Projekt:En gemenskap för alla 2022/Slutrapport

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Bakgrund och syfte

Årsrapporten sammanfattar vad som har genomförts i projektet under ett år, identifierar svagheter och möjligheter, och blickar framåt. Den är ett tillfälle i verksamheten att stanna upp och fundera över projektets riktning.

Frågorna nedan kan besvaras i löpande text, som kortare sammanfattningar.

Påverkan

 • På vilka sätt bidrog projektet under 2022 till att föra föreningen mot dess vision?
  • Projektet bidrar genom att människor skapar mer fri kunskap och att det bidrar till en bättre värld, eftersom det försöker väga upp befintlig ojämlikhet.
 • Uppmärksammades projektet eller dess resultat av några externa aktörer, såsom våra partner eller media?
  • Ett inslag i regional media.

Arbetsinsats

 • Var detta ett krävande och/eller stressigt projekt att genomföra? Om ja, varför? Skulle något kunna göras annorlunda?
  • Det var lite tröskel i och med att det skedde en formell överlämning av projektledarskapet, även om verksamheten i ganska stor mån låg kvar som tidigare. Det gjorde det lite oklart vem som skulle göra vad och i vilken utsträckning. WikiGap Challenge tog också orimligt mycket tid, framförallt gällande priserna med roddande och utskick.
 • Kunde du återanvända material från tidigare projekt? Om nej, varför inte?
  • Grunderna i WikiGap och WikiGap Challenge kunde användas, ja. Det som behövde anpassas var framförallt Challenge med prisförfarandet.
 • Var budgeten tillräckligt stor för projektets genomförande? Om inte, fanns det särskilda anledningar? Behöver budgeten förändras nästa år?
  • Har inte sett slutsammanställningen, men WikiGap Challenge framförallt tog väldigt mycket tid.
 • Höll tidsplanen? Om inte, finns det något att utveckla kring varför?
  • Pga osäkerheten med nya regeringen och WikiGap som verksamhet inför 2023 kom höstens planering inte igång riktigt i tid.
 • Finns det något som kan göras för en om möjligt ännu bättre balans mellan arbetsinsats och resultat?
  • Vet inte

Lärdomar

 • Vad tar du med dig från arbetet med projektet under året, framåt i ditt arbete?
  • Rutiner för global prishantering behöver förbättras och stärkas. Också vikten av ett starkt och upparbetat globalt nätverk för att nå framgång i den här typen av verksamhet.

Strategisk förändring

 • Behöver fokus och aktiviteter i projektet förändras något under 2022 för att motsvara föreningens nya strategiska inriktning?
  • Framförallt behöver vi hitta formerna för samarbetet med UD framöver, eftersom den feministiska utrikespolitiken inte finns kvar i sin tidigare form, och WikiGap därför inte kommer fortsätta som förut.