Projekt:Öppen databas för offentlig konst 2013/Ledningsrapport 2013-04

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Status per 2013-05-08 STATUS:
STATUS orsak
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr
 • Deltagande på hackathonet vid konferensen Digikult (Göteborg).
 • Deltagande på Forum för öppna data (Stockholm).
 • Deltagande på Digisams konferens om Öppna kulturarvsdata i Norden (Malmö).
 • Förberedelser inför Wiki Loves Public Art.
 • Ett av tre hackathon har genomförts (resa och boende betalt av Digikult).
  • Ett verktyg har där utvecklats som kopplar samman vår databas med andra databaser (målet är tre verktyg).
 • 24 kommuner har kontaktats
 • 15 kommuner har lämnat ut data (i varierande utsträckning) (målet är 25 stycken)
 • Listor för WLPA har skapats.
 • Commonsinfrastruktur för WLPA har satts upp.
 • Se även: #Status/Resultat
 • Budget
  355.200 Arbetstid
  70.000 övrigt
 • Aktuell
  172.062.75 Arbetstid
  0 övrigt
 • Prognos
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar

Att projektet inte får tillräckligt med omnämnanden i media/bloggar (projektet bör idealt omnämnas specifikt).

ÖDOK-databasen kunde inte användas rent konkret i årets WLPA p.g.a. oklart rättsläge om foton av offentlig konst (vilket var ett av våra delmål). WLPA-databasen skapades dock i tid och kunde användas. Infrastruktur på Wikimedia Commons samt på Wikipedia skapades dock så att databasen enkelt kan användas nästa år. Upplägget kommer att promotas så att även andra länder kan dra nytta av projektet i sin planering av WLPA 2014. Några provlistor kommer även att genereras på Wikipedia.