Projekt:EU-ansökan för HOT 2015

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här kan du som frivillig hjälpa oss med!
Hitta lämpliga partners för projektet Identifiera lämpliga partners (i andra länder än Sverige) som bör knytas till projektet.
Korrekturläsning av engelska texter När ansökningen har nått en bit på väg behöver vi hjälp med att korrekturläsa den. Både det rent språkliga, men även för att säkerställa att den är lättförståelig och intresseväckande samt att det finns en tydlig röd tråd.
Gör ansökningen lättförståelig Sätta samman olika modeller och andra beskrivande bilder
Om du är nyfiken och vill ha mer information om specifika uppgifter, ta kontakt med john.andersson(at)wikimedia.se

Bakgrund

Humanitarian OpenStreetMap Team (HOT) fokuserar på att skapa kartor för platser som råkat ut för någon form av katastrof och där kartdata saknas för de som arbetar på platsen. Målet är att hjälparbetar genom kartmaterialet skall kunna planera sitt arbete. De fattigaste länderna saknar ofta uppdaterat kartmaterial vilket gör det svårt att göra tillförlitliga bedömningar. HOTs arbete är en del av arbetet med den fria världskartan OpenStreetMap som alla kan bidra till (d.v.s. crowdsourcing). OpenStreetMap använder fria licenser vilket gör det möjligt för en organisations som arbetar i ett katastrofområde att (enkelt och kostnadsfritt) ladda ned kartorna och även modifiera dem efter egna behov. Kartorna har ex. används vid översvämningar i sydöstra Europa och Malawi, vid vulkanutbrott i Indonesien samt av Läkare utan gränser och Röda korset under ebolautbrottet i Västafrika 2014 (för att ha koll på spridning och hur de skulle planera sina insatser). Insatserna i Guinea, Liberia och Sierra Leone från HOT ledde till att 90 000 km vägar, 650 000 byggnader och 20 000 ortsnamn har lagts till av de ca. 700 volontärer som bidragit. Arbetet runt Ebolautbrottet i Västafrika 2014 var den mest framgångsrika insatsen från HOT någonsin, men trots detta finns fortfarande prioriterade delar som inte har färdiga kartor. För katastrofer som inte får så omfattande medial uppmärksamhet är det ofta mycket svårare att engagera tillräckligt med personer som bidrar.

För att korta tiden innan kartmaterialet är redo att användas, och säkerställa kvalitén, behövs mångdubbelt fler personer och organisationer engagerade. Det finns ingen tid att vänta i en katastrofsituation. I europeiska länder där det finns stor datorvana hos majoriteten av befolkningen, ett aktivt föreningsliv och ett omfattande biståndsarbete (Sverige är synnerligen starkt på alla dessa områden) bör det finnas en stor potential att engagera fler volontärer och organisationer.

Det finns även ett stort behov av att engagera biståndsorganisationer som finns på plats och redan samlar in data att dela sin data genom OpenStreetMap. På så sätt kan organisationerna enkelt undvika dubbelarbete och säkerställa att det arbete de gör även är användbart för befolkningen i länderna efter att katastrofen har lösts. Det direkta katastrofarbetet blir därigenom, utan kostnad, även en del av återuppbyggnadsarbetet.

Att all kartdata är under fria licenser gör det även möjligt att integrera kartorna på Wikipedia, världens sjätte mest använda webbplats.

Kartorna byggs upp på två sätt:

 • Personer på plats åker runt med en GPS och laddar upp data från den (d.v.s. de vägar de färdats på) samt tar anteckningar om ex. husnummer, gatunamn m.m.
 • Personer sitter hemma och ritar kartor. De använder då satellit- och flygbilder som bakgrund och på dessa ritar de upp vägar och hus. De kan även använda äldre kartor som inte finns digitala (detta kallas då för vektorisering).

Kort projektbeskrivning

Syftar med insatserna är att vetenskapligt utveckla metoder för användning av HOT för olika aktörer och undersöka begränsningar. Målen består av att:

 • Utreda vilka olika behov olika aktörer i samhället har gällande kartmaterial. Både internationella såväl som lokala org./beslutsfattare. D.v.s. vad bör volontärer/samarbetsorganisationer prioritera och i vilken ordning.
 • Se hur fler volontärer (enskilda personer, GIS-studenter, invandrarföreningar, företag) och organisationer som bedriver hjälparbete i olika katastrofer kan engageras i skapande av bättre kartor i jordens fattigaste länder;
 • Sätta upp rutiner för hur biståndsorganisationer kan använda HOT på ett effektivt och integrerat sätt i deras verksamhet;
 • Undersöka användarvänligheten för HOT och identifiera och lösa/föreslå lösningar på problem.
 • Undersöka kvalitén på den data som finns på kartorna. Är kartmaterialet tillräckligt bra? Hur når vi den sista biten? Går det att automatiskt undersöka detta?

Tidplan

Datum Aktivitet Kommentar Phabricator
April


Samarbetspartners

Wikimediarörelsen har lokalföreningar i ca. 40 länder globalt med mängder av lokala samarbeten och att identifiera kvalitativa partners i tre länder bedömer vi vara möjligt.

Möjliga institutioner på svenska universitet som vi tror kommer att vilja vara med:

 • DSV på Stockholms universitet
 • HUMlab på Umeå universitet
 • SWEDESD på Uppsala universitet

Möjliga företag och org. som skulle kunna vara:

 • SIDA har vi lite samarbeten med sedan tidigare.

Se även

Projektdata

Projekt nr. 172511 Ansvarig John
Projektstart 2015-09-11 Projektslut 2018-12-31
Finansiär Budget
MSB Möjliggörande: Budget 2017 - genom att skriva en EU-ansökan
75 000 kr för arbete
15 000 kr för resor
30 000 kr till DSV
30 000 kr till Mapillary AB
Interna mål   Externa mål

M.4 - Budget 2016, säkerställa att ingen finansiär överstiger 50 %  

I enlighet med avtal: Skriva ihop en ansökan till Horizon 2020
I enlighet med avtal: Resa för att träffa lämpliga partners att knyta till projektet 

Lägesrapport: 
Uppdaterad senast 2018-11-26 STATUS (se problem nedan)
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad

Inget arbete har skett sedan förra ledningsrapporten.

Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem

Vi har ingen rutin på att kontrollera EU-utlysningar regelbundet. Detsamma gäller Mapillary. Möjligen kan SU sköta detta men projektet måste definieras bättre först.

Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
Kommentar från verksamhetschefen