Projekt:Arbetslivsmuseer 2013/Ledningsrapport/2013-09

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Status per 2013-06-04 STATUS:
STATUS orsak Projektet fortlöper enligt planerna.
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr

Presentation på ArbetSams museidagar om Wikipedia, Wikimedia Commons och det påbörjade samarbetet. Deltagande och diskussioner under studiebesök.

Planering inför hösten påbörjad.

  • Budget 41.000 arbetstid
    14.000 övrigt
  • Aktuell 40 682.79 arbetstid
    3 019 övrigt
  • Prognos 49.094 arbetstid
    8.083 övrigt
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar

Förberedelser har tagit längre tid, men genomförandet väntas kunna bli lite effektivare. För året behövs det omfördelas 2.177 kr till projektet.