Policy mot korruption och bedrägeri

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Policy mot korruption och bedrägeri beskriver hur Wikimedia förhåller sig till och hanterar korruption och bedrägeri, som kan uppkomma i föreningens verksamhet.

Bakgrund

Med denna policy tydliggör och definierar Wikimedia Sverige riskerna för korruption och bedrägeri i vår verksamhet. All personal inom föreningen omfattas av policyn.

Wikimedia Sverige verkar inom en bransch som lever på förtroende. Misstankar om oegentligheter, oavsett storlek kan medföra att föreningen förlorar det förtroende föreningen åtnjuter. Det är därför en strategiskt viktig fråga för föreningen att ha tydliga riktlinjer för att förebygga och motverka alla former av korruption och bedrägerier. Förtroende tar lång tid att bygga upp, men kan snabbt raseras.

Syfte

Syftet med policyn är att vägleda föreningens anställda, styrelseledamöter, eller andra som representerar föreningen, hur de skall undvika att hamna i situationer, som gör att föreningen kan utsättas för korruption och bedrägeri, samt beskriva de rutiner, som gäller i fall av misstankar om korruption och bedrägeri.

Svenska lagar och förordningar

Wikimedia Sverige verkar under svenska lagar och förordningar, vilket även gäller i det fall föreningens anställda har uppdrag utomlands.

Gåvor och förmåner

 • Föreningens anställda och styrelseledamöter, eller andra som representerar föreningen, får inte lämna, utlova eller erbjuda en förmån till
  • den som utövar myndighet eller beslutar om offentlig upphandling, liksom inte heller till andra inom offentliga organ;
  • anställda eller uppdragstagare i privatägda företag.
 • För föreningens anställda och styrelseledamöter, eller andra som representerar föreningen, gäller:
  • Det är tillåtet att låta sig bjudas på måltider som har ett naturligt samband med tjänsten, om de är måttfulla och av enklare slag.
  • Som huvudregel får gåvor inte tas emot från utomstående företag, organisationer eller privatpersoner. Enklare reklamartiklar får tas emot, liksom uppvaktning upp till ett värde av 1 % av prisbasbeloppet vid särskilda tillfällen.

Ansvar inom föreningen

Huvudansvaret för arbetet mot korruption och bedrägerier ligger hos verksamhetschefen. Föreningens anställda ansvarar för att informera verksamhetschefen vid misstanke om korruption eller bedrägeri.

Rutiner

 • Alla misstankar om korruption eller bedrägerier skall rapporteras till verksamhetschefen.
 • Verksamhetschefen har ansvar att underrätta och informera föreningens styrelse.
 • Verksamhetschefen samråder med föreningens revisorer om hur fallet skall utredas och vilka åtgärder, som skall vidtas.
 • Kommunikation sker i enlighet med föreningens krisplan, med beaktande av eventuellt behov av sekretess.

Se även

Externa länkar