Projekt:Öppen databas för offentlig konst 2013/Ledningsrapport 2013-05

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Status per 2013-06-04 STATUS:
STATUS orsak
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr
 • Deltagande på MediaWiki Hackathon Amsterdam 2013
 • Pressrelease: [1]
 • Bloggpost om ÖDOK på WLPA.eu [2]
 • Delrapport Vinnova pdf
 • MediaWiki Hackathon Amsterdam 2013 var det andra av tre hackathon som genomförts.
  • Där skedde diskussioner om ÖDOK och möjliga verktyg baserat på databasen som skulle kunna utvecklas, diskussioner om hur WikiData kan användas och kopplas samman med databasen samt arbete med att ytterligare förbereda databasen med en importfunktion för konstnärsposter.
 • Totalt 25 kommuner har kontaktats
 • Totalt 17 kommuner har lämnat ut data (i varierande utsträckning) (målet är 25 stycken)
 • Databasen har befolkats med data från Stockholms kommun samt Statens konstråd. Även konstnärer i dessa två dataset har importerats och i stor utsträckning mappats mot existerande Wikidataposter.
 • Wikipedia-gemenskapen har bjudits in för diskussion om listgenereringen.
 • Exportfunktion från databasen till wikilistor skapade.
 • Se även: #Status/Resultat
 • Budget
  355.200 Arbetstid
  70.000 övrigt
 • Aktuell
  168.663,18 Arbetstid
  5720,04 övrigt
 • Prognos ej uppdaterad
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar

Att projektet inte får tillräckligt med omnämnanden i media/bloggar (projektet bör idealt omnämnas specifikt).

 • Inga reaktioner från Wikipedia-gemenskapen på vårt Bybrunnen-inlägg. Vi hoppas dock att detta skall förändras när det finns en mer färdig lista som kan komma att ersätta en existerande.
 • ÖDOK-databasen kunde inte användas rent konkret i årets WLPA p.g.a. oklart rättsläge om foton av offentlig konst (vilket var ett uttalat syfte). WLPA-databasen skapades dock i tid och kunde användas. Infrastruktur på Wikimedia Commons samt på Wikipedia skapades dock så att databasen enkelt kan användas nästa år. Upplägget kommer att promotas så att även andra länder kan dra nytta av projektet i sin planering av WLPA 2014. Några provlistor kommer även att genereras på Wikipedia.