membership using Swish or Paypal. You can also pay to our bank account using the information below, or use Swish at %swishnummer% with "Medlemskap: %fakturanummer%" as the payment message. To activate direct-debit, contact info@wikimedia.se. If you wish to make a donation, please add the amount of your choice.</p>

Organisationsmedlem

<p>Hej %efternamn% (message follows in English below).<br />Via <a href="https://www.zynatic.se/medlemsregister_implementation/medlemsregister/betala_faktura.php?conf=/home/zynatic/public_html/medlemsregister_configuration/zm0021/&amp;fnr=%fakturanummer%">denna l&auml;nk</a> kan ni betala medlemsavgiften med Swish eller Paypal. Ni kan ocks&aring; betala till v&aring;rt bankgiro med uppgifterna nedan, eller swisha till %swishnummer% med "Medlemskap: %fakturanummer%" som betalningsmeddelande. F&ouml;r att aktivera autogiro, kontakta info@wikimedia.se. Om ni vill g&ouml;ra en donation, l&auml;gger ni till valfri summa.<br />____</p>
<p>Hi %efternamn%.<br />Via <a href="https://www.zynatic.se/medlemsregister_implementation/medlemsregister/betala_faktura.php?conf=/home/zynatic/public_html/medlemsregister_configuration/zm0021/&amp;fnr=%fakturanummer%">this link</a> you can renew your membership using Swish or Paypal. You can also pay to our bank account using the information below, or use Swish at %swishnummer% with "Medlemskap: %fakturanummer%" as the payment message. To activate direct-debit, contact info@wikimedia.se. If you wish to make a donation, please add the amount of your choice.</p>

Faktura: Meddelandefält 2

<lämnas tom>


Påminnelse till medlem

Privatperson

Ämne: Påminnelse om medlemsavgiften i Wikimedia Sverige %år%

<p><strong><img src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/65/Wikimedia_Sverige_logo_-_horizontal.svg/400px-Wikimedia_Sverige_logo_-_horizontal.svg.png" alt="Wikimedia Sveriges logga" width="320" height="74" /><br /></strong></p>
<h1 style="text-align: left;">&nbsp;</h1>
<h1 style="text-align: left;">P&aring;minnelse om att betala din medlemsavgift i Wikimedia Sverige %&aring;r%</h1>
<p>&nbsp;</p>
<!--Header end-->
<p>Hej %f&ouml;rnamn%, <em>(message follows in English below)</em></p>
<p>Vi har noterat att du inte har betalat din medlemsavgift f&ouml;r %&aring;r% &auml;nnu. Vi hoppas s&aring;klart att du vill forts&auml;tta vara medlem i Wikimedia Sverige och skickar d&auml;rf&ouml;r en p&aring;minnelse till dig.</p>
<p>Instruktioner f&ouml;r hur du betalar finns bifogade.</p>
<p>Om du har n&aring;gra fr&aring;gor om medlemskapet kan du skicka ett mejl till <a href="mailto:medlem@wikimedia.se">medlem@wikimedia.se</a>. </p>
<p>Med v&auml;nlig h&auml;lsning,<br />John Andersson<br />Verksamhetschef<br />Wikimedia Sverige</p>
<hr />
<p>Hi %f&ouml;rnamn%,</p>
<p>I&rsquo;d kindly like to remind you that your membership is overdue for %&aring;r%. We hope you will continue to be a member of Wikimedia Sverige.</p>
<p>Please find instructions attached for how to pay your membership fee.</p>
<p>If you have any questions regarding your membership, please send us an email at <a href="mailto:medlem@wikimedia.se">medlem@wikimedia.se</a>. </p>
<p>Best Regards,<br />John Andersson<br />Executive Director<br />Wikimedia Sverige</p>
<!--Footer start-->
<p><strong><span style="font-weight: 400;"><span style="font-weight: 400;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7d/Wikimedia_Sverige_logo_-_vertical.svg/581px-Wikimedia_Sverige_logo_-_vertical.svg.png" alt="Wikimedia Sveriges logga" width="150" height="112" /><br /></span></span></strong></p>
<p style="text-align: center;"><em><span style="font-weight: 400;"> c/o Norrsken House, Birger Jarlsgatan 57C, 113 56 Stockholm</span></em></p>
<p style="text-align: center;"><em><span style="font-weight: 400;">Organisationsnr 802437-8310 </span><strong>&middot;</strong><span style="font-weight: 400;"> Bankgiro 900-6859</span></em></p>
<p style="text-align: center;"><em><strong><span style="font-weight: 400;"><span style="font-weight: 400;"><span style="font-weight: 400;">info@wikimedia.se </span><strong>&middot;</strong><span style="font-weight: 400;"> http://wikimedia.se</span></span></span></strong></em></p>

Organisation

Ämne: Påminnelse om medlemsavgiften i Wikimedia Sverige %år%

<p><strong><img src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/65/Wikimedia_Sverige_logo_-_horizontal.svg/400px-Wikimedia_Sverige_logo_-_horizontal.svg.png" alt="Wikimedia Sveriges logga" width="320" height="74" /><br /></strong></p>
<h1 style="text-align: left;">&nbsp;</h1>
<h1 style="text-align: left;">P&aring;minnelse om att betala din medlemsavgift i Wikimedia Sverige %&aring;r%</h1>
<p>&nbsp;</p>
<!--Header end-->
<p>Hej %f&ouml;rnamn%, <em>(message follows in English below)</em></p>
<p>Vi har noterat att ni inte har betalat er medlemsavgift f&ouml;r %&aring;r% &auml;nnu. Vi hoppas s&aring;klart att ni vill forts&auml;tta vara medlemmar i Wikimedia Sverige och skickar d&auml;rf&ouml;r en p&aring;minnelse till er.</p>
<p>Instruktioner f&ouml;r hur du betalar finns bifogade.</p>
<p>Om ni har n&aring;gra fr&aring;gor om medlemskapet kan ni skicka ett mejl till <a href="mailto:medlem@wikimedia.se">medlem@wikimedia.se</a>.</p>
<p>Med v&auml;nlig h&auml;lsning,<br />John Andersson<br />Verksamhetschef<br />Wikimedia Sverige</p>
<hr />
<p>Hi %f&ouml;rnamn%,</p>
<p>I&rsquo;d kindly like to remind you that your membership is overdue for %&aring;r%. We hope you will continue to be a member of Wikimedia Sverige.</p>
<p>Please find instructions attached for how to pay your membership fee.</p>
<p>If you have any questions regarding your membership, please send us an email at <a href="mailto:medlem@wikimedia.se">medlem@wikimedia.se</a>.</p>
<p>Best Regards,<br />John Andersson<br />Executive Director<br />Wikimedia Sverige</p>
<!--Footer start-->
<p><strong><span style="font-weight: 400;"><span style="font-weight: 400;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7d/Wikimedia_Sverige_logo_-_vertical.svg/581px-Wikimedia_Sverige_logo_-_vertical.svg.png" alt="Wikimedia Sveriges logga" width="150" height="112" /><br /></span></span></strong></p>
<p style="text-align: center;"><em><span style="font-weight: 400;"> c/o Norrsken House, Birger Jarlsgatan 57C, 113 56 Stockholm</span></em></p>
<p style="text-align: center;"><em><span style="font-weight: 400;">Organisationsnr 802437-8310 </span><strong>&middot;</strong><span style="font-weight: 400;"> Bankgiro 900-6859</span></em></p>
<p style="text-align: center;"><em><strong><span style="font-weight: 400;"><span style="font-weight: 400;"><span style="font-weight: 400;">info@wikimedia.se </span><strong>&middot;</strong><span style="font-weight: 400;"> http://wikimedia.se</span></span></span></strong></em></p>