Mötesprotokoll/Protokoll 2021-10-14

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här är ett protokoll för Wikimedia Sverige. Vid frågor kontakta Mattias Blomgren.

Justerat:
Ordförande Historiker (diskussion) 21 oktober 2021 kl. 20.14 (CEST)[svara]
Justerare JONSSSVE (diskussion) 20 oktober 2021 kl. 12.55 (CEST)[svara]


Tid
Torsdag 14 oktober 2021 klockan 19.00–20.30 via Google Meet.
Närvarande
Mattias Blomgren, Per Hasselberg, Bengt Oberger, Sven-Erik Jonsson, Johanna Berg, Brit Stakston, Sofie Wennström (fr.o.m. kl 19.25), John Andersson (föredragande)
Frånvarande
Ylva Pettersson, Sofie Jansson

Mötets öppnande

 • Mötet öppnades.

Val av justerare

 • Sven-Erik Jonsson valdes.

Anmärkningar från senaste mötesprotokollet

Projekt/budget 2021

Budgetuppföljning

 • Prognos för kommande året.
  • Ekonomisk sammanställning skickas ut under månaden.

Ledningsrapporter för projekt

Rapportering från verksamhetschefen

Rapport hade skickats ut till styrelsen inför mötet. John redovisade vissa väsentliga punkter och svarade på frågor.

Ansökningar
 • Vår ansökan, "Wikipedia för hela Sverige", har tyvärr fått avslag. Feedbacken var dock positiv. Vi kommer att förbereda en reviderad ansökan baserat på deras feedback.
 • Ansökningen till Vinnova för projektet "Gör din röst hörd! Taldatainsamlaren: För ett fungerande AI för alla" har tyvärr fått avslag. Ingen återkoppling gavs i beskedet mer än att det var 125 ansökningar varav 20 fick stöd. Omstrukturering för att passa som en ansökan till Arvsfonden undersöks. Våra partners har bekräftat att de deltar i framtagandet av en ny ansökan.
 • Den ansökan som Riksarkivet skickat in för projektet "Arkivdatalabbet" fick tyvärr avslag från Vinnova. Vi var inte en officiell projektpart och hade inte deltagit i arbetet med att ta fram ansökan, men föreningen var tilltänkta som inköpta underleverantörer.
 • En ansökan till Svenska Institutets utlysning Creative Force för såddfinansiering (100 000 kr per ansökan) skickades in i september 2021. Ansökan fick finansiering. Av de tilldelade medlen stannar 50 000 kr hos Wikimedia Sverige och 50 000 kr går till Wikimedia User Group Uganda.
 • Ansökan till Riksantikvarieämbetet förbereds tillsammans med Nationalmuseum och Statens historiska museer har färdigställts. Det är en fortsättning på årets projekt Wikidata för auktoritetskontroll 2021, och finansieringschansen bedöms vara väldigt god. För föreningen rör det sig om ca. 220 000 kr under 2022. Finansiering är trolig även för 2023.
Viktiga händelser
 • Vårt White paper om det arbete som krävs av en Wikimediaförening som vill arbeta mer internationellt och bli en hubb har publicerats.
 • Ett praktikantprogram har lanserats och kommunikation om möjligheten har påbörjats.
 • Fototävlingen Wiki Loves Monuments genomfördes i september 2021.
 • En portal för hubben utvecklas på Meta-wikin.
 • Ett halvdussin intervjuer har genomförts för att få en bättre förståelse för de behov av stöd som finns inom rörelsen hos de som arbetar med innehållspartnerskap.
 • Över 500 000 botredigeringar har skett på Wikimedia Commons och Wikidata av kansliet.
 • Fler i personalen har lärt sig arbeta med massuppladdningsverktyg. Den interna utbildningen fortsätter under året.
Kommande händelser
 • Ansökan till Wikimedia Foundation för den nya “General Support Fund” (som ersätter APG) tas fram under oktober och november.
 • Riktlinjer för distansarbete kommer att tas fram.
 • Måltal för verksamheten för 2022 baserat på vår nya strategi behöver tas fram.
 • En första version av Verksamhetsplan 2022 tas fram under oktober.
 • En första version av Verksamhetsinriktning och ekonomiska ramar 2023 tas fram under november.
 • Stödjande dokument för föreningsengagemang kommer att utarbetas.
 • Föreningens behov av kontorslokal utreds.
 • Material kopplat till testamenterade gåvor kommer att publiceras på webbplats och föreningswiki.
 • En expertkommitté organiseras för för att guida arbetet i den tematiska hubbens helpdesk.
 • Planering för insamlingskampanjen påbörjas med målet att i liten skala fortsätta experimenterandet i november/december.
 • Diskussioner om ansvarsfördelning och om möjliga samarbeten med Wikimedia Foundation gällande samarbeten med FN-organ och andra IGO:er och INGO:er kommer att ske under oktober.
 • Vi påbörjar vidareutvecklingen av ISA Tool.
 • Medlemsmöte äger rum 23 oktober.
 • Wikimedia Northern Europe Meeting äger rum online 12-14 november.
 • Konferens Mötesplats OER äger rum 25 november.
 • Rapportformat för föreningens miljöpåverkan kommer att tas fram.

Placeringspolicy

Alkohol- och drogpolicy

Datum för workshop om föreningsengagemang

 • Beslut om datum för workshop med styrelsen och arbetsgrupp beträffande föreningsengagemang.
  • Det datum som passade alla närvarande var lördagen den 13 november.

Övriga frågor

 • Per capsulam-beslut i oktober: Välja Claudia Gerád (WMAT) som selector för att utse kommitté för framtagande av Wikimedia Movement Charter.
 • John tog upp frågan om expertkommitté i samband med hubben. Styrelsen diskuterade frågan och lämnade synpunkter, som kan tas med i det fortsatta arbetet.
 • Styrelsen beslöt att inte skriva under Wikimedia Affiliates Environmental Sustainability Covenant med hänvisning till beslutsprocessen och de synpunkter som tagits fram av kansliet.
  • Styrelsen tackade kansliet för det arbete som de lagt ner på att ta fram synpunkterna.
  • Mattias kommer att ta fram ett diskussionsinlägg att publicera på överenskommelsens diskussionssida.

Mötets avslutande

 • Mötet avslutades.