Projekt:Europeana Awareness 2012/Warszawa OpenGLAM-konferens

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Beslutsdatum
 • 2013-09-01
Rese-ID
 • 2013-58
Resenär(er)
 • John Andersson
Eventuell medresenär
 • ingen
Resans ändamål
 • Presentation om Europeana Awareness-projektet på OpenGLAM2013
Datum och ungefärlig tidpunkt, avresa från hem eller bostad, restid
 • 2013-10-11 08.30, 3 timmar (2 timmar arbete på vägen)
Datum och ungefärlig tidpunkt, från och med, till och med, tjänstgöring vid resemålet
 • 2013-10-11 13.30-19.30 till 2013-10-12 09.00-18.00 (en timme lunch)
Datum och ungefärlig tidpunkt, återkomst till hem eller bostad
 • 2013-10-13 23.00, 5 timmar
Resebeslutfattare

Budget

Kostnadsspann för resekostnader
 • Vandrarhem och flygresa betalas av WMPL
 • Flyg-buss/tåg = 300 kr
 • Lokaltrafik = 100 kr
Uppskattning av traktamenten
 • 2 dagar à 349 kr = 698 kr
Uppskattning av restidersättning
 • 8 timmar à 123 kr = 984 kr
Eventuellt övrigt
 • 0 kr konferensavgift
Summa = kostnadsspann totalt
 • 2 082 kr
Kostnadsställe/Projekt
 • 3203 Europeana Awareness

Transportmedel

Transportmedel
 • Tåg, flyg
Motiv för avvikelse från kollektivtrafik som tranportmedel

Kombination med privat syfte, fr.o.m.-t.o.m.

 • avses. Stannar under söndagen 13 oktober. Inga extra kostnader för WMSE. Möjligheten fanns genom stipendiet från WMPL.

Reserapport

Kommentarer:

 • Reserapport lämnas inom fem dagar efter avslutad resa
 • Reserapport ska vara kortfattad. Den har tre syften:
  • Ge utomstående kortfattad information
  • Ge input till eventuell fortsättning av inledd verksamhet
  • Vara underlag för sakrevision av föreningen
 • Eventuell skriftlig information utöver reserapport lämnas i särskild ordning på föreningswiki alternativt styrelsewiki, om möjligt med länk i reserapporten


Rapporterad av, datum
avvikelser från beslutet ovan, anledning

(Resenär/medresenär, ändamål, tid, transportmedel, kostnader, syfte)

 • ....
Utfall kostnader
Kostnadsspann för resekostnader
 • Vandrarhem och flygresa betalas av WMPL
 • Flyg-buss/tåg = 150 kr
 • Lokaltrafik = 48,57 kr
Uppskattning av traktamenten
 • 2 dagar à 349 kr = 698 kr
Uppskattning av restidersättning
 • 8 timmar à 123 kr = 984 kr
Eventuellt övrigt
 • 0 kr konferensavgift
Summa = kostnadsspann totalt
 • 1 880,57 kr

Rapport

 • Presentation hölls på konferensen om EA-projektet. Även ÖDOK togs upp kortfattat. För Prezi-slides, se här.
 • Blev inbjuden på en konferens i Polen nästa år för att presentera om WWI-skrivstugorna.
 • Kontakter knutna och fördjupade med flera förgrundsgestalter inom OpenGLAM och Wikipedia i Polen.
 • Kontakter och diskussioner med Europeanas företrädare på plats.

Eventuella kommentarer av uppföljningskaraktär

 • Följa upp om konferensen i Polen nästa år för att presentera om WWI-skrivstugorna.
 • Be Julia att skicka den engelskspråkiga kontrakten som de har för att få rättigheterna för konstverk. Kan då vidarebefodras till Statens konstråd.