Placeringspolicy

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Antagen av föreningens styrelse den 24 november 2019 (se protokoll för beslut).

  • Föreningen ska placera likvida tillgångar företrädesvis på konton med hög ränta.
  • Kontona ska vara i svenska kronor och ska omfattas av den svenska insättningsgarantin.
  • På varje kreditinstitut ska inte placeras mer än som omfattas av insättningsgarantin.
  • För förfogande på konton med mer än 10 000 kr ska det behövas två i förening som gör uttag till konton som inte ägs av föreningen.
  • Om mängden kapital i föreningen är av sådan omfattning att det med hänsyn till insättningsgarantin krävs ett svårhanterligt antal kreditinstitut med låg avkastning kan andra lågriskplaceringar, till exempel i värdepapper ske. Vid sådan placering ska ett lågt ekonomiskt risktagande för föreningen prioriteras framför potentiell värdehöjning. Förslag på placering av sådant slag ska godkännas av styrelsen innan genomförandet.
  • Tillgångarna får bindas efter verksamhetens behov, dock högst med tre månaders bindningstid.
  • Verksamhetschefen och kassören beslutar om placeringen inom denna policys ramar, och informerar styrelsen vid större förändringar.