Projekt:Europeana Awareness 2012/Resebeslut Wikimania 2013

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Beslutsdatum
 • 2013-07-29
Rese-ID
2013-38
Resenär(er)
 • John Andersson
Eventuell medresenär
 • inte inom ramen för projektet
Resans ändamål
Deltagande på Wikimania och två presentationer om Europeana Awareness på Wikimania. Räknas som sluteventet för Europeana Awareness som vi måste ha enligt vårt DoW. Europeana har godkänt det. Kommer även att ge möjlighet att identifiera volontärer intresserade av ett anordna parallela modeskrivstugor som en del av projektet.
Datum och ungefärlig tidpunkt, avresa från hem eller bostad, restid
 • 2013-08-04 12.00
Datum och ungefärlig tidpunkt, från och med, till och med, tjänstgöring vid resemålet
 • 2013-08-08 09.00 till 2013-08-11 16.30
Datum och ungefärlig tidpunkt, återkomst till hem eller bostad
 • 2013-08-13 09.30
Resebeslutfattare

Budget

Kostnadsspann för resekostnader
 • 2 239 kr flyg t/r (6 121 minus privat stipendium på 3 882 kr), 200 kr flygbuss t/r, 1 365 kr del i lägenhet för 6 dagar (fyra dagar konferens + en natt innan och en efter, total kostnad för boendet är 1 820 kr)
Uppskattning av traktamenten
 • 4 dagar à 491 kr = 1 964 kr
Uppskattning av restidersättning
 • 16 timmar à 142 kr = 2 274 kr (Söndag 12.00-06.00)
 • 22 timmar à 113 kr = 2 475 kr (Vardag)
Eventuellt övrigt
 • 511 kr konferensavgift (återbetalas eventuellt då jag har stipendiet och presenterar där. Väntar på bekräftelse.)
Summa = kostnadsspann totalt
 • 11 028 kronor
Kostnadsställe/Projekt
 • 3203 Europeana Awareness

Transportmedel

Transportmedel
 • flygbuss, flyg

Kombination med privat syfte, fr.o.m.-t.o.m.

 • avses fr.o.m. den 5 augusti - t.o.m. 7 augusti

Reserapport

Kommentarer:

 • Reserapport lämnas inom fem dagar efter avslutad resa
 • Reserapport ska vara kortfattad. Den har tre syften:
  • Ge utomstående kortfattad information
  • Ge input till eventuell fortsättning av inledd verksamhet
  • Vara underlag för sakrevision av föreningen
 • Eventuell skriftlig information utöver reserapport lämnas i särskild ordning på föreningswiki alternativt styrelsewiki, om möjligt med länk i reserapporten


Rapporterad av, datum
avvikelser från beslutet ovan, anledning

(Resenär/medresenär, ändamål, tid, transportmedel, kostnader, syfte)

 • ....
Utfall kostnader
 • totalt x kr

Rapport

 • Två presentationer gavs. Presentationerna i helhet finns upplagda på Wikin (1 och 2). En kvinna från Sydafrika kom upp efter presentationen och sa att Sydafrika nog kommer att vara med i tävlingen samt att de är intresserade av ÖDOK då de redan har en lista med konstverk i Kapstaden, men i ett Word-dokument...
 • Deltagande, efter inbjudan från organisatören, till en workshop om hur Wiki Loves Monuments och fototävlingar kan utvecklas. Volontärer från Venezuela och Schweiz sa att de ville organisera tävlingen i sina respektive länder samt en annan volontär från Schweiz ville organisera tävlingen i en eller flera länder i Afrika då hon var involverad i konstprojekt där samt Afripedia. Även visst intresse från en volontär (också från Schweiz :-) att vara med i det internationella teamet på olika sätt.
 • WLPA togs upp som {http://wikimania2013.wikimedia.org/wiki/Submissions/The_coolest_projects_of_Wikimedia_Chapters_-_be_inspired en av de häftigaste projekten som genomförts av chaptren under året]! Presentationen gavs av Lodewijk Gelauff (WMNL) samt Nicole Ebber (WMDE).
 • WLPA togs även upp i Andrés presentation om ÖDOK.
 • John och André talade med WMF legal team och de ansåg att tävlingen kunde anordnas igen utan problem. Det finns för många undantag för att det ska vara värt att försöka begränsa sig innan. Vi kunde berätta de glada nyheterna för WMNL och de funderar på att vara med (fokuserar i så fall främst på en databas med krigsmonument).
 • Ett par konferensdeltagare kom fram och frågade om planer för WWI-evenemang 2014 då de uppskattat de parallella WWI-skrivstugorna. En kul grej var att i Serbien var det den största skrivstuga de haft och evenemanget blev omnämnt i media tre gånger. Jag kan relativt snabbt sätta upp en Meta-sida igen baserat på den förra. Ett par dagar behövs dock för att organisera det hela.
 • There were also some great information given at the JoburgpediA project att a lot of great information from the Wikimap team.

Wikimania var lärorikt, inspirerande och oerhört värdefullt för projektet! Ett perfekt "slutevenemang" för att presentera arbetet. Detta är något vi skulle ha enligt vår Description of Work (fler evenemang kommer dock under hösten/vintern då pengar och tid finns kvar i projektet). Jag rekommenderar starkt att pengar avsätts för Wikimania i London för både volontärer, styrelse och personal!

Eventuella kommentarer av uppföljningskaraktär

 • Ska parallella WWI-skrivstugor ordnas igen nästa år? Jag gör det gärna.
 • Snabbt beslut behövs om WLPA får några resurser för att följa upp det hela och starta arbetet. Det behövs en del tid i år också, men det ryms nog inom EA-projektet. Eventuellt skulle några timmar behöva skjutas till.
 • Ska WLPA snäva in fokuset till endast konst utomhus vilket Lodewijk föreslagit? Jag är själv tveksam men funderar på att lyfta frågan för diskussion på email-listorna.
 • Ukrainarna planerar att Wiki Loves Earth (WLE) ska anordnas internationellt nästa år. I år gick WLE 15 april till 15 maj så den krockar med WLPA. En del länder kan riskera att byta till den tävlingen då det är enklare att hitta listor för hela landet och det finns inte lika många problem med copyright. Jag kommer att emaila Wikimedia Ukrain och se om de kan tänka sig att placera WLE i juli istället.
 • Det finns lärdomar att dra gällande flygfoton från Israelerna! Dra igång ett samarbete med en pilotförening så att vi får åka med som ballast när de ändå ska flyga (utan något att vi har något att säga till om) och ta bilder. Ha en ordentlig kurs för deltagarna så att kvalitén blir bra (kan gå att få sponsrat).