Projekt:Återkopplingssystemet 2014/Projektdata

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
4104 Fas: pågår Ansvarig: Sara
Finansiering: FDC 80000 Beslut: enligt FDC-ansökan
Medverkan av frivilliga:
Övergripande mål: K.2.5 Målet är att 20 olika klasser får utmärkelse för tillräckligt bra bidrag i Återkopplingssystemet.

K.2.3 Målet är att framhålla och marknadsföra minst två goda exempel på hur Wikipedia kan användas i utbildningen.

Budgetkod: Budget: Delmål:
4100 80000
 • Skapa relevanta kriterier för olika prestationer
 • göra projektet synligt internationellt med två blogginlägg
 • 12 klasser uppmärksammas
 • 2 goda exempel framhållsTidplan:

Efter justeringar från den första omgången utfärdningar, kommer fler badges att utfärdas under november. 

Ledningsrapport: 
Status per 2014-12-05 STATUS: Button Icon GreenForest.svg
STATUS orsak
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr
 • Fortsätter att diskutera tekniska lösningar
 • Kriterier för pedagoger fastställda.
 • Badge Manual och blogginlägg.
 • ett antal fortbildningar under vecka 44.
 • Under december har plattformen som använts för att utfärda badges legat nere, vilket aktualiserar behovet av att kunna utfärda via "egen" plattform. Närmast till hands ligger att undersöka möjligheten att använda plugins som i nuläget finns för wordpress och under 2015 kunna fortsätta ge återkoppling via den, och parallellt undersöka vilken utveckling som vi önskar för MediaWiiki.
 • Den första omgången av utfärdning fungerade och alla lärarna kunde acceptera sin badge trots krångel på plattformen. Det var användbart att kunna bifoga badge manualen, även om det kräver mer administrering kring utfärdandet.
 • I samtal med högskolorna är feedbacken positiv kring att utfärda digital validering för studenternas bidrag.
 • Att utfärda badges till lärare som inte känt till kriterier från början kan bli snårigt eftersom badge-systemet ska kunna bana vägen för vad undervisningen ska innehålla. Ett sätt att lösa det är att ha en Wikipediapedagog-badge 2014 som återkoppling för skolarbeten under det här året, och fortsätta implementera hela arbetsgången kring badge-förfarandet under 2015. Med fördel kan det ske i överensstämelse (alignment) med kursupplägg och WP:PEDAGOGER.
 • Budget 80 000 kr
 • Aktuell 75 759,99 kr
 • Prognos
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar

Att det kräver tid att få kontakt med de lärare som skapat uppgifterna, när de själva inte redigerar.

Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering: