Projekt:Buggrapportering och översättning 2019/Projektdata

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Projekt nr. 194202 Ansvarig André
Projektstart 2019-01-01 Projektslut 2019-12-31
Finansiär Budget
FDC 20 000
Interna mål
  • A.2.1 - Minska antalet fel i mjukvaran. 
Lägesrapport: 
Uppdaterad senast 2019-11-20 STATUS
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad

Sedan årets början har 15 buggar rapporterats av 4 olika personer på kansliet.

  • A.2.1 - Fel i mjukvaran har rapporterats.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem

Inga förberedelser har hunnit ske inför ett planerat translat-a-thon, därmed kommer detta troligen inte att kunna äga rum i år.

Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2019.

Inför 2020 har en fokusändring för projektet föreslagits där stöd ska ges för att hjälpa övrig personal att buggrapportera, istället för att som idag fokusera på att de ska kunna göra detta helt själva.

Kommentar från verksamhetschefen