Projekt:Erfarenhetsutbyte 2022/Slutrapport

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Bakgrund och syfte

Årsrapporten sammanfattar vad som har genomförts i projektet under ett år, identifierar svagheter och möjligheter, och blickar framåt. Den är ett tillfälle i verksamheten att stanna upp och fundera över projektets riktning.

Frågorna nedan kan besvaras i löpande text, som kortare sammanfattningar.

Påverkan

 • På vilka sätt bidrog projektet under 2022 till att föra föreningen mot dess vision?
  • Genom omvärldsbevakning och ett internationellt nätverk kan vårt arbete effektiviseras.
 • Uppmärksammades projektet eller dess resultat av några externa aktörer, såsom våra partner eller media?
  • Nej.

Arbetsinsats

 • Var detta ett krävande och/eller stressigt projekt att genomföra? Om ja, varför? Skulle något kunna göras annorlunda?
  • Arbetet med det lokala Wikimaniaevenemanget blev stressigt då bekräftelse om finansiering kom först under semesterperioden.
  • Flera initiativ som var planerade ströks på grund av tidsbrist, t.ex. att mer systematiskt gå igenom material (ex. rapporter) som publiceras av andra Wikimediaföreningar och dela insikter med kollegor, styrelse eller gemenskapen.
 • Kunde du återanvända material från tidigare projekt? Om nej, varför inte?
  • Ja, delvis.
   • Material från Wikimedia Summit föregående år kunde nyttjas som förberedelse inför årets deltagande.
   • Listan över evenemang för 2021 kunde användas som grund för att identifiera evenemang att delta på under 2022.
 • Var budgeten tillräckligt stor för projektets genomförande? Om inte, fanns det särskilda anledningar? Behöver budgeten förändras nästa år?
  • Ja, men det var få internationella resor. Fler bör genomföras framöver för att personalstyrkans och styrelsens nätverk ska stärkas inför vår expandering av internationellt arbete.
 • Höll tidsplanen? Om inte, finns det något att utveckla kring varför?
  • Nej, arbetet med Wikimedia Summit och runt Wikimania åt upp mer arbete än vad som först beräknats.
 • Finns det något som kan göras för en om möjligt ännu bättre balans mellan arbetsinsats och resultat?
  • Fysiskt deltagande har ett mycket större värde för att effektivt kunna bygga nätverk än digitalt deltagande.

Lärdomar

 • Vad tar du med dig från arbetet med projektet under året, framåt i ditt arbete?
  • Wikimania som digitalt eller hybridevenemang fungerar mycket dåligt för nätverksbyggande. Evenemanget fungerar dock väl för att insikter ska kunna införskaffas och delas.

Strategisk förändring

 • Behöver fokus och aktiviteter i projektet förändras något under 2023 för att motsvara föreningens nya strategiska inriktning?
  • Fokuset på Wikimediaevenmang fortsätter vara viktiga. Vi kommer exempelvis att organisera ett lokalt sidoevenemang av Wikimania i Sverige då vi begränsar resandet till Wikimania då det är på andra sidan jorden. Vi deltar även på Wikimedia Summit.
  • Deltagande på flera evenemang planeras dock att ske inom ramen för hubbprojekten då deltagandet är direkt kopplat till dem.
  • Vi behöver titta på vilka andra evenemang som anordnas av fri kunskaps-rörelsen som vi bör delta på och prioritera mellan dessa. Exempelvis Creative Commons-evenemang, FOSS-evenemang eller OpenStreetMap-evenemang.