Diskussion:Policy mot korruption och bedrägeri

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Om denna diskussion

Inte redigerbar

John Andersson (WMSE) (diskussionbidrag)

Detta är minnesanteckningar? Har vi ex. på gränsvärden m.m. som andra använder sig av?

Historiker (diskussionbidrag)

I princip skulle vi säga att gåvor och förmåner inte är tillåtna. Enklare reklamartiklar kan accepteras och en riktlinje för maxvärde, enligt vad flera kommuner tillämpar, är 1 % av prisbasbeloppet (= cirka 450 kr).

John Andersson (WMSE) (diskussionbidrag)

Att titta på offentliga sektorn känns mycket rimligt med tanke på deras försiktighet inom området, så jag tycker att ditt förslag är klokt.

John Andersson (WMSE) (diskussionbidrag)

Delen om partnerorganisationer är viktig, men känns med nuvarande utformning knepig. Jag vet inte hur det bör formuleras om, men vi kommer ju inte att ex. fråga svenska museer och universitet om deras korruptionspolicies etc. innan vi går in i partnerskap. Små föreningar har det knappast heller (vi har ju inte heller haft det). För mig är det självklart att vi ändå kan jobba med dem om vi inte bedömer att det finns en risk.

Om vi finansiera dem så kan vi förstås ställa krav., men det är ju inte vad som oftast åsyftas vid partnerskap.

Historiker (diskussionbidrag)

Bra synpunkter. Vi får fundera på hur det kan formuleras om.

John Andersson (WMSE) (diskussionbidrag)

Jag föreslår att den delen tas bort. Vi kan ta ansvar för vårt egna arbete och rutiner, men knappast för andras.

Historiker (diskussionbidrag)

Jag är inte helt säker på att det är bra att ta bort skrivningen om partners. Som du skriver, så kan vi inte ta ansvar för andras rutiner, men vi kan ställa krav på att de informerar oss, om något inträffar. Jag låter det stå kvar, så får styrelsen diskutera det.

Ansvar inom föreningen

4
John Andersson (WMSE) (diskussionbidrag)

Om verksamhetschefen eller styrelsen är problemet så saknas nu guidning. Jag har funderat på om vi inte bör introducera en visselblåsarpolicy som vi kan hänvisa till här? En visselblåsarpolicy är i linje med våra värderingar om transparens och viktigt att vara tydlig om. Jag vet att en del andra chapters har det, exempelvis https://wikimedia.org.uk/wiki/Whistle_blowing_Policy

Historiker (diskussionbidrag)

Vi kan säkert använda en del av WMUK:s policy där. Om det sedan blir en egen policy, eller en del av antikorrruptionspolicyn är en smaksak.

John Andersson (WMSE) (diskussionbidrag)

Jag tänker att det finns kommunikativa fördelar att hålla dem isär för att visa att vi tar det seriöst. Som framgår av WMUK:s 10,636 bytes långa policy så finns det ju även rätt mycket som kan vara relevant att ta med, så att ha det i samma blir snabbt svårläst.

Historiker (diskussionbidrag)

Det är en bra synpunkt.

Det finns inga äldre ämnen