Policy om förmånsbeskattning, traktamente mm

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Wikimedia Sverige har att förhålla sig till Skatteverkets regler beträffande förmånsbeskattning och traktamenten med mera. Här följer förslag till ny policy, för att tydliggöra för styrelse, medlemmar och anställda vad som gäller.

Förmånsbeskattning och kostnadsersättningar

Förmånsbeskattning vid traktamenten görs normalt för föreningens anställda. Förmånsbeskattning skall även göras i de fall frivilliga erhåller fria måltider i samband med föreningens aktiviteter, till exempel styrelsemöten, mässor, gemenskapens projekt etc.

Föreningen är skyldig att betala arbetsgivaravgifter i det fall kostnaderna överstiger 1 000 kronor per person. En ersättning överstigande 100 kronor per person är inkomstskattepliktig, varför föreningen är skyldig att skicka in en kontrolluppgift till Skatteverket och en kopia till den skattskyldige. Föreningen måste även lämna in kontrolluppgift vid visa kostnadsersättningar, till exempel vid resor och bilersättning. Därför måste föreningen begära in namn och personnummer för samtliga deltagande vid föreningens arrangemang.

Intern representation

Skattefriheten för kostförmån i samband med informationsmöten och planeringskonferenser gäller under förutsättning att sammankomsterna kan bedömas som intern representation. För att en sådan bedömning ska kunna göras - inför mötet eller senare - bör krävas att sammankomsterna är dokumenterade. Av dokumentationen bör framgå i vilket sammanhang mötet eller konferensen hållits, syftet med mötet, innehållet och för vilken/vilka personalgrupper mötet hållits.

Se även

Externa länkar